Fast elpris vs. rörligt elpris

Senast uppdaterad: Söndagen den 18 juni 2023

Att teckna, jämföra och byta elavtal är mycket enkelt hos jämförelseportaler där jobbet i princip görs åt dig. En av de saker som du dock behöver fundera lite på och ta ställning till om du är i färd med att teckna eller byta ett elavtal är om du ska ha fast eller rörligt elpris. Precis som när det gäller fast eller rörlig ränta är det i grund och botten en fråga om ifall du värderar trygghet och ekonomisk överblick högre än möjlighet till lägst möjliga pris. Ett fast elpris kommer inte att variera under avtalstiden men med rörligt elpris kommer du oftast billigare undan totalt sett, även om elpriset kommer att variera mycket månad till månad.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att kostnaden för el varierar utifrån tillgång och efterfrågan på el. Efterfrågan är olika stor olika månader och det samma gäller för tillgången. Det innebär att elpriset kommer variera ganska kraftigt och vara mycket högre på vintern än på sommaren. Det är naturligt eftersom det går åt mer el när det kallt och vi behöver värma våra hus. Ju mer el du använder desto mer kommer elräkningarna att skilja sig åt, och din sårbarhet för oväntat höga elpriser ökar, därför är det extra viktigt att jämföra rörliga elavtal. Omvärldsfaktorer som är svåra att förutse kan påverka det rörliga elpriset i ganska stor utsträckning.

Fast elpris 

Med ett fast elpris vet du hur höga elkostnader du kommer att ha varje månad, det finns ingen osäkerhetsfaktor med i kalkylen och du är försäkrad mot dramatiska prishöjningar. Elbolagen tar ut en extra avgift för den försäkringen eftersom de själva riskerar att förlora på dealen om de måste betala ett oväntat högt pris för elen. Det innebär att fast elpris oftas är dyrare än rörligt elpris. 

Ett fast elpris kan dock innebära en stor besparing om till exempel tillgången på vattenkraft påverkas av att det varit en ovanligt torr sommar eller om tillgången till kol skulle sjunka. Kolkraftverk producerar inte svensk el i någon större utsträckning till svenska hushåll men i Europa står kolkraftverken för en stor del av den totala produktionen. Det påverkar elpriserna även i Norden eftersom olika länders elmarknad hänger ihop. Att välja fast elpris kan också vara en bra idé om du vill jämna ut din ekonomi och, så att säga, betala för en del av vinterns merkostnader under hela året. Många som värmer huset med direktverkande el väljer fast elpris av den anledningen.

Fasta och rörliga elavtal är inte de enda alternativen

Ett mixat elavtal är ett avtal där villkoren skiftar beroende vad det är för månad. Ett elavtal med ett fast pris på vintern och rörligt under resten av året erbjuds idag av flera elbolag och kan sägas vara ett mellanting mellan fast och rörligt elpris. 

En annan möjlighet kan vara ett teckna ett elavtal med kort bindningstid. Då kan du agera på egen hand och helt enkelt byta avtal utifrån utvecklingen på elmarknaden. Väljer du ett fast elpris brukar du dock få ett bättre pris vid lång bindningstid.