Guide till elektronisk fakturahantering

Anmärkning: Detta är en sponsrad artikel.

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Det finns många delar i ett företag som man ofta vill ska snabbas på och effektiviseras för att det ska vara både smidigt och kostnadseffektivt. Kanske har man medarbetare i företaget som har många arbetsuppgifter de ska hinna med under sin arbetstid och att investera i hjälpmedel som kan göra att vissa arbetsuppgifter går fortare kan vara ett smart sätt att spara pengar på.

Att satsa på en elektronisk fakturahantering kan vara ett sätt att avlasta ekonomiavdelningen på företaget och frigöra dem mer tid att lägga på andra arbetsuppgifter. Att välja en fakturahantering som är elektronisk till sitt företag gör att man eliminerar många rutinartade och manuella arbetsmoment. Med en Elektronisk fakturahantering guide kan man läsa mer om vad detta innebär och på så sätt lära sig grunderna i vad det innebär.

Vad är elektronisk fakturahantering?

När man satsar på elektronisk fakturahantering så gör man ofta det med syftet att automatisera hela eller stora delar av processen. Men elektroniska fakturor minskar man eller tar helt bort den manuella fakturahanteringen. 

När man pratar om elektronisk fakturahantering så menar man vanligtvis granskning, matchning, kontering och attest, uppföljning, import och scanning samt även kontrollen. 

Vilka är fördelarna med elektronisk fakturahantering?

Fördelarna med elektronisk fakturahantering för ert företag är många och här listar vi några:

  • Med elektronisk fakturahantering blir det mindre manuellt arbete och mer automatisering vilket gör detta till en modern lösning. Det betyder att man automatiserar i stort sett alla delar av fakturahantering processen. Bland annat innebär det att man kan matcha en varu-faktura mot rätt inköpsorder och kontera kostnaden baserat på leverantör eller fakturatyp.
  • När man frigör tid för ekoniavdelmingen på detta sätt gynnar det inte bara den avdelningen utan hela företaget eftersom det ger dem mer tid till resten av organisationen. Det blir också lättare för chefer och ansvariga att granska och godkänna även när de inte fysiskt är på kontoret.
  • Det blir enklare för ekonomiavdelningen att ta ut rapporter för ökad insyn och kontroll över kostnader. En digital hantering blir också lättare att förvara och plocka fram när det finns behov. 
  • Man minskar också en del onödiga affärsrisker samt undviker felbetalningar och dröjsmålsränta genom att investera i ett automatiserat fakturaflöde. 

Är det prisvärt med elektronisk fakturahantering?

När man investerar i olika produkter och tjänster i sitt företag så krävs det att det är både prisvärt och effektivt för att det ska vara värt pengarna. Att hantera fakturor är ett tidskrävande jobb där många detaljer behöver godkännas och även kontrolleras. Många gånger kräver detta arbete mer än en person vilket gör detta till ett ganska kostsamt arbete. 

När man investerar i ett system som automatiserar processen blir det ofta billigare eftersom tiden som det normalt tar att göra detta manuellt kan användas till andra arbetsuppgifter.

Det betyder att man kan spara in en hel del pengar på att satsa på elektronisk fakturahantering.

Det finns stora skillnader på hur mycket pengar ett företag kan spara på att automatisera sin fakturahantering men mellan tummen och pekfingret kan man räkna med att med en helt manuell faktura kostar hanteringen cirka 100 kronor och med ett automatiserat system kan kostnaden hamna på cirka fem kronor per faktura.