Bidrag för solceller

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Om du som många andra vill ha en miljövänlig och förnybar energikälla kan du ha chansen att få bidrag för solceller. I Sverige kan alla bostadsägare numera ansöka om olika typer av bidrag, som ett led i att göra landet mer miljövänligt. Om du är intresserad av att montera solceller på taket behöver du alltså känna till hur du ska gå tillväga för att få det allra lägsta möjliga priset.

Hur fungerar solceller?

En solcellsanläggning monteras vanligtvis på taket av en byggnad eftersom det är där den största mängden sol finns. Anläggningen består av paneler som seriekopplas med varandra. Från solpanelerna bildas det sedan något som kallas för likström, och för att kunna använda den energin behöver den ombildas i en växelriktare. När det är gjort är det sedan växelriktaren som överför elen till hushållet. 

Investeringsstöd för solceller

För att uppmuntra svenska hushåll att installera solceller har regeringen infört något som kallas för investeringsstöd. Det ansöker man om genom att vända sig till Länsstyrelsen där man bor. Investeringsstödet uppgår till 20 % av hela solcellssystemet. Det man kan få reducerad kostnad för innefattar således såväl själva solcellerna som installationen. Både privatpersoner och företag kan ansöka om att få investeringsstöd men hur summan räknas ut ser lite olika ut. Är man privatperson räknas stödbeloppet ut från den kostnad man betalat inklusive moms, för företag räknas stödet istället ut exklusive moms.

Använd ROT-avdrag för att installera solceller

Om man inte vill ansöka om investeringsstöd för sina solceller finns det en annan väg att gå. Man har rätt att använda sitt ROT-avdrag för att få ett lägre pris för en solcellsanläggning, och det uppgår till 30 % av arbetskostnaderna för installationen. 30 % av arbetskostnaden brukar man räkna blir ungefär 9 % vad hela solcellsanläggningen kostar. Det här innebär alltså att man kan få ett större bidrag genom solcellsstödet. Dock finns det endast en viss summa avlagd för alla bidrag, och därmed finns det heller inte någon hundraprocentig garanti för att man kommer få det beviljat när man ansöker om det. Det går inte att ansöka om båda investeringsstöd och ROT-avdrag, utan man måste välja ett av dem.

Att installera solceller kan bli ekonomiskt lönsamt i längden

Att installera solceller är inte bara bra för att man kan få ner sin egen fastighets energikostnader, utan även för att man har möjlighet att tjäna pengar på det. Genom att ha en solcellsanläggning är det möjligt att sälja den överskottsel man producerar och få betalt för det. Här kan man som regel tänka att ju fler solpaneler som ingår i anläggningen, desto mer energi kommer man också producera. Det är ändå bra att tänka på att allting är beroende på vädret och även på hur mycket energi man själv använder. För att kunna sälja el behöver man hitta ett elbolag som köper den. Olika bolag betalar olika mycket, så för att göra en så lönsam affär som möjligt är det viktigt att man gör ordentliga efterforskningar. När man ingått ett avtal med ett elbolag kommer överföringen av elen ske helt automatiskt, och man får betalt för den el man säljer utan att behöva anstränga sig.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »