Försäkringsbolag

Senaste uppdatering: Lördag 20 maj 2023

I Sverige finns det ett hundratal aktiva försäkringsbolag som alla riktar in sig på olika kundgrupper och erbjuder olika typer av försäkringar. En del av försäkringsbolagen är mindre, mer lokalt förankrade och erbjuder sina tjänster främst till företag, medan andra har olika slags försäkringar som passar för privatpersoner.

Vad gör ett försäkringsbolag?

Ett försäkringsbolag erbjuder finansiell kompensation om olyckan skulle vara framme. Att ha en försäkring innebär att försäkringstagaren betalar en viss avgift, antingen månads- eller årsvis, för att på det sättet ha det skydd och den trygghet som försäkringsbolaget erbjuder.

Det finns mängder av olika typer av försäkringar, bland annat för bilar, båtar, bostäder och personer. För varje försäkringstyp betalar försäkringstagarna en premie till försäkringsbolaget vilket gör att de snabbt kan bygga upp ett kapital. Det kapitalet används sedan till att ersätta de kunder som är med om något som omfattas av villkoren i försäkringen och ger rätt till ekonomisk kompensation. Således är det egentligen alla försäkringstagare som gemensamt hjälper till att betala för det oväntade när det inträffar.

Man kan säga att försäkringar bygger på utgångspunkten att det rent statistiskt sett inte är troligt att alla medlemmar kommer råka ut för ett problem eller en olycka samtidigt och att det därför är ekonomiskt möjligt att ersätta olyckor samt för försäkringsbolagen att också gå med en vinst. Visserligen kan det ske att många begär ut ersättning samtidigt, och därför är alla seriösa försäkringsbolag noggranna med att hushålla med sitt kapital för att kunna ge sina kunder det de har rätt till i enlighet med försäkringsvillkoren.

Spara eller teckna en försäkring

Istället för att teckna en försäkring går det att själv spara pengar på ett konto om någon oväntat skulle inträffa. När du betalar en försäkringspremie får du inte tillbaka pengarna även fast du skulle gå genom hela livet utan att behöva begära ersättning. Däremot kan det vara svårt att spara ihop en så stor summa pengar som en försäkring kan betala ut. Om exempelvis din bostad brinner ner behöver du få hjälp direkt och snabb tillgång till ekonomiska medel. Därför är det oftast betydligt mer fördelaktigt och framförallt tryggt att ha försäkringar snarare än att spara pengar själv.

Vad kostar en försäkring?

Hur mycket en försäkring kostar varierar från bolag till bolag, och påverkas även av vilken typ av försäkring det är du tecknar. Vidare gör försäkringsbolagen även en riskbedömning och en olycka som är mer väntad att inträffa gör att premien blir högre. Det kan man se exempel på om man tittar på bilförsäkringar, där unga förare ofta får betala en högre premie än en äldre och mer erfaren bilförare. Försäkringsbolagen bedömer i sådana situationer att en yngre och mer oerfaren bilförare löper större risk att utsättas för en olycka. 

Försäkringsbolagen kan själva bestämma vilka parametrar de beaktar när de räknar ut vilken premie du ska betala. Det är vanligt att du själv får välja vilket det maximala ersättningsbeloppet ska vara, och lägga till tilläggstjänster och utökade skydd i de olika försäkringarna som erbjuds. Ju högre ersättning du önskar kunna få ut och ju mer omfattande en försäkring ska vara desto mer kommer du betala i premie. Det lönar sig därför alltid att jämföra olika försäkringsbolag med varandra för att hitta det som ger den mest skräddarsydda försäkringen utifrån de behov som just du har.

Hur du väljer rätt försäkringsbolag

Eftersom det finns så många försäkringsbolag och olika typer av försäkringar på marknaden behöver du sätta dig in i vad de olika bolagen erbjuder och vilket skydd du har innan du väljer att teckna en försäkring. När du bestämt dig för att teckna en försäkring, oavsett om den gäller dig själv, ditt hushåll, dina saker eller dina barn, ska du ta dig tid att jämföra försäkringsbolag med varandra. Den allra viktigaste informationen hittar du ofta på försäkringsbolagens hemsidor, och då är det försäkringsvillkoren du ska leta efter.

I försäkringsvillkoren framgår vilka typer av händelser som omfattas av försäkringen, men även information om när en händelse inte omfattas. Om du redan har ett antal försäkringar som du tecknat hos olika försäkringsbolag är det bäst att först få en samlad bild av vilket skydd du har. Om olyckan skulle vara framme kan det i många fall vara svårt att veta vart du ska vända dig och vad du har rätt till ifall du har många försäkringar på olika ställen.

Om du har flera försäkringar hos olika försäkringsbolag måste du kontrollera om du har skydd som överlappar varandra. Många försäkringar ger likvärdiga skydd och om du inte vet vad dina försäkringar täcker finns det en risk för att du betalar onödigt höga premier. Istället för att ha många försäkringar på olika bolag kan det vara en idé att kontakta ett antal försäkringsbolag och se vad det kostar att samla alla dina försäkringar på samma plats. Ofta kan du få en rabatt om du väljer att göra så, samtidigt som du alltid vet vart du ska vända dig om något händer.

För att sammanfatta det hela kan du med andra ord hitta rätt försäkringsbolag genom att bekanta dig med bolagens olika utbud, kartlägga vilka behov du har och vilket skydd du är ute efter för att sedan kontakta ett antal bolag och be dem om ett erbjudande. Du behöver oavsett alltid ta för vana att läsa försäkringsvillkoren innan du tecknar en försäkring så att du har koll på vad som omfattas och vad som inte är omfattat.

Svensk Försäkrings Nämnder

I Sverige finns en central organisation som heter Svensk Försäkrings Nämnder. Organisationen arbetar för att säkerställa ett korrekt agerande från såväl försäkringsbolag som försäkringstagare. Svensk Försäkrings Nämnder finns till för att pröva tvister inom olika försäkringsområden och kan bland annat ta sig an tvister inom olycksfall, sjukförsäkring, rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring. Deras huvuduppgift är att verka för att det ska finnas en enhetlig praxis bland alla försäkringsbolag och att försäkringsbolagen ska göra likvärdiga bedömningar kring när en försäkringstagare har rätt till ersättning. 

Om du som försäkringstagare upplever att du blivit bedömd felaktigt av ditt försäkringsbolag kan du alltid kontakta Svensk Försäkrings Nämnder. I de allra flesta fallen behöver du först ha överklagat det beslut du har fått direkt till försäkringsbolaget. Det kan också vara så att försäkringsbolaget själva tar kontakt med organisationen för att få rådgivning kring det specifika fallet så att de ska vara säkra på att de har agerat i enlighet med gällande lagar och regler. 

För att undvika att behöva kontakta Svensk Försäkrings Nämnder gäller det att du är väl påläst om vad din försäkring faktiskt gäller. Ofta kommer försäkringarna med utförliga beskrivningar om vad som omfattas. Till exempel kanske ett inbrott i bilen inte täcks av försäkringsskyddet om du inte har låst bilen. Olika regelverk kan gälla om du själv ramlar och tappar telefonen ur handen alternativt om någon knuffat dig så att du tappat den. Det kan också hända att försäkringsbolagen inte har fått med precis alla omständigheter i försäkringsvillkoren och i sådana fall görs ofta en bedömning av helheten. Om du upplever att den bedömningen inte är korrekt är det läge att ta kontakt med Svensk Försäkrings Nämnder för att de ska kunna reda ut saken på ett objektivt sätt.

Tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet

Vem som helst kan inte starta ett försäkringsbolag och sälja försäkringar hur som helst. Marknaden är reglerad och för att ett bolag ska få sälja försäkringar måste de ha ett tillstånd från Finansinspektionen som styrker deras rätt att bedriva försäkringsverksamhet. Försäkringsgivaren är ansvarig för att verksamheten sköts och att försäkringarna följer rådande svenska lagar och regler medan försäkringsbolaget säljer och administrerar försäkringarna. I de allra flesta fallen är försäkringsgivaren och försäkringsbolaget samma företag, men det förekommer även undantag när det istället är två skilda verksamheter. I ditt försäkringsavtal framgår det alltid vem som är den officiella försäkringsgivaren. 

Finansinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet för att säkerställa att de arbetar på ett korrekt sätt. Om Finansinspektionen skulle hitta tecken på att ett bolag inte sköter sig som de borde kan det utfärdade tillståndet dras in. Om du vill kontrollera att ett försäkringsbolag har tillstånd att bedriva verksamhet kan du göra det via Finansinspektionens hemsida. Där hittar du även information om ifall ett bolag har blivit utrett för misskötsel och få information om hur länge de har varit verksamma inom försäkringsbranschen.

Under de senaste åren har det dykt upp en del nya bolag som istället för att erbjuda försäkringar har olika former av tjänster som de försöker likställa vid försäkringar. Dylika bolag lönar sig att alltid kolla upp hos Finansinspektionen då de vanligtvis inte har tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet. Väljer du att köpa en tjänst via ett sådant företag skyddas du således inte heller av de lagar som gäller för försäkringsbolag om något skulle gå fel i hanteringen av ditt ärende.

Vanliga frågor och svar om försäkringsbolag

Vilket är det bästa försäkringsbolaget?

Att säga vilket försäkringsbolag som är bäst är svårt då olika personer och företag behöver olika slags skydd. Du kan dock utgå från att försäkringsbolag som är populära bland andra försäkringstagare och har ett gott rykte kan vara det bästa valet även för dig.

Hur kan jag jämföra försäkringsbolag?
Det lättaste sättet att jämföra försäkringsbolag på är att ta in offerter från många olika bolag. Premien sätts individuellt efter att du gjort en ansökan, så innan dess är det svårt att säga vilket försäkringsbolag som är bäst för just dig. Du kan även läsa recensioner och kolla på kundomdömen för att bilda dig en uppfattning om försäkringsbolaget i fråga.

Vad ska jag tänka på när jag väljer försäkringsbolag?
Börja med att se över dina nuvarande försäkringar och kartlägg om det är något du saknar, vilken typ av försäkring det i sådana fall är och och även om du har överlappande försäkringar. Om du vill ha ett mer omfattande skydd kan du leta efter ett försäkringsbolag som har paketerbjudanden som ger precis det skydd du vill ha. Tänk också på att vad som omfattas av försäkringen du väljer kan vara olika från bolag till bolag.
Var kan jag teckna försäkringar?
De allra flesta försäkringsbolag låter dig teckna en försäkring direkt på internet. För att göra det behöver du signera avtalet med BankID. Du har alltid 14 dagars ångerrätt om du tecknar en försäkring över internet. Kom ändå ihåg att läsa avtalen ordentligt innan du tecknar försäkringen.