Bilförsäkring

Bilförsäkringar är relativt komplicerade eftersom de kan omfatta olika saker och kosta olika mycket. När olyckan är framme och du verkligen behöver din försäkring är det viktigt att du gjort rätt val. I den här guiden kommer vi att gå igenom olika typer av bilförsäkringar och hur du gör för att välja en som passar utifrån just dina behov.

Vad avgör hur mycket en bilförsäkring kostar?

Marknaden för bilförsäkringar är stor idag. Det lönar sig att jämföra erbjudanden om bilförsäkring hos flera aktörer innan du bestämmer dig för vilken du ska teckna. Priset för försäkringen beror mycket på din bil. Dess ålder och värde är avgörande för hur mycket du får betala för en bilförsäkring. Om du tidigare varit inblandad i olyckor eller andra försäkringsärenden som inneburit att du fått ut pengar från försäkringsbolaget kommer du att få en dyrare försäkringspremie.

Många försäkringsbolag väger även in faktorer som hur länge du haft körkort, ditt kön, hur gammal du är och var i landet du bor när de sätter sina priser. Om du bor i Stockholm får du räkna med att betala hela 75 % mer för din bilförsäkring än om du bor på Gotland. Hur du parkerar bilen i anslutning till din bostad kan vara av betydelse. Du får du en lägre premie för din bilförsäkring om du parkerar i ett låst garage än om bilen står på gatan inne i stan. Det är statistik som ligger till grund för priserna.

Hur snabbt en bil slits beror mycket på var du kör den. Det är till exempel ett faktum att bilar som körs där vägarna inte saltas håller längre och att stöldrisken är större i storstäder. Att unga och oerfarna förare betalar ett högre pris för sin försäkring är också ganska rimligt om man tänker efter. Gränsen för när du inte längre anses vara ung och erfaren brukar gå vid 24 eller 25 års ålder.

Vilken typ av försäkring ska man välja?

Du har stor frihet när det gäller hur starkt försäkringsskydd du vill ha. Gör du bedömningen att du kan komma att behöva reparera din bil då och då är det en bra idé att satsa på ett starkare skydd än om du bara kör bilen sparsamt och väldigt försiktigt. Om du inte har marginaler för en större reparation av bilen kostar det bara några hundralappar mer i månaden. Om du haft bil länge och inte kör så mycket kan du spara några tusenlappar om året på en billigare försäkring. För många handlar det om ett val mellan hel- och halvförsäkring.

Den enklaste formen av bilförsäkring, alltså den du måste ha enligt lag, kallas för trafikförsäkring. Vid en bilolycka täcker trafikförsäkringen skador som du orsakar på en annan bil och personskador som du är upphov till. Dock inte de skador som uppstår på ditt eget fordon.

Skillnaden mellan hel- och halvförsäkring

Förutom trafikförsäkringen är hel- och halvförsäkring de huvudtyper av bilförsäkringar som du behöver känna till. Skillnaderna i både pris och det skydd du erhåller är ganska stora så det är viktigt att välja rätt typ av försäkring.

Om du har en halvförsäkring får du tillbaka pengar om din bil blir stulen eller om du behöver räddningstjänst. Den träder även i kraft om bilen utsätts för skador på motorn eller elektroniken i bilen. En halvförsäkring täcker också skador i samband med brand och om rutorna går sönder på grund av till exempel stenskott. Många som har en nyare bil väljer halvförsäkring. Dels för att risken för skador som inte täcks av skyddet är mindre men också för att nya bilar normalt sett har en vagnskadegaranti från tillverkaren. Risken för vagnskador är annars en god anledning att välja en helförsäkring.

Med en helförsäkring har du, utöver det skydd som en halvförsäkring ger, rätt att få pengar i samband med att karossen skadas i form av till exempel bucklor och repor i lacken. Ibland krävs det av dig att du tecknar en helförsäkring för att du ska kunna leasa en bil eller bli beviljad ett billån med bilen som säkerhet.

Andra bilförsäkringar

Vissa försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkring kan erbjuda andra bilförsäkringar än hel- och halvförsäkring. En “stor bilförsäkring” är en tjänst som kan ge dig rätt till ersättning vid kupéskador, om du förlorar bilnyckeln eller om skador uppstår på förare eller passagerare i samband med en olycka. En stor bilförsäkring kan även gälla när du kör hyrbil. En stor bilförsäkring kostar betydligt mer än en helförsäkring men är också en skön extra trygghet. 

En annan typ av bilförsäkring ligger mitt emellan halvförsäkring och en enkel trafikförsäkring. Den ger dig vissa delar av det skydd som du får med en halvförsäkring men kostar inte lika mycket. Ofta kan du även ha en hel- eller halvförsäkring som bas men sedan göra tillägg för specifika händelser. Tänk igenom vad du vill ha för skydd och se till att få en försäkring där du betalar för just det som du anser att du är i behov av.

Tilläggsförsäkringar

Som vi redan nämnt kan du ofta skräddarsy ditt försäkringsskydd genom att lägga till ett antal extraförsäkringar. Reducerad självrisk i händelse av viltolycka är ett exempel på en tilläggsförsäkring som vissa bolag erbjuder. Du kan också komplettera din bilförsäkring med en assistansförsäkring som innebär att du har rätt till fortsatt färd om bilen skulle gå sönder, kanske genom att försäkringsbolaget bekostar en tågbiljett. En assistansförsäkring kan även bekosta hotellnätter i samband med att du måste stanna mitt under en resa. Det finns många fler tilläggsförsäkringar än dessa två exempel att välja mellan.

Det är viktigt att jämföra innan du väljer bilförsäkring

Villkoren och ersättningsnivåerna varierar mellan olika försäkringsbolag. Även om det alltså finns ett antal huvudtyper av bilförsäkringar kan skyddet se olika ut beroende på vilket bolag du väljer. Det finns även andra faktorer än försäkringspremien och hur mycket du får ut vid olika skador som avgör om en bilförsäkring är bra.

Hur lång tid det tar att få ut pengar i normalfallet är en sådan faktor. Om du får gratis månader i samband med att du tecknar försäkringen är en annan. Hur hög självrisk du får betala är en vattendelare. Om försäkringspremien är låg betalar du ofta en högre självrisk, och vice versa. Det är upp till dig vilken modell du föredrar.

Håll koll på maskinskadeförsäkringen

Titta alltid på hur maskinskadeförsäkringen är utformad när du jämför bilförsäkringar. Den brukar gälla ett visst antal mil. Särskilt du som har en bil som är 8–10 år bör läsa villkoren för maskinskadeförsäkringen noga eftersom skillnaderna är stora. Är bilen äldre än så kan du inte räkna med att få ersättning för maskinskador. Har du å andra sidan en ny bil spelar det heller ingen större roll vilken bilförsäkring du väljer i detta avseende. Detta eftersom alla försäkringsbolag då betalar ut en likvärdig ersättning.

Olika maxbelopp för extrautrustningen

Om du förser din bil med dyr extrautrustning som till exempel påkostade fälgar och premiumdäck ska du inte räkna med att du kommer att få full ersättning vid skador på dessa. Du får inte heller full ersättning om du blir bestulen på en dyr musikanläggning i bilen som inte hör till dess standardutrustning. Vissa försäkringsbolag ger dig mer i ersättning än andra när det gäller extrautrustning. De har helt enkelt olika höga maxbelopp för vad du kan få ut för skador på den. Det här är något som det är värt att kolla upp om du vill vara säker på att få en så bra bilförsäkring som möjligt.

Så utnyttjar du din bilförsäkring

Om bilen går sönder är det viktigt att du gör en skaderapport snabbt så att försäkringsärendet kan påbörjas. Det underlättar om du har ett formulär för detta tillgängligt i bilen. Vid en olycka med en annan bil inblandad kan ni underteckna en skaderapport på plats och skriva ner era versioner av händelseförloppet. Det gör att handläggningen går fortare.

Följ reglerna – annars kan du bli utan ersättning

Ett försäkringsavtal är en överenskommelse där du måste leva upp till vissa villkor för att ha rätt att få ut pengar på försäkringen. Om du som erfaren bilägare står som ägare till en bil som används regelbundet av en tonåring, som själv hade fått betala en högre försäkringspremie, har du till exempel inte rätt till ersättning. Samma sak gäller om din bil är försäkrad i en kommun där det är billigt med bilförsäkring trots att du kör den i Stockholm. Försäkringsbolagen är bra på att genomskåda de vanligaste bluffarna.