Försäkring

Försäkringar kan ibland kännas onödigt, då du betalar för något som du inte använder. Tills den dagen något faktiskt händer. För visst är det så att många försäkringar får du aldrig användning för – och tur är väl det, det betyder ju att du inte har råkat ut för några olyckor! När olyckan väl är framme är du dock tacksam över den där försäkringen så att du slipper lån du inte har råd med eller skulder du aldrig kan betala tillbaka. Här hos Passagen kan du läsa mer om olika typer av försäkringar samt vad du bör tänka på. Om du har tips eller frågor kan du diskutera med andra konsumenter i Passagen Debatt.

Varför har man försäkring och hur fungerar det?

Försäkringar ger dig en ekonomisk trygghet i fall att du skulle råka ut för en olycka. Skulle någonting allvarligt hända så blir det riktigt dyrt om du inte har en försäkring. Tänk om du till exempel blir påkörd utomlands och måste opereras. Det kan kosta flera hundratusen kronor som du får betala ur egen ficka om du inte har en försäkring som täcker utgiften. Har du råd att reparera huset om ett träd faller på taket under en storm? Som du ser i dessa exempel hjälper försäkringen dig i situationer du inte kan påverka. Risken finns tyvärr alltid och man kan råka ut för en olycka precis närsomhelst, även om man är försiktig.

För att få en försäkring betalar du en försäkringspremie, vanligen månads-, kvartals- eller årsvis. Försäkringar gäller vanligtvis under ett år och förlängs automatiskt om du inte säger upp dem i tid. Om du drabbas av något som försäkringen täcker, som ovan nämnda exempel, så får du ersättning från försäkringsbolaget. Du måste först anmäla olyckan till försäkringsbolaget, sedan avgörs ersättningsbeloppet. Om ett brott har begåtts så måste du även göra en polisanmälan innan du kontaktar försäkringsbolaget.

Vilka försäkringar behöver man?

När du jämför försäkringar och försäkringsbolag så måste du se till din egen livssituation. Du kan till exempel behöva olika skydd beroende på om du äger eller hyr din bostad. Är du försäkrad via din anställning, och vad händer när du blir pensionär? Behöver du ytterligare försäkringar för dina barn? Det finns många frågor att ställa sig i samband med valet av försäkring. En hemförsäkring är en bra start som ger dig och din familj ett bra grundskydd. Någon typ av livförsäkring är också bra att teckna ifall att du eller din partner skulle avlida tidigare än väntat. Livförsäkringen ger en ekonomisk trygghet till de efterlevande.

Vilka försäkringsbolag finns det i Sverige?

Vilket försäkringsbolag du bör välja baseras på dina behov. Vissa försäkringsbolag erbjuder endast tjänster inom ett visst område, som Agria och Sveland för djurförsäkringar, eller KPA Pension och AMF som fokuserar på pensionsförsäkringar. Veteranerna på området som Folksam, If och Trygg-Hansa erbjuder alla typer av försäkringar. Hos dem är det lätt att samla sina försäkringar och på så sätt komma ner i pris. En ny typ av försäkringsbolag är till exempel ProtectMe och mySafety som bevakar och skyddar dig mot identitetsstöld.

Konsumentverket har tillsyn över alla försäkringsbolag i Sverige. De granskar att de marknadsför sina produkter och tjänster korrekt, samt ger tillräckligt med information vid försäkringsförmedlingen.

Billig försäkring eller heltäckande försäkring – att hitta sin sweet spot

Billigt är, som vi alla redan vet, inte alltid bäst. När det kommer till ekonomisk ersättning i form av försäkring bör du främst se till villkor och vad försäkringen täcker, och sedan till priset. Många försäkringsbolag ger dig rabatt om du samlar alla försäkringar hos dem, men jämför först vad det skulle kosta att dela upp det på olika bolag. Ibland kan rabatten ges just på de försäkringar som du inte behöver, och i så fall blir det ändå inte billigare. Att betala för samma försäkring hos olika bolag är i alla fall att slänga pengarna i sjön, så se över att de inte täcker samma sak.

Hemförsäkring – ditt hem, din borg

En hemförsäkring bör alla ha. Den ger dig ett grundläggande försäkringspaket som täcker de flesta aspekter av livet. Genom egendomsskyddet får du ersättning vid brand- eller vattenskada samt om dina saker skulle bli stulna. Det ingår även ett reseskydd som täcker kostnader vid olycksfall och sjukvård utomlands. Skulle du råka ut för till exempel en misshandel får du ersättning via överfallsskyddet och rättsskyddet täcker kostnader för juridiskt ombud. Via ansvarsskyddet kan skadestånd som du krävs på betalas ut. Du kan även köpa tilläggsförsäkringar som olycksfallsförsäkring och allriskskydd om de inte redan ingår. Hemförsäkringen inkluderar oftast alla individer som är skrivna på samma adress, så anpassa hemförsäkringen utifrån hela familjens behov.

Villaförsäkring

En kombinerad villa- och hemförsäkring kallas vanligtvis villahemförsäkring. Utöver det som ingår i en vanlig hemförsäkring så omfattas hela byggnaden plus tomten av försäkringen. Dessutom kan du få ersättning om något händer dina fasta installationer som värmepanna eller rörledningar. Om du bor permanent i ett fritidshus bör du teckna en villaförsäkring istället för en fritidshusförsäkring.

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring ger ett skydd för alla byggnader, alltså både själva bostadshuset, friggebodar, växthus och förråd. Tomten är också inkluderad i försäkringen. För lösöret, alltså de saker du förvarar i fritidshuset, väljer du själv belopp du vill försäkra värdet till. Ansvarsskydd och rättsskydd ingår, men i övrigt ingår inte de andra delarna som finns i en hemförsäkring.

Trafikförsäkring – ett lagligt krav

Om du har ett fordon som inte är avställt så måste du ha en trafikförsäkring. Den försäkringen täcker endast skada som du vållat med fordonet, som personskador och sakskador vid en krock. Trafikförsäkringen ger dig ingen ersättning för skador på din bil, men om du tecknar en hel- eller halvförsäkring för bilen så ingår trafikförsäkringen i den.

Bilförsäkring & lätt lastbil

För bilen kan du teckna en halvförsäkring. Då ingår den obligatoriska trafikförsäkringen, men du får även ett skydd för din egen bil. Den ger till exempel ersättning vid brand, stöld, maskin- eller glasskada samt rättsskydd. Halvförsäkring för bil kallas också för delkasko. Om du istället tecknar en helförsäkring för bilen tillkommer även vagnskadeförsäkring. Det betyder att du får ersättning för bilskador som uppstår under olycka i trafiken, vid skadegörelse eller yttre olyckshändelse som om ett träd skulle falla på just din bil. Vissa försäkringsbolag kallar helförsäkringen, eller helförsäkring med extra tillägg för stor bilförsäkring. Läs igenom vad som ingår och välj den variant som passar dina förhållanden bäst.

Övriga fordon

Det finns specifika försäkringar beroende på typ av fordon. Eftersom de både är dyra att köpa, och lätt kan vara inblandade i en olycka är det en fördel att teckna antingen en MC-försäkring, eller försäkring för din moped, skoter eller fyrhjuling, beroende på vilken typ av fordon du har. Även om du är en bra förare kan andra i trafiken, eller naturen, orsaka en olycka där ditt fordon är inblandat. Se även över vad som gäller för husbilsförsäkring och husvagnsförsäkring innan ni ger er ut på campingsemester.

Liv och hälsa – trots allt det viktigaste vi har

De flesta har drabbats av någon form av olycka bland familj eller närstående. Smärtan när någon dör i förtid och oron när någon blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en livshotande olycka är lamslående. Det sista du vill tänka på i en sån situation är om du har råd med den hjälp och sjukvård som behövs. Med en försäkring som täcker de allra svåraste situationerna så blir det i alla fall ett problem mindre.

Livförsäkring

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull utan för dina nära och kära. Som efterlevande kan ekonomin helt ställas om ifall att den ena parten dör i förtid. Din partner kan bli lämnad med ett hus som är alldeles för dyrt, eller dina skulder och lån. Med en livförsäkring hjälper du de som är kvar, men var noga med att uppdatera vem som är förmånstagare om du till exempel skiljer dig eller din förmånstagare avlider före dig. Alternativ till livförsäkring är att se till att dina efterlevande klarar sig ekonomiskt utan dig på annat vis. Du kan till exempel spara eller investera pengar som förs vidare via arvsrätten eller ditt testamente.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger dig invaliditetsersättning vid olycka som ger en bestående skada. Skadan kan vara fysisk eller psykisk, så kallad medicinsk invaliditet, eller en ekonomisk invaliditet som innebär att du får en bestående arbetsoförmåga. Försäkringen kan även ge dig engångsbelopp vid skada eller ersätta vårdkostnader. De kan se lite olika ut beroende på försäkringsbolag.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ingår vanligtvis om du har en fast anställning. Du bör se över om du kan behöva teckna en själv, då den ger ersättning för specialistvård och operationer hos privata vårdgivare, samt för medicin och eftervård.

Barnförsäkring

Barnförsäkringen är en nödvändig försäkring om du har barn. Den ger ersättning både till barnet och föräldrarna vid till exempel fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos barnet, eller vid bestående arbetsoförmåga. Skaffa en barnförsäkring så tidigt som möjligt, helst innan några symptom har börjat visa sig. Försök att hitta en barnförsäkring som täcker eventuella ärftliga sjukdomar ni har i familjen.

Djurförsäkringar – skydda familjens bästa vänner

Djurförsäkringar hittar du både hos specialiserade försäkringsbolag, som Agria som är ett dotterbolag till Länsförsäkringar, samt hos allmänna försäkringsbolag som If eller Folksam. De vanligaste husdjursförsäkringarna är hundförsäkring och kattförsäkring. Med dem får du ersättning för veterinärkostnaderna, vilka kan bli väldigt dyra om ditt husdjur skulle behöva en operation. Du kan även teckna en livförsäkring för din bästa vän.

Hästförsäkring är också en vanlig djurförsäkring, men skiljer sig något från hund- och kattförsäkringen. Utöver livförsäkring och veterinärkostnader kan du även få ersättning vid förlorad inkomst om din ridverksamhet påverkas av hästens frånvaro. Du kan även teckna olycksfallsförsäkring för ryttare, specialförsäkringar vid ridsport, uppfödning eller annan stuteriverksamhet.

Inkomstförsäkring – ett smart tillägg till a-kassa

En inkomstförsäkring hjälper dig om du inte längre kan arbeta. Du får ersättning för inkomstbortfall både om du blir arbetslös och om du blir sjukskriven eller får nedsatt arbetsförmåga. Som anställd har du oftast redan tillgång till gruppförsäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal. Du kan också ingå i en gruppförsäkring via ditt fackförbund, eller vara berättigad ersättning från Försäkringskassan eller via a-kassa.

Utöver det kan du alltså teckna en individuell inkomstförsäkring som komplement. Om du har lån eller kreditkort erbjuds oftast tilläggstjänsten betalskydd eller låneskydd. Det är försäkringar som hjälper dig med skulden under en period så att du undviker att få betalningsanmärkningar på grund av förlorad inkomst.

Reseförsäkring – se till att skydda dig på resande fot

Om du har en hemförsäkring så ingår en reseförsäkring där. Den gäller oftast i 45 dagar och täcker till exempel sjukdom och olycksfall under resan. Om du betalar resan med kredit- eller betalkort ingår oftast en kompletterande reseförsäkring som ger dig mer skydd än hemförsäkringen. Då kan du till exempel få avbeställningsskydd, ersättning vid försenat flyg eller bagage och lägre självrisk. Det går även att köpa en kompletterande reseförsäkring från de flesta försäkringsbolag.

Om du ska vara borta längre tid än vad din hemförsäkring täcker bör du teckna en förlängd reseförsäkring. Du kan till exempel förlänga reseskyddet från din hemförsäkring. Tänk på att förlänga innan du åker då det är mycket svårt att göra när du redan rest iväg. För arbete och studier utomlands kan andra regler gälla, kolla med försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring vad de kan erbjuda dig.

Jämför försäkring som ett proffs

Till att börja med måste du se över vilka behov du har när du tecknar försäkring. För att hitta vilket försäkringsbolag som är bäst för dig så krävs lite arbete. Jämför givetvis pris, men se även över villkoren och vad försäkringen täcker innan du bestämmer dig. Läs det finstilta eftersom många undantag kan gömma sig där. Några saker är extra viktiga att tänka på i ditt val.

  • Vad ingår i försäkringen och vilka undantag ger dig inte ersättning? Täcker den de behov du har som till exempel vid riskfyllda sporter, längre resor eller ersättning vid alla typer av vattenskador i ditt hem? Läs det finstilta!
  • Uppdatera dina försäkringar vid ändrade livsförhållanden som vem som är förmånstagare, antal hemmaboende barn, byte av jobb etc.
  • Ett förmånstagarförordnande går före det du angivit i ditt testamente, så se till att eventuell livförsäkring går till rätt person
  • Tänk på att de flesta försäkringar förnyas automatiskt, så håll koll på förfallodagen om du vill säga upp eller ändra på en försäkring
  • Se över vilka försäkringar som ingår i ditt kredit- eller betalkort innan du tecknar tilläggsförsäkringar, många gånger ingår till exempel allriskförsäkring, reseförsäkring och  avbeställningsskydd