Båtförsäkring

Senaste uppdatering: Lördag 20 maj 2023

Sverige är ett av länderna i världen där det finns allra flest fritidsbåtar. Enligt mätningar som Transportstyrelsen har gjort finns det drygt 800 000 båtar i landet varav hälften är småbåtar som jollrar, ekor och roddbåtar. De flesta båtägare, oavsett om de äger en liten motorbåt eller en större fritidsbåt med sovplatser väljer att försäkra båten. Över två tredjedelar av alla båtar i landet har någon form av försäkring. 

Den allra vanligaste försäkringen är en klassisk båtförsäkring, medan en del även har ett skydd i sin hemförsäkring. Det är främst mindre båtar utan motor som saknar försäkring, och även fast båtar räknas till kategorin motorfordon, som enligt lag ska ha en trafikförsäkring, gäller inte den regeln för just båtar. Det går alltså att ha en motorbåt eller segelbåt utan att ha en båtförsäkring, men det är inte alltid det smartaste valet eftersom det skulle kunna innebära stora omkostnader om något skulle hända med dig, dina medpassagerare eller med båten. Har du ingen båtförsäkring på din båt och en olycka inträffar behöver du stå för alla kostnader själv.

Det här ingår i en båtförsäkring

En båtförsäkring ger dig som båtägare ett bättre skydd och ekonomisk ersättning om någonting händer. Om båten blir stulen eller förstörd kommer försäkringen gälla. Även i situationer där det sker en olycka ute till havs, exempelvis att motorn skär sig, kan försäkringen ge ett skydd. Det finns även mängder av tilläggsförsäkringar som du kan addera till den klassiska båtförsäkringen för att kunna skräddarsy skyddet så det passar din båt och dina önskemål.

Hur grundskyddet ser ut kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag men det är vanligt att följande delar ingår:

 • Brandförsäkring – om båten börjar brinna och förstörs helt eller delvis ersätter försäkringen kostnaderna för reparationer, alternativt om båten inte går att reparera får du ekonomisk ersättning som räknas ut utifrån båtens ålder och skick.
 • Sjöskador – om båten går på grund, kantrar, krockar med en annan båt eller läcker in vatten kan försäkringen ersätta skadekostnaderna.
 • Torrläggnings- och transportskador – när båten transporteras eller tas upp ur vattnet till vintern finns det alltid en risk för att skrovet skadas. Om en olycka händer vid ett dylikt tillfälle omfattas det ofta av båtförsäkringen.
 • Stöld och skadegörelse – en båtförsäkring har ett skydd för stölder och ersätter även kostnader som uppstår ifall någon annan förstör båten med uppsåt.
 • Ansvarsförsäkring – om du som båtägare blir krävd på skadestånd av tredje part ersätter försäkringen de kostnaderna.
 • Rättsskyddsförsäkring – en båtförsäkring omfattar kostnader som kan uppstå vid eventuella tvister. Tvisterna kan till exempel röra oenigheter vid ett köp eller försäljning och försäkringen ersätter då det du behöver betala för att få juridisk hjälp.

Tilläggsförsäkringar till båtförsäkring

Om du vill ha ett utökat skydd kan du välja att komplettera båtförsäkringen med ett antal tilläggstjänster. Till de allra vanligaste hör bland annat att du kan välja att ha ett utökat område där försäkringen täcker. Vanligen täcker en försäkring enbart sådant som händer på svenskt vatten, eller på nordiska vatten. Vill du åka längre bort med båten behöver du en tilläggsförsäkring som ger ett skydd även på andra platser.

En annan tilläggsförsäkring som flera försäkringsbolag erbjuder är en som täcker din och passagerarnas personliga egendom. Du kanske använder båten för att fiska och har utrustning som du vill skydda ifall något skulle inträffa? Då behöver du även ha ett skydd för den.

Planerar du att hyra ut din båt behöver du en båtförsäkring som innefattar uthyrning. En vanlig båtförsäkring är nästan alltid i kraft enbart för det personliga bruket och täcker inte skador som inträffar om du hyr ut den. Med en tilläggsförsäkring för uthyrning är båten försäkrad även då någon annan använder den.

Kostnad för en båtförsäkring

Det är ett antal faktorer som påverkar hur mycket du får betala i premie för att försäkra din båt. Båtens marknadsvärde, vilken tillverkaren är, hur gammal eller ny båten är och din egen ålder har alla en inverkan på båtförsäkringens pris. En del försäkringsbolag tar även din bostadsort i beaktande eftersom vissa farvatten är mer olycksdrabbade än andra. Bor du i närheten av ett sådant område kan priset för försäkringen öka eftersom risken för att något ska inträffa är större.

Som båtägare kan du göra vissa saker själv för att få ner priset för din båtförsäkring. Att installera säkerhetsutrustning, positioneringssystem och startspärrar är saker som gör att försäkringsbolaget kan sänka premien. Du kan också förhandla ner premien om du kan visa att båten är stationerad i en bevakad hamn där det finns lås och larm. 

Om du är en erfaren skeppare och har examen eller annan dokumentation som visar din kunskap är det troligt att du har ett bra förhandlingsläge när du ska teckna en båtförsäkring. Försäkringsbolagen kommer då bedöma att risken för att det inträffar en olycka på grund av dig som förare är lägre, eftersom du kan uppvisa en erfarenhet som båtförare. Kort och gott blir priset för en båtförsäkring lägre ju lägre risk försäkringsbolaget bedömer det vara för att något ska inträffa. 

Skrovnumret är båtens registreringsnummer

Alla båtar som har tillverkats på fabrik efter 1998 har ett eget unikt skrovnummer. Det är framtaget med internationell standard och ser ofta ut på följande sätt: FI-BUS23456E017. Bokstäverna som står först anger i vilket land båten har tillverkats, och de tre därpå följande bokstäverna visar vem som tillverkat båten. De två sista siffrorna anger vilket år båten är tillverkad. 

Skrovnumret fungerar som ett registreringsnummer för båten, ungefär på samma sätt som bilar har en registreringsskylt. När du tecknar en båtförsäkring ska du uppge skrovnumret, och om en olycka inträffar är det den båt som har det skrovnummer som står på försäkringsbrevet som du kan få ersättning för. 

Ibland kan det vara svårt att hitta skrovnumret och många tror att det inte finns ett även fast det i verkligheten är gömt på ett svåråtkomligt ställe. Det går att försäkra en båt utan skrovnummer, men det finns en risk för att försäkringen inte kommer täcka eventuella skadekostnader om du inte har uppgett ett försäkringsnummer.

Båtförsäkring genom hemförsäkringen

Om du har en hemförsäkring och undrar om du behöver en separat båtförsäkring behöver du ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Du kan även läsa villkoren för din hemförsäkring för att se vad som omfattas. Tänk på att villkoren kan ha förändrats om det är länge sedan du tecknade din hemförsäkring. Många småbåtar som tidigare omfattades av hemförsäkringar gör nämligen inte det längre utan behöver försäkras separat. 

Om du behöver en båtförsäkring kan du på vissa försäkringsbolag välja att köpa den som tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Du behöver vara noga med att läsa igenom alla villkor för den tilläggstjänsten och jämföra dem mot en traditionell båtförsäkring för att vara säker på vilka slags skador och händelser som omfattas av skyddet.

Vanliga frågor om båtförsäkring

Vilka försäkringsbolag erbjuder båtförsäkring?

Det blir allt vanligare att försäkringsbolag erbjuder olika slags båtförsäkringar. Kom ihåg att jämföra båtförsäkring från olika bolag för att hitta den som passar bäst för din båt.

Måste jag ha en båtförsäkring?

Det finns ingen lagstiftning som kräver att du som äger en båt måste inneha en båtförsäkring, men det kan stå dig dyrt att strunta i en försäkring om olyckan är framme. Reparationer och att ersätta stulen utrustning blir lätt en kostsam historia och därför är det bra att överväga att teckna en båtförsäkring så att du kan känna dig ekonomiskt trygg.

Vilken båtförsäkring är bäst?
Vilken båtförsäkring som är bäst beror på vilken typ av båt du har, hur ofta du är ute till havs och hur långt du brukar resa med båten. Det är skillnad på att äga en liten snipa eller en snabb motorbåt. Kartlägg därför vilka risker som är förknippade med din båt och leta efter en försäkring som täcker upp för de riskerna.

Hur gör jag för att få den billigaste båtförsäkringen?

För att sänka premien och självrisken kan du bland annat:

 • Installera ett båtlarm
 • Ha ett klass 3-lås och alltid kedja fast båten när den ligger i hamn
 • DNA- och ID-märka skrov och motor
 • Installera spårsändare i motorn
 • Montera en startspärr som förhindrar obehöriga att starta motorn
 • Samla flera försäkringar hos samma bolag för att få rabatt på premierna

En del försäkringsbolag uppger på sina hemsidor vad som sänker premien. Du kan också ta kontakt med kundtjänsterna för att fråga om åtgärder som gör att risken för att något inträffar kommer bedömas som lägre.

Ingår vattenskotern i en båtförsäkring?
I de allra flesta fallen är svaret på den här frågan nej. Du behöver en separat försäkring för din vattenskoter för att ha ett skydd om den blir stulen eller om något annat inträffar.