Kampanj för tidig cancerupptäckt i Sverige

Sveriges regioner lanserar en informationskampanj i september för att uppmuntra fler människor att delta i screeningprogram för tidig upptäckt av cancer. Elin Ljungqvist, nationell screeningssamordnare för regionala cancercentrum, betonar vikten av att tidigt upptäcka förstadier till cancer för att rädda liv.

Inledning

Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i Sverige och världen över. Tidig upptäckt är avgörande för att öka chanserna för framgångsrik behandling. Därför lanserar nu Sveriges regioner en informationskampanj för att uppmuntra fler att delta i de nationella screeningprogrammen.

Elin Ljungqvist: ”Vi kan rädda liv”

Elin Ljungqvist, nationell screeningssamordnare för regionala cancercentrum, är en av de drivande krafterna bakom kampanjen. ”Det handlar om att tidigt upptäcka förstadier till cancer. Till exempel, genom gynekologisk cellprovtagning kan man hitta förstadier. Om dessa behandlas i tid, kan de förhindras från att utvecklas till livmoderhalscancer,” säger Ljungqvist.

Socialstyrelsens rekommendationer

I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen screeningprogram för tidig upptäckt av bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer. Trots detta är det inte alla som deltar när de får en kallelse.

Utmaningar med deltagande

Enligt Elin Ljungqvist är en av de största utmaningarna att få människor utanför tätorter att delta i screeningprogrammen. ”Vi vet att det kan vara så att man har lägre deltagande där språkbarriärer finns,” förklarar hon.

Slutsats

Informationskampanjen syftar till att öka medvetenheten om vikten av tidig upptäckt av cancer och att uppmuntra fler att delta i screeningprogram. Genom att göra detta hoppas Sveriges regioner och regionala cancercentrum att fler liv kan räddas.

”Det är en investering i folkhälsa. Ju tidigare vi kan upptäcka cancer, desto större är chansen att vi kan göra något åt det,” avslutar Elin Ljungqvist.

Kraften i Melatonin: Mer än Bara en Sömnhormon

I en tidigare artikel, ”Melatonin – Allt Du Behöver Veta,” berörde jag melatonins roll som en kritisk faktor i regleringen av sömn. En intressant video har nyligen kommit till min uppmärksamhet, och den förstärker min övertygelse om melatonins viktiga roll inom andra aspekter av hälsa.

För många är melatonin känt som ett hormon som främjar sömn och hjälper mot jetlag. Men ny forskning visar att melatonin faktiskt har en ännu större inverkan på vår hälsa och kan vara en viktig faktor i att skydda våra kroppar från oxidativ stress och fria radikaler.

Viktiga poänger

 • Melatonin är en effektiv och viktig antioxidant som triggar andra antioxidanter, inklusive glutation
 • Det finns två former av melatonin: cirkulerande och subcellulärt, som båda spelar en roll i att skydda vår kropp från oxidativ skada
 • Solljus, särskilt infrarött ljus, är viktigt för att stimulera melatoninproduktion och skydda vår hälsa från olika sjukdomar och åldrande

Antioxidantars Viktiga Roll

Melatonin är en mycket viktig antioxidant som spelar en central roll i vår hälsa. Den är inte bara stärker vårt immunsystem, utan även hjälper till att reglera vår sömn och bekämpa olika sjukdomar. Melatonin är faktiskt ännu kraftfullare än glutathion, en annan välkänd antioxidant. Det finns två typer av melatonin: cirkulatoriskt och subcellulärt. Subcellulärt melatonin skyddar kroppen mot oxidativ stress och skador från fria radikaler.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen, följt av cancer och metaboliska sjukdomar som diabetes och Alzheimers. Dessa sjukdomar har en gemensam nämnare: de har alla någon form av mitokondriell dysfunktion. För att motverka denna skada och skydda våra kroppar, behöver vi antioxidanter.

Melatonin är dubbelt så kraftfullt som vitamin E, vilket är välkänt för att förebygga hjärtsjukdomar. Intressant nog har melatonin visat sig vara hjälpsamt även när det kommer till vårt immunsystem. Medan det allmänt anses vara knutet till sömncykler och hjälp mot jetlag, kan melatonin även fungera som en immunmodulator.

När det gäller melatoninproduktion skiljer sig källorna åt. Medan mörker stimulerar produktionen av melatonin i vår blodcirkulation och tallkottkörteln, är det nära infraröda ljuset – eller solskenet – som stimulerar produktionen av melatonin i våra celler. Över 50% av solens energi är infraröd, vilket ger ytterligare fördelar utöver vitamin D-syntes.

Infraröda strålar kan också hittas i naturliga källor som lägereldar, stearinljus och infraröda bastur. Det är viktigt att vara medveten om fördelarna med naturligt ljus och att undvika för mycket exponering för artificiellt ljus som LED-skärmar och mobiltelefoner.

Sammanfattningsvis är melatonin en mycket kraftfull antioxidant som hjälper till att skydda vår kropp från skador orsakade av oxidativ stress och fria radikaler. Det är också en viktig komponent för att reglera vårt immunsystem och vår sömn. Att få tillräckligt med solljus och undvika för mycket exponering för artificiellt ljus är nyckeln för att bibehålla hälsosamma nivåer av melatonin i vår kropp.

Vanligaste Dödsorsakerna

Majoriteten av människor dör på grund av hjärtsjukdomar, vilket är den främsta orsaken. Den andra orsaken är cancer och den tredje orsaken inkluderar metabola sjukdomar, såsom diabetes eller Alzheimers sjukdom. Det som är gemensamt för alla dessa dödsorsaker är att de alla är mitokondriella sjukdomar, vilket innebär att de involverar dysfunktion eller skador på mitokondrierna.

Mitokondrieskadorna kan orsakas av olika faktorer som högkolhydratdieter, rökning eller hög oxidativ stress. För att skydda kroppen från dessa skador ingriper vårt antioxidantsystem, suppleanterna som glutathion, som betraktas som en mycket viktig antioxidant. Dock är melatonin, som är dubbelt så kraftfullt som vitamin E, ännu viktigare för att förhindra hjärtsjukdomar och fungera som en antioxidant.

Melatonin är enligt tradition mest känt för att reglera sömn och den cirkadiska rytmen, men det har också visat sig vara betydelsefullt för vårt immunsystem och motverkar cancer. Melatonin finns i två former: cirkulatorisk melatonin i blodet och pinealkörteln, samt subcellulär melatonin i cellerna och mitokondrierna.

Det har bevisats att när melatoninnivåerna minskar i pinealkörteln påverkas sömnkvaliteten, vilket leder till inflammation och minskad antioxidantkapacitet och ökar riskerna för kroniska och degenerativa sjukdomar. Solen har en viktig roll för att stimulera produktionen av melatonin, särskilt det subcellulära melatoninet, med sina infraröda strålar. Detta ger en förklaring till varför naturligt infrarött ljus, exempelvis från en lägereld eller infraröda bastur, har en positiv inverkan på vårt välmående och hälsa.

Slutsatsen är att vi behöver balansera vårt liv för att få ut det bästa av solens fördelar, samtidigt som vi skyddar oss från onödig oxidativ stress genom att ändra exempletevis kosten och tobaksbruket.

Vad är melatonin?

Melatonin är ett kraftfullt antioxidant-hormon som har en enorm inverkan på vår hälsa. Det spelar en viktig roll i sömnregleringen och vår kroppens förmåga att skydda sig mot oxidativ stress och fria radikaler. Melatonin är inte bara viktigt för sömnen, utan det är också involverat i att stärka och reglera vårt immunförsvar, och det har potentiella cancerbekämpande egenskaper.

Det finns två former av melatonin: cirkulerande melatonin, som finns i blodomloppet och produceras av tallkottkörteln, och subcellulärt melatonin, som finns inuti cellerna och mitokondrierna. Melatoninet i mitokondrierna är där för att skydda mot den massiva oxidation och fria radikaler som ofta uppstår där. En stor del av kroppens melatonin finns faktiskt i mitokondrierna; melatoninet i tallkottkörteln fungerar mer som en reserv.

Intressant nog stimuleras cirkulerande och subcellulärt melatonin på olika sätt: mörker stimulerar produktionen av cirkulerande melatonin, medan när-infrarött ljus stimulerar produktionen av subcellulärt melatonin. Solljus, och särskilt när-infrarött ljus från solen, har visat sig öka nivåerna av subcellulärt melatonin och därmed stärka vår kropps skydd mot oxidativ stress och fria radikaler.

Förutom solljuset kan när-infrarött ljus erhållas från andra källor som lägereldar, ljus från stearinljus och glödlampor. Det är beklagligt att konstgjorda ljuskällor som LED och datorer inte ger samma fördelar. Det är därför, bland annat, som kvaliteten på vår sömn och vår hälsostatus förbättras, om vi exponeras för naturliga ljuskällor och spenderar mer tid utomhus i solljuset.

Två Former Av Melatonin

Melatonin anses vara en av de viktigaste och mest kraftfulla antioxidanterna. Det finns två typer av melatonin som uppträder i människokroppen, nämligen cirkulerande melatonin och subcellulärt melatonin.

Cirkulerande melatonin skapas i tallkottkörteln och utsöndras i blodet. Det reglerar sömnmönster och är känt för att hjälpa vid jetlag samt fungera som en immunmodulator. Å andra sidan är subcellulärt melatonin inneslutet i våra celler och skyddar mitokondrier från oxidativ stress och fria radikaler.

Faktum är att majoriteten av melatoninet i vår kropp är subcellulärt, och det är dubbelt så kraftfullt som vitamin E. Dessutom är tallkottkörtelns melatonin i första hand en reserv för det subcellulära melatoninet. Detta betyder att om kroppen inte har tillräckligt med subcellulärt melatonin, så äventyras våra sömnvanor och förvärras ytterligare av ökat inflammerade tillstånd samt risken för kroniska sjukdomar.

Intressant nog är en av de största stimulierna för subcellulärt melatonin infrarött ljus, mer specifikt solstrålarna. Cirka 50% av solens energi består av infrarött ljus som tränger igenom huden och stimulerar produktionen av melatonin i cellerna. Effekterna av solen är mycket mer än att bara få vitamin D, det bidrar också aktivt till vår generella hälsa och vårt välmående.

Ett annat exempel på infraröd strålning är när man sitter vid en lägereld och känner sig avslappnad och somnar lättare eftersom den naturliga elden ger ifrån sig infraröda våglängder.

Sammanfattningsvis är melatonin inte bara ett hjälpmedel för sömn och mörker, utan det är även en viktig komponent i att skydda oss från oxidativ stress, inflammation och andra kroniska sjukdomar genom solljusets kraft.

Melatoninbrist och dess konsekvenser

Melatonin är ett mycket viktigt hormon för vår hälsa. Det har länge varit känt att melatonin främst fungerar som sömnhormon och reglerar vår dygnsrytm. Men forskning visar att melatonin har många andra viktiga funktioner, såsom att stärka vårt immunförsvar och bekämpa cancer. Melatonin är även en mycket kraftfull antioxidant som skyddar oss mot skadliga fria radikaler.

Det finns två former av melatonin: cirkulatorisk och subcellulär. Den cirkulatoriska formen av melatonin finns i blodet och produceras av tallkottkörteln när vi utsätts för mörker. Den subcellulära formen av melatonin finns direkt i våra celler, främst inuti mitokondrierna, och skyddar dem mot oxidativ stress och fria radikaler.

Forskning visar att solljus, särskilt nära infrarött ljus, stimulerar produktionen av det subcellulära melatoninet. Detta förklarar varför vi känner oss avslappnade och sover bättre efter att ha suttit vid en lägereld eller varit ute i solen. Mer än 50 % av solens energi består av infrarött ljus.

Melatoninbrist kan leda till en rad hälsoproblem, såsom sömnproblem, kronisk inflammation och degenerativa sjukdomar, särskilt i hjärnan. Alzheimerpatienter och personer med demens har till exempel låga halter av melatonin och upplever ofta större obehag och trötthet när mörkret faller.

Det är viktigt att få tillräckligt med sol i våra liv för att stimulera produktionen av melatonin och förbättra vår hälsa. Indirekt exponering för solljus, till exempel genom att vara utomhus, kan också ge oss fördelarna med infrarött ljus. Men vi bör också vara medvetna om att övergången till artificiella ljuskällor, såsom LED lampor och skärmar, kan ha negativa effekter på våra melatoninnivåer och vår allmänna hälsa.

Ljusets Roll I Melatoninproduktion

Melatonin är en kraftfull antioxidant som oftast förknippas med sömn och reglering av vår dygnsrytm. Men forskning har funnit att melatonin också spelar en viktig roll i att skydda våra celler mot oxidativ stress och fria radikaler. Det finns två former av melatonin: cirkulationssystemets melatonin och subcellulärt melatonin som finns inne i cellerna, främst i mitokondrierna.

Intressant nog stimuleras de båda melatoninformerna av olika typer av ljus. Mörker stimulerar melatoninproduktionen i cirkulationssystemet och tallkottkörteln, medan infrarött ljus, som naturligt finns i solljus, stimulerar melatoninproduktionen i våra celler. Över 50% av solens energi är infraröd, vilket innebär att solen har en betydande inverkan på vår hälsa, mycket mer än bara genom produktionen av vitamin D.

När vi exponeras för solljus, indirekt eller direkt, absorberar våra celler infraröd strålning som i sin tur ökar produktionen av melatonin. Detta förklarar varför många människor känner sig mer avslappnade och sover bättre efter att ha varit ute i solen eller suttit framför en lägereld, eftersom både solen och eld ger ifrån sig infrarött ljus.

Tyvärr har moderna teknologier och konstgjorda ljuskällor, såsom LED-lampor och skärmar på datorer och mobiltelefoner, lett till en minskning av infrarött ljus i vår miljö. Detta kan påverka vår hälsa negativt genom att minska mängden melatonin som produceras i våra celler, och därmed öka risken för olika hälsoproblem såsom inflammation och kroniska sjukdomar.

För att maximera melatoninproduktionen och njuta av dess många hälsofördelar är det viktigt att vi regelbundet exponeras för naturligt solljus och tar vara på dess infraröda strålning.

Vikten Av Solljus Och Infrarött Ljus För Hälsan

En av huvudorsakerna till ohälsa och dödsfall är mitokondriell skada orsakad av oxidativ stress och fria radikaler. Kroppen försöker skydda sig mot dessa skadliga effekter genom att använda sitt eget interna försvarsystem: antioxidanter. Melatonin är en av de mest kraftfulla och effektiva antioxidanterna överlägset glutathion. Melatonin anses inte bara vara en antioxidant, utan det kan också utlösa andra antioxidativa nätverk, inklusive glutathion.

Det visar sig att melatonin finns i två former: i blodcirkulationen och på subcellulär nivå. Den subcellulära melatoninet finns inuti cellerna och hjälper till att skydda mot oxidation och fria radikaler som vanligtvis uppstår i mitokondrierna.

Forskning har visat att närvaron av solljus, särskilt infrarött ljus, kan öka produktionen av melatonin i cellerna. Nära infrarött ljus, även känt som solens strålar, stimulerar melatoninet inuti cellerna, medan mörker stimulerar melatoninet inom blodcirkulationen och tallkottkörteln.

Över 50% av solens energi är infraröd, vilket innebär att exponering för solljus har betydande hälsofördelar utöver att producera vitamin D. Detta förklarar varför människor känner sig mer avslappnade och sover bättre efter att ha suttit framför en lägereld, som ger infrarött ljus. Incandescent ljus, en form av artificiellt ljus som använts sedan 1800-talet, ger också ut infrarött ljus, som har terapeutiska effekter. Tyvärr ersätts dessa alltmer av LED-ljus, vilket inte producerar samma infraröda våglängder.

Dessutom har studier visat att exponering för artificiellt ljus, som LED-skärmar på datorer och mobiltelefoner, kan vara negativt för barns hjärn- och inlärningsfunktion. När man är utomhus kan man dock få indirekt infrarött ljus från reflektioner på gräs, moln och mark, vilket ökar upptaget av melatonin och förbättrar hälsan.

Därför är det viktigt att vara medveten om fördelarna med solljus och infrarött ljus för att förbättra vår hälsa och skydda våra kroppar från oxidativ stress och fria radikaler.

Konstgjort Ljus Och Dess Inverkan På Hälsan

Melatonin är en kraftfull antioxidant, två gånger mer effektiv än vitamin E och är mycket viktig för hälsan. Det finns två typer av melatonin: cirkulerande och subcellulära. Cirkulerande melatonin produceras av tallkottkörteln och är känd för att påverka sömn, medan subcellulära melatonin finns i celler och mitokondrier och har som huvudfunktion att skydda mot oxidativ stress och fria radikaler.

Det visar sig att solen, genom att emitera infrarött ljus, stimulerar produktionen av subcellulära melatonin. Även brand marschaller och stearinljus avger infrarött ljus, vilket kan förklara varför vi kan känna oss avslappnade och sova bättre när vi sitter framför en brasa eller tänder ljus. Med utvecklingen av konstgjort ljus, som LED-skärmar och blått ljus från elektroniska enheter, utsätts vi dock för mycket mindre infrarött ljus än tidigare.

Studier har visat att barn som tillbringar mycket tid i konstgjort ljus har brist på grå substans och kan få svårigheter i inlärningen. Detta understryker vikten av att få tillräckligt med naturligt ljus och ultimat solens förmåga att producera mitokondriellt melatonin.

Ett exempel på sammanhanget mellan solljus och hälsa kommer från bönder som kan äta dåligt men ändå hålla sig friska och starka tack vare att de tillbringar större delen av sin tid utomhus och utsätts för solens infraröda strålar. Närvaron av infrarött ljus bidrar till att skydda deras kroppar från de skadliga effekterna av deras dåliga kost och livsstil genom att stimulera produktionen av subcellulära melatonin.

Det är viktigt att förstå hur konstgjort ljus kan påverka vår hälsa, och att vara medveten om fördelarna med naturligt ljus och solen för att upprätthålla balansen av melatonin i vår kropp.

Naturliga Källor Till Infrarött Ljus

Naturliga infraröda ljuskällor har flera fördelar för människors hälsa. Infrarött ljus, även känt som nära-infrarött ljus, stimulerar produktionen av hormonet melatonin inuti våra celler. Det är viktigt att förstå att melatonin finns i två former: i blodomloppet och i cellerna, och båda har viktiga funktioner i kroppen.

Melatonin är en kraftfull antioxidant som både skyddar och reparerar cellerna från skador av fria radikaler. Det är dubbelt så kraftfullt som vitamin E, vilket är känt för att förhindra hjärtsjukdomar i artärerna. Förutom sin antioxidantfunktion hjälper melatonin också till att reglera immunsystemet och fungerar som en starkt stöd för kroppens försvarsfunktioner mot vissa smittämnen.

En av de viktigaste naturliga källorna till infrarött ljus är solen. Mer än 50% av solens energi är infraröd och hjälper alltså till att stimulera melatoninproduktionen inuti cellerna. Fördelarna med att få infrarött ljus från solen går långt bortom att enbart producera vitamin D.

Personer som vistas utomhus och får mycket naturligt ljus, som jordbrukare, kan dra nytta av den ökade melatoninproduktionen trots dåliga kostvanor. De får antioxidanter som hjälper till att reparera de fria radikalerna och skydda dem från sjukdomar.

Andra naturliga källor till infrarött ljus som bidrar till en hälsosam melatoninproduktion inkluderar eldstäder, levande lågor i form av ljus och infraröda bastur. Incandescent lampor, som använder en upphettad tråd för att producera ljus, ger också ifrån sig infrarött ljus, medan LED-lampor som används i datorer och mobiltelefoner inte gör det.

För att dra nytta av de terapeutiska fördelarna med infrarött ljus rekommenderas det att vistas utomhus eller använda infraröda ljuskällor som laserbehandlingar och bastur som stöd för ett friskt immunsystem, förbättrad sömn och lägre inflammationsnivåer. Det är viktigt att uppskatta och optimera de positiva effekterna av infrarött ljus i våra liv för att bibehålla en god hälsa.

Sammanfattning Och Förslag På Åtgärder

Melatonin är en kraftfull antioxidant som inte bara skyddar mot skadliga oxidanter, utan även triggar andra viktiga antioxidanter, inklusive glutathion. Melatonin är dubbelt så kraftfullt som vitamin E, och motverkar en rad hälsoproblem. Det är viktigt för såväl hjärthälsa som motverkan av cancer och andra sjukdomar med metabolt ursprung.

Det finns två former av melatonin: det cirkulära melatoninet som finns i blodomloppet och tallkottkörteln, samt det subcellulära melatoninet som finns inuti cellerna och mitokondrierna. Den subcellulära formen är den mest förekommande i kroppen och har en viktig funktion för att skydda mitokondrierna från oxidativ stress och fria radikaler.

Brist på melatonin kan leda till fåringar sömn, kronisk inflammation och till och med förändringar i hjärnans funktion. För att stärka kroppens försvar och främja melatoninproduktion är det därför viktigt att uppmärksamma några specifika faktorer:

 • Solen: Närinfrarött ljus från solen stimulerar produktionen av subcellulärt melatonin. Över 50% av solens energi är infrarött, vilket innebär att vi kan få både solens fördelar med nära infrarött ljus och den omvända effekten under mörker, som också stimulerar melatoninproduktionen.
 • Infraröd terapi: Infraröda bastur, laserterapier och liknande har visat sig vara fördelaktiga för att stimulera melatoninproduktionen och hälsa i allmänhet.
 • Utomhustid: Att spendera tid utomhus och uppleva naturligt ljus är extra viktigt, eftersom artificiella ljuskällor som LED-lampor och dataskärmar kan ha en negativ inverkan på melatoninproduktionen och hjärnhälsan.

För att optimera melatoninproduktionen och dra fördel av dess hälsofördelar bör man alltså överväga att få mer solljus, överväga infraröda terapier och spendera mer tid utomhus. Detta kan hjälpa till att förebygga och bekämpa en rad hälsoproblem samt bidra till en mer balanserad livsstil.

Odds & Speltips US Open 2023 – Kvartsfinal 2

Ikväll och in på småtimmarna bjuder US Open 2023 på en andra omgång av kvartsfinaler som lovar tennisspektakel av högsta klass. På herrsidan får vi se en rysk duell mellan Daniil Medvedev och Andrey Rublev. Medvedev, som har varit i strålande form, är favorit, men Rublev är känd för sin kämpaglöd och kan definitivt ställa till med problem. Sist ut på herrsidan är en spännande match mellan unga stjärnskottet Carlos Alcaraz och den mer erfarna Alexander Zverev. Alcaraz har visat upp en imponerande form och Zverev kommer att behöva vara på topp för att stå emot spanjorens framfart.

På damsidan inleds kvällen med en match mellan den nya världsettan Aryna Sabalenka och Qinwen Zheng. Sabalenka har varit näst intill oövervinnelig den senaste tiden och det blir intressant att se om Zheng kan utmana henne. Kvällen avslutas med en riktig godbit när Marketa Vondrousova, som har en 11-matchers vinstsvit i Grand Slams, ställs mot hemmahoppet Madison Keys. Det är en match som har alla förutsättningar att bli en riktig thriller, med två spelare som båda har mycket att bevisa.

Så spänn fast säkerhetsbältena, för det här kommer att bli en kväll och natt fylld med fantastisk tennis!

Bästa Spelbolag och Bettingsidor med US Open Odds

Datum: 28 augusti – 10 september Tid: 18:05
Turnering: US Open Omgång: Kvartsfinal
Spelplats: New York, USA Kategori: Grand Slam
Underlag: Hardcourt Prispengar: $65 000 000
Direktsändning: Kanal 9/Discovery+ Singelvinnare 2022: Carlos Alcaraz

Speltips US Open Herrar Kvartsfinal

Carlos Alcaraz – Alexander Zverev

Alcaraz har visat sig vara en stjärna på uppgång i detta års US Open, och han har lyckats hålla energinivåerna höga inför den andra veckans utmaningar. Med endast ett förlorat set under turneringen har han visat en imponerande form. Hans resa till kvartsfinalen har inte bara satt honom i en exklusiv klubb av unga spelare som har nått denna nivå i Grand Slam-turneringar, men också visat att han är en kraft att räkna med.

Zverev här däremot haft en mer utmanande väg till kvartsfinalen, inklusive en utdragen femsetsmatch mot Jannik Sinner. Detta har resulterat i att han har spenderat betydligt mer tid på banan jämfört med Alcaraz, vilket kan vara en nackdel i en turnering där uthållighet ofta är nyckeln till framgång.

Båda spelarna har haft sina styrkor och svagheter under säsongen, men Alcaraz ser ut att ha en fördel här, särskilt med tanke på Zverevs tidigare utmaningar och längre tid på banan. Detta gör Alcaraz till en svår motståndare i den kommande matchen. Med detta i åtanke, ser vi goda chanser för Alcaraz att inte bara vinna, men också täcka ett game-handikapp på -5.5, till oddset 1.80. En 3-0-seger för Alcaraz ser också lockande ut, med oddset på 2.50.

Starttid: 02:30

Speltips US Open Damer Kvartsfinal

Marketa Voundrosouva – Madison Keys

Vondrousova har förlängt sin vinstsvit i Grand Slam-turneringar till 11 matcher efter en seger mot Peyton Stearns. Den tjeckiska spelaren har haft en fantastisk säsong, inklusive en titel i Wimbledon, och har visat stark form på amerikanska hardcourts. Hon har dock dragit sig ur en dubbelturnering på grund av en armbågsskada, vilket kan vara en orosfaktor, men det är troligen mer för att lägga allt krut på singeln.

Keys är tillbaka i kvartsfinalen i US Open efter fem år. Den 28-åriga amerikanskan, som tidigare har haft framgångar i Flushing Meadows, inklusive en finalplats 2017, besegrade nyligen Jessica Pegula i raka set. Detta markerar hennes andra Grand Slam-kvartsfinal på tre månader i en säsong som har varit en berg-och-dalbana.

Inbördes möten: 0-0. Medan oddsen är jämnt fördelade, kommer den största frågan att vara Vondrousovas fysiska kondition. Madison Keys siktar på att plocka upp flera topp 10-segrar i en enda turnering för endast fjärde gången i sin karriär.

Slutligen, med tanke på Vondrousovas starka form och Keys varierande prestationer, ser vi goda chanser för Vondrousova att sätta stopp för Keys. Vi väljer att spela henne till oddset 2.10.

Starttid: 01:00

Odds & Speltips US Open 2023 – Kvartsfinal

Välkommen till en kväll fylld av spänning, dramatik och världsklass-tennis! På herrsidan har vi en riktig drabbning när Taylor Fritz ställs mot tennisikonen Novak Djokovic. Fritz, som har varit omutlig i turneringen så här långt, står inför sin livs utmaning. Kommer han att kunna bryta Djokovics närmast felfria svit i US Open-kvartsfinaler?

Och som om det inte vore nog, har vi också Frances Tiafoe mot den uppåtstigande stjärnan Ben Shelton. Tiafoe har haft en drömsäsong och klättrat till en plats bland världens tio bästa. Shelton, å sin sida, har visat att han är en framtida stjärna att räkna med. Vem kommer att triumfera i denna amerikanska duell?

På damsidan har vi också fantastiska matcher att se fram emot. Jelena Ostapenko tar sig an den unga sensationen Cori Gauff i en match som garanterat kommer att bjuda på fyrverkerier. Men det är matchen mellan Sorana Cirstea och Karolina Muchova som verkligen stjäl strålkastarljuset. Cirstea har varit turneringens stora överraskning och slagit ut flera toppnamn. Muchova, som har haft en fantastisk säsong, ser ut att vara i sitt livs form.

Så spänn fast er, tennisfans! Det kommer att bli en oförglömlig kväll med Grand Slam-tennis av högsta klass. Missa inte detta, för spänningen är på topp och stjärnorna är redo att lysa!

Bästa Spelbolag och Bettingsidor med US Open Odds

Datum: 28 augusti – 10 september Tid: 18:00
Turnering: US Open Omgång: Kvartsfinal
Spelplats: New York, USA Kategori: Grand Slam
Underlag: Hardcourt Prispengar: $65 000 000
Direktsändning: Kanal 9/Discovery+ Singelvinnare 2022: Carlos Alcaraz

Speltips US Open Herrar Kvartsfinal

Taylor Fritz – Novak Djokovic

Det tidigare mötet mellan Djokovic och Fritz i Australian Open 2021 var minnesvärt. Djokovic, som hade fysiska problem, lyckades vinna trots att Fritz gjorde en stark comeback. Sedan dess har Fritz haft flera chanser att ta revansch men har inte lyckats vinna ett enda set mot serben.

Djokovic har en felfri statistik i kvartsfinaler i US Open och har en överväldigande 7-0-statistik i inbördes möten med Fritz. Fritz har å andra sidan haft en stark säsong och är den enda spelaren i årets US Open som nått kvartsfinalen utan att förlora ett set.

Fritz kommer troligen få det svårt under de långsamma förhållandena, och hans dåliga facit mot Djokovic kommer sannolikt inte att förändras ikväll. Därför satsar vi på Djokovic med oddset 2.00 för en 3-0-seger.

Starttid: 19:30

Frances Tiafoe – Ben Shelton

Tiafoe har nått kvartsfinalen i US Open utan större problem, mycket på grund av en gynnsam lottning. Han har lyft sitt spel och blivit mer konsekvent det senaste året, vilket resulterat i två ATP-titlar och en plats bland på topp tio.

Ben Shelton har imponerat med sin serve under årets US Open. Trots tufft motstånd har han tagit sig till kvartsfinalen, vilket gör honom till den yngsta amerikanen att göra det sedan Andy Roddick 2002. Shelton har haft en blandad säsong men har vägt upp detta med starka prestationer i Grand Slam-turneringar.

Inbördes möten: 0-0. Sheltons möjligheter att vinna ligger i hans serve. Om han kan hålla en hög nivå på sin serve och hindra Tiafoe från att komma in i matchen, har han en god chans. Men Tiafoe har fördelen av mer erfarenhet och borde ha övertaget i en längre match.

Om Shelton servar som han gjorde mot Tommy Paul, bör han definitivt vara med i kampen om segern. Därför väljer vi den unga amerikanen till matchvinnaroddset 3.05.

Starttid: 02:30

Speltips US Open Damer Kvartsfinal

Sorana Cirstea – Karolina Muchova

Cirstea har verkligen gjort avtryck i detta års US Open. Hon har inte bara besegrat tidigare semifinalisten Belinda Bencic, utan också världsfyran Elena Rybakina. Rumänskan har tidigare haft svårigheter med att vinna matcher i följd, men hon har alltid presterat bra på amerikansk hardcourt, där hon nått kvartsfinal i Indian Wells och semifinal i Miami.

Muchova har besegrat alla sina motståndare i raka set på väg till kvartsfinalen. Tjeckiskan har tidigare fina minnen från US Open, inklusive hennes första tour-nivå framträdande 2016 och hennes första huvudrunda 2018. Efter en svacka i rankingen förra året har hon gjort en stark comeback och nått kvartsfinaler i alla Grand Slam-turneringar utom US Open, något hon nu har rättat till.

Inbördes möten: Muchova har ett övertag med en 3-1-ledning över Cirstea. De har redan mötts tre gånger detta år, varav Muchova vann det senaste i Montreal.

Slutligen, med tanke på Cirsteas imponerande form och självförtroende just nu, finns det goda chanser att hon kan hålla jämna steg med Muchova i matchen. Därför väljer vi game-handikappet +3.5 till oddset 1.85.

Starttid: 01:00

Svenska Spel Finansierar Forskning om Spelberoende

Svenska Spel, en av Sveriges största aktörer inom spelindustrin, har offentliggjort ett betydelsefullt initiativ som markerar företagets engagemang i kampen mot spelberoende. Genom att finansiera inte mindre än fem nya forskningsprojekt, sätter företaget nu fokus på att förstå de djupliggande mekanismerna bakom spelberoende och att utvärdera olika ansatsers effektivitet för att hantera och förebygga problemet.

Forskningsrådets Bidrag: En Stabil Finansiell Grund för Framtida Forskning

Det oberoende forskningsrådet som arbetar i samarbete med Svenska Spel har antagit en central roll i att finansiera dessa nya forskningsinitiativ. Rådet har tilldelat en sammanlagd summa av 4,1 miljoner SEK för projekten. Detta kan ses i ljuset av rådets tidigare engagemang inom området; sedan år 2010 har de fördelat en ansenlig summa av 45 miljoner SEK till 35 olika forskningsprojekt och studier som alla på något vis syftar till att förstå och bekämpa spelberoende.

Fokus för 2023 års Studier: En Mångfacetterad Forskningsagenda

De forskningsprojekt som har blivit utvalda för finansiering under 2023 kommer från ett spektrum av akademiska institutioner och täcker en mängd olika ämnen. Dessa ämnen är inte bara högaktuella utan också komplexa, och inkluderar bland annat effekterna av självuteslutningsmekanismer och de utmaningar som följer med den snabbt föränderliga teknologin för betalningssystem inom spelindustrin.

Kommentarer från Ordföranden: Perspektiv på Forskningens Roll och Inverkan

Sara Lindholm Larsson, som är ordförande för Svenska Spels oberoende forskningsråd, betonar vikten av denna typ av forskning. ”Årets forskningsprojekt kommer inte bara att förstärka vår samlade förståelse för de komplexa aspekterna av spelberoende, men de kommer också att ge oss ny och viktig information om vilka metoder och strategier som är mest effektiva när det kommer till att främja ansvarsfullt spelande,” uttalar hon.

Specifika Forskningsprojekt och deras Finansiering: En Djupdykning i de Beviljade Studierna

 • Nathan Lakew, forskare vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet, har blivit beviljad 1 miljon SEK för att utforska hur snabba betalningslösningar kan påverka omfattningen av problemspelande.
 • Forskare vid Institutionen för Psykologi på Göteborgs universitet kommer att motta 800 000 SEK för att studera de psykologiska drivkrafterna, speciellt begär, bakom problemspel.
 • Lunds universitet har erhållit en summa av totalt 1,6 miljoner SEK, och planerar att genomföra två separata studier: den ena fokuserar på familjecentrerad behandling av spelberoende, medan den andra kommer att undersöka effektiviteten av självuteslutningsverktyget Spelpaus.
 • Slutligen kommer Malmö universitet att tilldelas 700 000 SEK för att genomföra en studie som riktar in sig på spelbeteenden bland universitetsstudenter, en demografisk grupp som inte alltid får den uppmärksamhet de behöver i denna kontext.

Viktiga Siffror i Svensk Valuta: En Översikt av den Finansiella Investeringen

 • Total finansiering för 2023: 4,1 miljoner SEK
 • Total finansiering sedan 2010: 45 miljoner SEK
 • Finansiering till Karolinska Institutet: 1 miljon SEK
 • Finansiering till Göteborgs universitet: 800 000 SEK
 • Finansiering till Lunds universitet: 1,6 miljoner SEK
 • Finansiering till Malmö universitet: 700 000 SEK

Slutord: Forskning som Ett Steg mot Ett Hälsosammare Samhälle

Att Svenska Spel tar ett aktivt steg för att finansiera forskning om spelberoende är en viktig indikation på företagets vilja att ta ett större samhällsansvar. Det framhäver också betydelsen av forskning som en mekanism för att förstå, hantera och förebygga de utmaningar och problem som spelberoende medför, både på individuell nivå och för samhället som helhet. Det är en lovande utveckling som markerar en betydande insats för att stödja vetenskapliga studier av ett kritiskt folkhälsoproblem.

Spelreklam och dess Dubbla Effekter: En Gammal men Fortfarande Aktuell Rapport från Folkhälsomyndigheten

I en tid där spelreklam blir alltmer påträngande i våra liv, ställer många av oss frågan om dess verkliga påverkan. Är det en oskyldig form av underhållning eller en katalysator för djupare sociala problem? En rapport från Folkhälsomyndigheten från 2022 ger oss en inblick i denna komplexa fråga. Denna artikel granskar rapportens huvudpunkter och diskuterar dess implikationer för olika grupper i samhället, från de mest utsatta till den bredare allmänheten.

En djupdykning i Folkhälsomyndighetens Rapport

Denna artikel syftar till att belysa och diskutera en rapport från Folkhälsomyndigheten som, trots att den publicerades för ett år sedan, fortfarande är högst relevant. Rapporten ger en insiktsfull analys av spelreklamens omfattande närvaro i Sverige.

Viktig Information från Rapporten:

 • Spelreklam är omfattande och finns i många olika kanaler.
 • Spelreklam påverkar mest de som redan har spelproblem.
 • Unga personer är särskilt utsatta, trots lagar som förbjuder reklam riktad mot dem.
 • Spelreklam kan normalisera spelande och bidra till stereotypa bilder av kvinnor och män.
 • Det är viktigt att problematisera spelreklam ur ett folkhälsoperspektiv.

Spelreklamens komplexa Påverkan

Rapporten från Folkhälsomyndigheten framhäver att spelreklamens påverkan på spelproblem är relativt liten men inte försumbar. De som redan har spelproblem påverkas mest. Mer än 36% av de med spelproblem har uppgett att reklamen fått dem att spela mer. Men intressant nog, i gruppen som upplever att spelreklamen påverkat dem att spela mer, har mer än 70% inte ett problemspelande. Detta fenomen kallas preventionsparadoxen.

Preventionsparadoxen

Preventionsparadoxen betonar att det är viktigt att inte enbart fokusera på högriskgrupper. Små insatser riktade mot hela befolkningen kan ha en större förebyggande effekt.

Ungas Exponering för Spelreklam

För unga är situationen ännu mer komplicerad. Trots att spellagen förbjuder reklam riktad mot personer under 18 år, uppger över tre fjärdedelar av 16–17-åringarna att de har sett spelreklam den senaste veckan. Unga är särskilt känsliga för spelreklam och riskerar att utveckla spelproblem.

Slutliga Ord

Folkhälsomyndighetens rapport belyser den komplexa och ibland paradoxala naturen av spelreklamens påverkan på samhället. Medan reklamen i sig inte är den primära orsaken till spelproblem, har den en oproportionerlig påverkan på de som redan är utsatta. Rapporten, som fortfarande är aktuell ett år efter dess publicering, understryker vikten av att se bortom högriskgrupper och fokusera på bredare förebyggande åtgärder. Det är därför viktigt att ta en närmare titt på spelreklamens påverkan i Sverige, inte bara för att skydda de mest utsatta, men också för att förstå dess bredare inverkan på samhället.

Hemorrojder eller cancer? Överläkaren varnar

Hemorrojder är en vanlig åkomma som drabbar cirka en av tio svenskar. Men vad många inte vet är att symtomen kan vara misstänkt lika de som uppstår vid rektal- och analcancer. Wilhelm Graf, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset, varnar för att förbise viktiga tecken och delar med sig av råd om hur man skiljer de två tillstånden åt.

Tidiga tecknen – därför riskerar du att drabbas

Hemorrojder och rektal- eller analcancer kan båda debutera med blödning, vilket gör det svårt för den oinvigde att skilja dem åt. Graf poängterar att smärta också kan vara ett tecken på cancer, särskilt om den uppträder i samband med avföring.

”Många människor har ganska diffusa begrepp om vad hemorrojder egentligen är för någonting, så man måste alltid vara beredd på ett ’worst case-scenario’ tills man vet mer,” säger Graf.

Så vinner du över hemorrojderna – steg för steg

Om du har konstaterat att dina symtom inte är cancerrelaterade, finns det flera sätt att behandla hemorrojder. Överläkaren rekommenderar:

 1. Ökad fiberintag: En fiberrik kost kan hjälpa till att mjuka upp avföringen.
 2. Vätska: Drick tillräckligt med vatten för att undvika förstoppning.
 3. Fysisk aktivitet: Regelbunden motion kan förbättra tarmfunktionen.
 4. Topiska behandlingar: Det finns salvor och krämer som kan lindra symtomen.
 5. Läkarbesök: Om symtomen inte förbättras, sök läkarvård för möjliga kirurgiska ingrepp.

Vanliga misstaget du inte får göra

Det vanligaste misstaget är att ignorera symtomen eller förväxla dem med något mindre allvarligt. Graf varnar för att en självdiagnos kan vara farlig och rekommenderar att man alltid söker medicinsk rådgivning för korrekt diagnos och behandling.

Läkaren: Så vet du om hemorrojder är cancer

Om du upplever blödning, smärta eller en knöl i analområdet är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser. Graf rekommenderar en fullständig medicinsk utredning, inklusive analinspektion, rektalpalpation och eventuellt biopsi.

”Det är viktigt med en hög grad av misstänksamhet och att remittera patienten för vidare utredning,” säger han.

Slutsats

Hemorrojder är vanliga, men det är viktigt att inte förbise symtom som kan vara tecken på något allvarligare. Om du är osäker, är det alltid bäst att konsultera en läkare för en fullständig utredning och diagnos. Det kan vara skillnaden mellan en enkel behandling och en livsförändrande diagnos.

Källa:
internet
cancerfonden.se

Odds & Speltips US Open 2023 – Åttondelsfinal 2

Dag 8 i US Open lovar att bli en actionspäckad dag med åttondelsfinaler som du inte vill missa. Aryna Sabalenka, som numera tar över världsettapositionen, kommer att ta sig an Daria Kasatkina. På herrsidan står en formstark Daniil Medvedev emot Alex de Minaur i en match som utlovar intensitet. I en annan blickfångare kommer försvarande mästaren Carlos Alcaraz att möta Matteo Arnaldi, medan Wimbledon-vinnaren Marketa Vondrousova ställs mot den unga amerikanskan Peyton Stearns.

För dem som älskar amerikanska förmågor kommer Madison Keys och Jessica Pegula att göra upp i en duell fylld av talang och drama. Dessutom jagar Andrey Rublev sin fjärde US Open-kvartsfinal och kommer att ha fullt upp med brittiske Jack Draper. Med stjärnor i toppform och flera spännande matcher att följa, blir detta en dag i US Open som garanterat kommer att hålla dig vaken under kvällen!

Bästa Spelbolag och Bettingsidor med US Open Odds

Datum: 28 augusti – 10 september Tid: 17:00
Turnering: US Open Omgång: Åttondelsfinal
Spelplats: New York, USA Kategori: Grand Slam
Underlag: Hardcourt Prispengar: $65 000 000
Direktsändning: Kanal 9/Discovery+ Singelvinnare 2022: Carlos Alcaraz

Speltips US Open Herrar Åttondelsfinal

Jack Draper – Andrey Rublev

Draper har tidigare visat att han kan mäta sig med de bästa i tennisvärlden, speciellt när hans fysik håller. Hans nuvarande framgångar i US Open, inklusive en 3-0 seger mot Hubert Hurkacz, understryker detta. Dock har Drapers karriär kantats av fysiska problem, vilket bland annat ledde till att han drog sig ur förra årets US Open.

Andrey haft en relativt enkel väg till den andra veckan av US Open, vilket har gett honom ett självförtroende inför kommande matcher. Men trots dessa framgångar har han haft svårt att nå semifinaler i Grand Slam-sammanhang, där han förlorat mött de största titelkandidaterna.

Inbördes möten: Rublev har övertaget med 2-0 i tidigare möten. Men Draper har visat att han kan vara en utmanare till topp-10 spelare som Djokovic och Nadal, så länge hans fysiska form står sig.

Avslutningsvis har Draper en god chans att utmana Rublev i denna match, speciellt om hans fysik håller för trycket. Ett game-handikapp på -4.5 till oddset 1.92 kan vara värt att överväga.

Starttid: 18:30

Daniil Medvedev – Alex de Minaur

Medvedev har visat temperament i sina senaste matcher och behöver en dämpa sig inför fortsättningen av US Open. Han har visat fin form, men också visat tecken på trötthet och frustration detta år, möjligen på grund av ett hektiskt spelschema.

Minaur har imponerat i US Open och visat stark form i år, trots att han tidigare har haft svårt i större turneringar. Australiern har en 1-4 statistik i Grand Slam-turneringar vid detta stadium, men han har också vunnit mot Medvedev tidigare detta år, vilket är en stor fördel inför.

Inbördes möten: Medvedev leder 4-2. De senaste två matcherna mellan dem har dock vunnits av de Minaur, vilket indikerar att Medvedev bör vara på sin vakt.

En akilleshäl hos Medvedev är att han brusat upp mot den amerikanska publiken, och det är inte alla gånger som det är en fördel. De Minaur har en chans här, och ett game-handikapp på -5.5 till oddset 1.78 är ett intressant spel.

Starttid: 22:00

Speltips US Open Damer Åttondelsfinal

Jessica Pegula – Madison Key

Pegula har imponerat under turneringens första vecka med segrar i både singel, dubbel och mixad dubbel. Hon är ett steg från att nå sin tredje Grand Slam-kvartsfinal denna säsong. Pegula har haft 39 tävlingsvinster i Grand Slam-tävlingar, varav 38 kommit under de senaste tre åren.

Keys har haft en skakig start men kommit tillbaka starkt under 2023. Detta är hennes sjätte andra vecka i US Open, men den första sedan 2019. Keys har nått kvartsfinalen fem gånger denna säsong, inklusive en WTA 500-titel i Eastbourne. Men i US Open tror vi att det tar stopp.

Inbördes möten: Pegula leder 1-0. De möttes i San Diego i oktober 2022, där Pegula vann 6-4, 7-5.

Pegula ser mycket stark ut inför denna match, och game-handikappet -2.5 till 1.92 ser väldigt spelbart ut.

Starttid: 18:00

Ny studie: Kosttillskott som kan få cancertumörer att växa

En ny studie från Karolinska Institutet i Sverige har publicerats i Journal of Clinical Investigation och visar att antioxidanter som C-vitamin kan faktiskt påskynda tillväxten av cancertumörer, särskilt lungcancer. Detta är en överraskande upptäckt, eftersom antioxidanter generellt anses vara bra för hälsan och skydda mot fria radikaler.

Antioxidanter och Cancer

Studien, ledd av Martin Bergö, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära samt prorektor vid Karolinska Institutet, visar att antioxidanter stimulerar nybildning av blodkärl i lungcancertumörer. Dessa blodkärl tillför näring som hjälper tumören att växa och sprida sig i kroppen.

Tidigare okänd mekanism

Forskarna har identifierat en tidigare okänd mekanism där antioxidanter aktiverar ett protein som heter BACH1. Detta protein leder till ökad nybildning av blodkärl, en process känd som angiogenes. Intressant nog kan denna angiogenes ske även vid normala syrenivåer, vilket bryter mot tidigare förståelse att låga syrenivåer (hypoxi) är nödvändiga för angiogenes i tumörer.

Risker med kosttillskott

Martin Bergö varnar för att medan antioxidanter i mat är ofarliga, kan extra tillskott av antioxidanter vara skadligt, särskilt för cancerpatienter och personer med ökad risk för cancer.

Framtida forskning och behandling

Studien öppnar upp för nya sätt att behandla cancer genom att förhindra angiogenes. Forskarna hoppas att patienter vars tumörer har höga nivåer av BACH1 kan svara bättre på behandling med angiogenes-hämmare. Forskningen har genomförts med hjälp av olika cellbiologiska metoder, inklusive studier av lungcancertumörer med hjälp av organoider, små odlade mikrotumörer från patienter.

Sammanfattning

Denna studie från Karolinska Institutet utmanar den konventionella visdomen kring antioxidanter och deras roll i cancer. Det visar att kosttillskott med antioxidanter kan faktiskt påskynda tillväxten och spridningen av cancertumörer, vilket har viktiga implikationer för både cancerforskning och allmän hälsa.

Källa: ki.se

Odds & Speltips US Open 2023 – Åttondelsfinal

Dag 7 i US Open 2023 bjuder på tennismatcher som man inte vill missa, och åttondelsfinalerna kommer att bli extremt intressanta att följa. Novak Djokovic, som nyligen hade en tuff utmaning mot Laslo Djere, ställs mot den kvalificerade kroaten Borna Gojo i sin strävan efter en plats i kvartsfinalen.

På damsidan möter Iga Swiatek Jelena Ostapenko i en match där den polska stjärnan siktar på sin första seger i sitt fjärde möte med Ostapenko. Dessutom kommer Coco Gauff och Caroline Wozniacki att drabbas samman i en spännande duell. För den som föredrar amerikansk talang, håll ögonen på Tommy Paul och Ben Shelton som möts för andra gången, medan Frances Tiafoe och Taylor Fritz också försöker att ta sig till en kvartsfinal och andra spelveckan i US Open.

Dessa åttondelsfinaler har allt du behöver, så missa inte dem samt följ våra analyser och speltips!

Bästa Spelbolag och Bettingsidor med US Open Odds

Datum: 28 augusti – 10 september Tid: 17:00
Turnering: US Open Omgång: Åttondelsfinal
Spelplats: New York, USA Kategori: Grand Slam
Underlag: Hardcourt Prispengar: $65 000 000
Direktsändning: Kanal 9/Discovery+ Singelvinnare 2022: Carlos Alcaraz

Speltips US Open Herrar Åttondelsfinal

Tommy Paul – Ben Shelton

Paul har haft en blandad säsong men lyckats avancera till den andra veckan av US Open för första gången av åtta försök. Han har ett imponerande vinstrekord på hardcourt detta år, med 25 segrar mot endast nio förluster. Detta har tagit honom till en karriärhögsta ranking som nummer 13 på ATP-rankingen. Paul har också ett starkt facit mot vänsterhänta spelare, med en aktuell fem matchers vinstsvit.

Shelton, å andra sidan, hade en skakig start i US Open men har hittat sin rytm sedan dess. Amerikanen har ett stort register, men frågan är hur långt det räcker mot erfarenhet. Han har också förlorat sju raka matcher mot topp 20-spelare, med sex förluster som kommit under 2023.

Inbördes möten: Tommy Paul leder 1-0 och har visat sig vara en överlägsen spelare i deras tidigare möte.

I ljuset av detta, verkar Tommy Paul vara ett nummer för stort för den unge Shelton. Paul kommer sannolikt att dominera från baslinjen och är den bättre returneraren av de två. Därför väljer vi ett game-handikapp på -4.5 för Paul till oddset 1.85.

Starttid: 18:00

Speltips US Open Damer Åttondelsfinal

Sorana Cirstea – Belinda Bencic

Cirstea har överträffat förväntningarna i US Open och chockade nyligen världsnummer 4, Elena Rybakina, med vinstsiffrorna 6-3, 6-7, 6-4. Hon kom in i turneringen utan att ha vunnit två matcher i rad på sina nio senaste försök, men har vänt på trenden i New York. Cirstea har en tidigare historik av att prestera väl i USA, inklusive en kvartsfinal i Indian Wells.

Bencic, å andra sidan, hade det kämpigt men lyckades klara sig förbi Zhu Lin i en nästan tre timmar lång match. Schweiziskan har haft en framgångsrik historia i New York men varit tyngd av en höftskada tidigare denna säsong.

Inbördes möten: Cirstea leder med 2-1 i matchar och har mötts tre gånger de senaste tre åren.

Givet Cirsteas uppvisade form i detta års US Open, satsar vi på henne som matchvinnare till oddset 2.40.

Starttid: 18:30