Valutahandel – allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

Valutahandel är den svenska termen för currency trading. Ibland används termerna valuta trading och foreign exchange trading, som alltså betyder samma sak. För att förklara det enkelt så är valutahandel att köpa en valuta och sälja en annan. Det handlar alltså om att handla med länders valutor istället för med till exempel aktier eller varor.

Valutamarknaden har öppnats för mindre investerare

Valutamarknaden har förändrats drastiskt på senare år. Tidigare var det i första hand banker och andra stora aktörer som handlade med valuta. Idag är valutahandel något som även privatpersoner kan ägna sig åt. Det finns lättanvända plattformar online där det räcker med ett mindre kapital för att du ska kunna börja göra valutaaffärer. 

Själva handeln är gratis, du betalar inget courtage, som du gör vid aktiehandel. Handel med valuta är en mycket stor verksamhet idag och anses omsätta många miljarder dollar, varje dag. De flesta bedömare är av den uppfattningen att valutahandeln kommer att fortsätta öka. En av av de viktigaste anledningarna till det är att andra marknader för spekulation, till exempel aktiehandel, har blivit för komplexa. Det är idag svårare att förutse hur aktiemarknaden kommer att bete sig än valutors inbördes värde.

Valutahandel har också den fördelen att resultaten kan komma snabbt. Aktiehandel är ofta en väldigt långsiktig verksamhet där du får vara beredd att följa en aktie under lång tid innan den når sin potential. Samtidigt kan man säga att valutamarknaden inte drabbas av lika stora svängningar som andra finansiella tillgångar. Det är mycket sällsynt att en valutas värde förändras med mer än 2 % på en dag. Inom aktiehandeln kan svängningarna vara mycket större, på gott och ont – sett ur investerarens perspektiv.

Välj en användarvänlig plattform med stop-loss funktion

Flera plattformar är mycket pedagogiska och har demos som du kan ta del av för att lära dig grunderna inom valuta trading. Det gör det enkelt att komma igång med valutahandel även om du är nybörjare.

Eftersom världens valutor hör till länder i olika tidszoner kan valutahandel pågå dygnet runt, men ofta är handeln stängd från fredag kväll till söndag kväll. Du behöver inte vänta på att börsen ska öppna för att kunna agera på en händelse som du tror kommer att få konsekvenser för ett lands valuta. Du kan göra det direkt, oavsett tid på dygnet.

Det faktum att valutamarknaden ändrar sig snabbt kan alltså vara både en fördel och en nackdel. Beroende vilken plattform du använder kan du utnyttja olika funktioner som minimerar dina förluster genom att sälja automatiskt när en valutakurs nått en viss nivå. Det kallas för en stop-loss funktion. Om du inte använder sådana instrument behöver du vara väldigt aktiv och följa kurserna hela tiden. Du kan också automatisera köp av valuta, när den nått en viss nivå. På så sätt är det tidseffektivt att handla med valuta. Fundera på vad du tycker är viktigt inför valet av plattform och välj en som lever upp till dina kriterier.

Hur blir man framgångsrik inom valutahandel?

Valutahandel handlar om att spekulera i hur valutors värde kommer att förändras i förhållande till varandra. Det är många olika faktorer som kan förändra en valutas värde. För att kunna blir riktigt framgångsrik behöver man kunna göra bedömningar och kalkylera med olika scenarier utifrån bland annat:

  • Olika länders ränteläge
  • Handelsbalans
  • Politisk stabilitet
  • BNP och andra mått på ekonomisk tillväxt

Det handlar alltså om att både kunna bedöma inhemska faktorer och om att göra en omvärldsanalys.Vad man brukar kalla för teknisk analys är också viktigt. Teknisk analys är förutsägelser om valutaförändringar som är baserade på hur valutor har förändrats historiskt och mönster som tenderar att upprepa sig över tid.

Valutor köps och säljs i par

Valutatransaktioner genomförs på så sätt att man samtidigt köper en valuta och säljer en annan. Man säger att den ena valutan är basvaluta och den andra motvaluta. Inom valutahandel betyder SEK/EUR att svenska kronor basvaluta och euro motvaluta. I det fallet tjänar man pengar när svenska kronor, alltså basvalutan, stiger i värde jämfört med motvalutan, alltså euro i det här exemplet. Om du tror att basvalutan kommer att tappa i läge jämfört med motvalutan kan det vara läge att sälja. Man talar om stora och små valutapar där de stora valutaparen är de valutor som det handlas mest i. Exempel på stora valutapar är:

  • EUR/USD
  • USD/CAD
  • GBP/USD
  • USD/JPY

Svenska kronor är globalt sett en liten valuta, och valutapar där SEK ingår är alltid små. Man talar ibland om exotiska valutapar. Dessa inkluderar en valuta i ett tillväxtland eller en valuta som är svårbedömd av en annan anledning. Hong Kong dollarn (HKD) och mexikansk peso (MXN) är exempel på det.

Nyckelbegrepp

Det finns ett antal begrepp som det är viktigt att känna till om du vill börja handla med valuta, eller bara skaffa dig bättre inblick i ämnet. Här följer en mycket kortfattad genomgång av några av de vanligaste begreppen inom valutahandel. Flera av termerna används även vid annan typ av handel med värdepapper. 

Avistakurs

När du köper eller säljer valuta är det kursen två bankdagar efter handelstillfället som räknas.

Spread

Spread är skillnaden mellan det du köpte valutan för och vad du fick när du sålde den.

Crosses

Crosses är ett annat namn på valutapar, en term vi redan gått igenom ganska detaljerat.

Pips

Pips är ett sätt att beskriva skillnaden mellan köp och säljpris, som ofta anges med många decimaler på ett förenklat sätt. 0,0003 blir till exempel 3 pips.

Hävstång

Att handla valuta med hävstång innebär att man ökar sina chanser till att göra en signifikant vinst samtidigt som man tar en större risk. Med hävstång kan du tjäna stora belopp även på små valutaförändringar, men också förlora mycket mer än vad du skulle ha gjort utan hävstång.

Lot

Den enhet som köps vid en valutatransaktion kallas för lot. Man talar om standard-lots, mini-lots, mikro-lots och nano-lots. En standard-lot är 100 000 enheter av en valuta.

Marginal

Din marginal är det minsta belopp du behöver för att en handlare ska låta dig köpa eller behålla en position. Olika mäklare har olika marginalkrav.

Valutamäklare

En valutamäklare är en bank eller en annan aktör som erbjuder hjälp vid valutahandel.

Tips till dig som vill börja med valutahandel

När det gäller investeringsformer är det alltid viktigt att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt innan man sätter sina besparingar på spel. Ägna dig åt valutahandel på ett sätt som är i linje med dina mål. Vill du spara långsiktigt med låg risk eller spekulera för att ha chans att göra en större vinst på kort sikt men med högre risk? Ditt investeringsmål är helt avgörande för vilka valutatransaktioner som är vettiga att göra.

Portföljdiversifiering är ett sätt att minska risken genom att skaffa positioner i flera olika valutapar. Är du duktig så kommer du att gå med vinst i långa loppet, även om du förlorar pengar på vissa positioner. 

Tänk på att vinster du gör på valutahandel är skattepliktiga. Skatten på vinster är 30 %, men du kan också göra avdrag för förluster med upp till 70 %.

När du handlar med aktier finns det alltid en risk för att du blir sittande med papper som är helt omöjliga att sälja. Den situationen uppstår sällan inom valutahandel. Även om du förlorat på ett valutapar så finns det alltid någon som vill köpa det. 

Det kan låta komplicerat och kunskapsintensivt att bolla med så många faktorer som är i spel när det gäller länders valutor. Men en klar fördel, jämfört med att handla med aktier, är att den information du behöver för att fatta rätt beslut ofta är lättillgänglig. Det är på många sätt lättare att bedöma hur en valuta mår än vilka framtidsutsikter ett företag har. De okända faktorerna är inte lika många vid valutahandel.

Sammanfattning

Valutahandel är en investeringsform som blir allt populärare, inte minst bland privatpersoner. Idag finns det många plattformar och mäklare som erbjuder valutahandel. Att bli framgångsrik inom valutahandel handlar mycket om att kunna analysera omvärlden och enskilda länder utifrån flera perspektiv.