Vilka krav ställs för att man ska få låna pengar till sitt företag?

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Många företagare har det svårt just nu på grund av att covid-19 påverkar intäkterna. I vissa situationer är det en bra lösning att låna pengar för att täcka upp utgifter. Ett lån kan även hjälpa företaget att skapa möjligheter för nya intäkter. Här kommer vi att ge information om vad långivare kräver för att bevilja företagslån. 

Generella krav från långivare

När det gäller de flesta typer av företagslån säger generella riktlinjer mycket om ifall ett enskilt företag har chans att låna eller inte. Det beror på att kreditkontrollen sker automatiskt och att i alla fall mindre lån beviljas eller nekas utifrån information som finns i offentliga register. Det viktiga är att lånebeloppet anses vara lagom stort i förhållande till företagets vinst och omsättning och att det inte finns betalningsanmärkningar med i bilden. Många långivare har som grundregel att inte låna ut mer än vad ett företag omsätter under en månad.

Faktorer som påverkar dina möjligheter att få ett större lån

Om du behöver teckna ett större lån och vänder dig till en handläggare på din bank görs en mer noggrann kontroll av företagets ekonomi. Man tittar då framförallt på följande saker:

Finansiella resultat

Företagets balansrapport och en aktuell budget är bra komplement till den offentliga årsredovisningen. Balansrapporten visar aktuella siffror och bör bifogas när du ansöker om ett företagslån.

Affärsplanen

Om ett företag är så nytt att finansiella resultat inte ger en bra bild av dess ekonomiska förutsättningar tittar man istället på affärsplanen. Även nya företag har en stor chans att få ett företagslån om affärsplanen ser bra ut och bygger på en lovande affärsidé.

Syftet med lånet

När det gäller vanliga företagslån som tecknas online är det inte säkert att långivaren intresserar sig för vad lånet ska användas till. Gäller det ett lite större belopp och om du vänder dig till en handläggare är det viktigt att argumentera för att du behöver ett lån och kan visa att det kommer att skapa värde för företaget.

Borgensmän och säkerhet

Ibland krävs att det finns en säkerhet eller borgensmän för att ett företagslån ska kunna beviljas. Om du har borgensmän redo förkortas tiden det kan ta att få ett lån. Borgensmännen är förpliktigade att ta över ansvaret för ett lån som förfallit till betalning. En borgensman med god kreditvärdighet ökar i hög grad chansen att få ett förmånligt företagslån. En långivare kan också acceptera en säkerhet i form av fastigheter, varulager och andra tillgångar som enkelt kan avyttras om ett företagslån inte betalas tillbaka enligt avtalet.