Allt som man behöver veta om aktier

Det har blivit populärt att investera i aktier och allt fler personer är fascinerade av aktiemarknaden. Men det är mycket som måste känna till innan man kan bemästra konsten att investera. Denna artikel vänder sig till individer utan några större förkunskaper och presenterar allt som man behöver veta om aktier.

Vad är aktier och varför handla med aktier?                                                                        

En aktie är en ägandeandel i ett företag. Ju fler aktier man äger i ett företag desto större är ens ägandeandel. På så sätt kan man som investerare ta del av företagets ekonomiska framgångar men får även emellanåt betala priset för ekonomiska förluster. Målet med att köpa aktier är att tjäna pengar.

Aktiemarknaden är i ständig rörelse och har både toppar och dalar. Men över tiden så visar statistik att värdet på aktier rör sig uppåt. Stockholmsbörsen har i genomsnitt genererat en årlig avkastning på 7-8 % sedan 1986. Investeringar i aktier brukar därför ge den bästa avkastningen på längre sikt.

Komma igång med aktiehandel

Det är inte svårt att komma igång med sina aktieinvesteringar. Först måste man öppna ett aktiekonto. Detta kan öppnas i ens egen bank eller via specialiserade nätmäklarverksamheter. Aktierna köps enkelt och snabbt på Internet och transaktionerna tar endast något ögonblick.

Val av aktier och fonder                                                                                          

Som nybörjare kan aktiemarknaden verka förvirrande och det kan vara svårt att veta vilka aktier och fonder man skall köpa. Det är vanligt att nybörjare tar emot investeringsråd från släktningar, vänner eller från självutnämnda experter på sociala medier. Detta är riskfyllt och resulterar ofta att man förlorar pengar. Handel med aktier kräver ett mer långsiktigt perspektiv. Efter att du har öppnat ett konto så bör du göra följande:

 • Identifiera och investera i verksamheter som är stabila och pekar mot långsiktig lönsamhet.
 • Det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla äggen i samma korg. Man skall därför ha en diversifierad portfölj med aktier från olika branscher.
 • Gör noggrann egen research och försök identifiera lågvärderade aktier med tillväxtpotential.

Om man som nybörjare känner sig osäker så kan man istället investera sina pengar i aktiefonder eller investmentbolag. I dessa fall så är det istället professionella förvaltare som administrerar dina pengar och har fokus på investeringarna.

Tjäna pengar på aktier                                                                                                          

Syftet med att ha aktier är som sagt att tjäna pengar. Faktum är att genom en kombination av kunskap, erfarenhet och timing så kan man potentiellt tjäna riktigt stora pengar. Det finns i princip två sätt att få avkastning på sina aktieinvesteringar:

 • Man säljer sina aktier till ett högre pris än vad man köpte dem för. Vinsten blir då mellanskillnaden.
 • Som aktieägare kan man ta del av verksamhetens vinst genom utdelning eller så kallad extrautdelning. I detta fall kan man tjäna pengar utan att behöva sälja sina aktier.

Välj en eller flera strategier

Det är viktigt att välja en eller flera strategier när man handlar med aktier. En strategi i aktiesammanhang är övergripande regler rörande val av aktier. Fördelen med strategier är att dessa ger struktur och ett mer långsiktigt fokus till ens aktieinvesteringar. Det finns flera valmöjligheter men man bör välja en eller flera strategier som passar en.

Nedan presenteras några användbara strategier för ens aktieinvesteringar.

 • Tillväxtaktier – Detta är en strategi fokuserar på mer långsiktiga vinster. Tillväxtaktier är dyrare och riskerna är högre. Å andra sidan så är också vinstpotentialen större. Detta är en bra strategi för mer erfarna aktiehandlare och kräver att man investerar mycket tid på att regelbundet bevaka bolagens utveckling.
 • Värdeaktier – Värdeaktier kännetecknas av att dessa handlas under deras reella värde. Denna strategi går ut på att fokusera på lågt värderade aktier som i nuläget kan generera mycket värde för sina pengar.
 • Småbolagsaktier – Som namnet antyder så fokuserar denna strategi på aktier i mindre företag. Mindre bolag tenderar att växa snabbare och har historiskt ofta genererat bra avkastning på ens investeringar. En annan fördel med småbolagsaktier är att dessa brukar få mindre uppmärksamhet på marknaden och därför finns det en potential att dessa är felaktigt prissatta.
 • Teknisk analysstrategi – Denna strategi fokuserar på att tekniskt analysera aktiekurser och handelsvolymer. Här läggs vikt på timing och att analysera börspsykologin hos investerarna. Denna strategi är bra för mer kortsiktiga investeringar.

Som nybörjare är det viktigt att fokusera på långsiktiga investeringar och undvika riskfyllda kostsiktliga spekulationer på aktiemarknaden.

Aktier med stora svängningar

Volatilitet är en term som anger hur mycket värdet på en aktie svänger. Den anges genom att mäta skillnaden mellan den högsta och lägsta kursen på en aktie. Ju större skillnaden är desto större är volatiliteten. Hög volatilitet innebär både högre risker men även större vinstpotential. Exempel på svenska aktier som har svängt mycket är Lundin Mining Corporation, Hennes & Mauritz samt Fingerprint Cards B.

Kostnader för aktiehandel                                                                                                    

Vid sidan av priset på en aktie så tillkommer det också två slags kostnader i samband med aktiehandel.

 • Courtage – Detta är en avgift som man betalar till banken eller mäklaren för att genomföra aktiehandeln. Storleken på denna avgift beror på valet av mäklare och volymen på transaktionen. Det är viktigt att känna till att man betalar courtage både vid köp samt försäljning av aktier.
 • Beskattning – Som aktieägare har man plikt att betala skatt på sina aktievinster. Skattesatsen på aktier varierar från år till år och ligger 2021 på cirka 0,375 % av ens totala aktieinnehav. Skatt på aktievinster betalas en gång per år.

Slutsats                                                                                                                                  

Det är både fascinerande och ekonomiskt lönsamt att handla med aktier. Det är dock viktigt att skaffa sig gedigna kunskaper om aktiemarknaden, välja investeringsstrategier och sprida riskerna genom att skaffa sig en diversifierad aktieportfölj.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »