Inkomstförsäkring

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

Om du blir arbetslös har du förhoppningsvis rätt att få ekonomisk ersättning från din a-kassa. Men även om du får ersättning därifrån kommer den summan aldrig uppgå till samma du hade när du var löntagare, och det kan få konsekvenser för ekonomin. Om du väljer att ha en inkomstförsäkring har du ett extra skydd som ger dig bättre förutsättningar för ekonomin även om du skulle bli av med ditt jobb. En inkomstförsäkring kan ge ersättning i 60–300 dagar beroende på vilken du väljer att teckna.

Vem kan teckna en inkomstförsäkring?

Alla har inte rätt att teckna en inkomstförsäkring, utan det finns vissa krav du behöver uppfylla för att kunna få ersättning. Du behöver bland annat ha arbetat ett visst antal timmar per månad under det senaste kalenderåret. Vidare behöver du även vara folkbokförd i Sverige och du får inte vara anställd i en bransch som anses utgöra en risk för att du ska bli arbetslös. En del försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar har också regler kring att du inte får vara för gammal, men det varierar mellan bolagen var de drar gränsen. Det är även viktigt att du är medlem i en a-kassa. 

När det gäller inkomstförsäkringar har de flesta även krav på att du måste ha haft försäkringen ett visst antal månader innan du kan få ersättning från den. Därför är det bra att överväga att teckna en inkomstförsäkring redan när du får ett jobb, istället för att vänta tills den dagen när det kanske redan lutar mot att du kommer bli av med ditt jobb. Kvalifikationstiden brukar ligga på runt 12 månader innan du kan få ersättning via en inkomstförsäkring. Vilken inkomstförsäkring som kommer gälla för dig är inte helt öppet utan styrs av ditt fackförbund. 

När behövs en inkomstförsäkring?

För att du ska kunna avgöra om du behöver teckna en inkomstförsäkring behöver du gå igenom din arbetssituation och din livssituation grundligt. Om du har ett stabilt jobb och är attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du inte upplever något större behov av att trygga din ekonomi är en försäkring inte lika nödvändig som om du har en mer otrygg position på arbetsmarknaden och inte har ett sparat kapital. 

Du ska också fundera över hur mycket du tjänar och hur mycket du hade förlorat på att inte ha en inkomstförsäkring. A-kassan ersätter dig med en viss procent av din lön, men det finns ett maxtak på hur stor det högsta ersättningsbeloppet får vara. Du som har en hög lön kan med andra ord snabbt förlora en hel del pengar på att inte ha en inkomstförsäkring. Om du har en inkomstförsäkring kan du få ut upp till 80 % av den lön du hade innan du blev arbetslös. Du kan utgå från att om du har en inkomst som ligger under den nivå som a-kassan ersätter är en inkomstförsäkring inte nödvändig. Har du däremot en inkomst som ligger över a-kassans högsta ersättning bör du överväga att teckna en inkomstförsäkring. Det kommer antagligen finnas ett maxtak på ersättningen du kan få via en inkomstförsäkring, men taket ligger betydligt högre än a-kassans. 

Ett sparat kapital kan fungera som ersättning för inkomstbortfallet, men sparade pengar tenderar att ta slut en vacker dag, och det är svårt att förutse när du kommer få ett nytt jobb. Vanligen brukar det kännas bättre att teckna en inkomstförsäkring än att förlita sig på att dina sparade pengar ska räcka.

Karensdagar med inkomstförsäkring

När du blir sjuk och inte kan arbeta har du något som kallas för karensdagar. Under karensdagar har du inte rätt till någon sjuklön. På samma sätt som du har karensdagar om du är hemma från jobbet på grund av sjukdom har du även karensdagar både på a-kassan och när du vill ha ersättning från din inkomstförsäkring. Har du en inkomstförsäkring kan du inte få ut någon ersättning innan de karensdagarna är uppfyllda och det gäller oberoende av var din inkomstförsäkring är tecknad. Karensdagar är lagstadgat och regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Karensdagarna du har med en inkomstförsäkring kan du tänka på som en slags självrisk. Självrisken du betalar är att du står utan ersättning några dagar, men sedan får du ersättningen du har rätt till, alltså en större del av din tidigare lön.

Inkomstförsäkring i relation till LAS

Lagen om anställningsskydd, eller LAS, omfattar alla arbetstagare. LAS innebär att den arbetstagare som arbetat kortast tid i ett företag också är den som först får gå om man är tvungen att göra nedskärningar i personalstyrkan. Om du har haft din anställning en kortare tid är det därför viktigt att du överväger att skaffa en inkomstförsäkring. Detta eftersom du är mer i en riskzon för att förlora jobbet än någon som har arbetat i företaget väldigt länge. Om du känner dig osäker på dina framtidsutsikter på arbetsmarknaden är en inkomstförsäkring en bra investering som ger dig en ökad trygghet.

Vid konkurs kan du ha rätt till ersättning

Om du har en inkomstförsäkring och driver eget företag kan du ha rätt att få ersättning om ditt företag går i konkurs. Du får ingen ersättning från inkomstförsäkringen om du också får lönegarantiersättning. En lönegarantiersättning är en statlig ersättning som betalas ut istället för den lön som du går miste om på grund av konkursen. Ersättningen betalas ut av Länsstyrelsen och det är Tingsrätten och konkursförvaltaren som befäster vilket belopp som ska betalas ut till dig.

Deltidsarbete med inkomstförsäkring

Går du på a-kassa får du ha 60 deltidsveckor under en ersättningsperiod. Det finns också vissa inkomstförsäkringar som låter dig ha ett deltidsarbete samtidigt som du lyfter ersättning. Om du tror att du kan hamna i en situation där du behöver arbeta deltid behöver du hitta en inkomstförsäkring som tillåter dig att göra det.

Avgångsvederlag förändrar inte rätten till ersättning

Om du har blivit av med ditt arbete och får avgångsvederlag, till exempel för att företaget inte har följt lagen om anställningsskydd och låter dig gå även fast du arbetat längre än andra i firman, så har du rätt att få ersättning från din inkomstförsäkring. Du kommer dock inte få någon ersättning från inkomstförsäkringen innan hela ditt avgångsvederlag är utbetalat. 

Att säga upp sig själv

Som regel får du inte någon ersättning om du väljer att själv avsluta din anställning, men det finns vissa undantag till detta. Vissa skäl anses giltiga för uppsägning och fråntar dig inte rätten till inkomstförsäkring. Det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren inte har betalat ut din lön eller att din mentala hälsa blivit lidande på grund av miljön på arbetsplatsen. Om företaget byter verksamhetsort och det är för långt från din familj har du även rätt att säga upp dig själv och ändå ha rätt till inkomstförsäkringen. Du behöver dock vara noga med att ha dokumentation som styrker dina orsaker till att du sagt upp dig. Säger du upp dig och orsaken inte betraktas som giltig kommer du bli avstängd från a-kassan och inkomstförsäkringen under ett visst antal dagar.

Privat och facklig inkomstförsäkring

I enlighet med den svenska lagstiftningen får den ersättning du får från a-kassan och en inkomstförsäkring inte vara högre än 80 % av den lön du har haft tidigare. Orsaken till att man valt att ha en sådan lag är för att det inte ska gå att tjäna mer pengar genom att vara arbetslös än genom att arbeta. Du kan ha en inkomstförsäkring via ditt fackförbund, men du kan också välja att teckna en helt egen privat inkomstförsäkring. Du kommer inte få dubbla ersättningar för att du har två försäkringar och inte heller mer än 80 % av din inkomst, men den privata försäkringen kan komplettera ifall du är arbetslös längre än det antal dagar som inkomstförsäkringen via fackförbundet ger ersättning för.

Jämför inkomstförsäkring som egenföretagare

Är du egenföretagare eller delägare i ett företag har du rätt att få ersättning från en inkomstförsäkring. Det kan finnas stora skillnader mellan olika försäkringar och därför behöver du som har ett eget företag läsa på ordentligt innan du väljer vilken inkomstförsäkring som passar dig allra bäst. Jämför olika inkomstförsäkringar med varandra, studera det finstilta och se över vilka dina behov av ekonomisk trygghet skulle vara om du inte längre kan fortsätta med företaget. 

En inkomstförsäkring för egenföretagare brukar ha en grundförsäkring och sedan ha eventuella tilläggsförsäkringar. Grundförsäkringen ger ersättning ett givet antal dygn och tilläggsförsäkringen kan utöka ersättningsperiodens längd. Tänk på att det inte bara är hur länge du har rätt till ersättning som egenföretagare som skiljer sig åt, utan även vilka de högsta beloppen som betalas ut är. I övrigt gäller samma regler för egenföretagare som för anställda vad gäller inkomstförsäkringar. 

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Får jag ersättning vid sjukskrivning?

Är du sjukskriven får du ingen ersättning från din inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring finns till för att ge trygghet till de som har förlorat jobbet, och om du är sjuk och har en anställning är det istället sjukersättning som ska betalas ut till dig.

Kan jag få inkomstersättning som föräldraledig? 

Inkomstförsäkringen ger ersättning i samband med att du får a-kassa. Du kan således inte vara föräldraledig samtidigt som du får ersättning från en inkomstförsäkring.


Var gäller en inkomstförsäkring?

Vanligen gäller en inkomstförsäkring endast för jobb som har varit i Sverige. Det kan finnas undantag till den här regeln så att du som arbetat utomlands kan få ersättning men du behöver kontakta din a-kassa och försäkringsbolaget för att ta reda på vilka regler som gäller.
Vad är viktigast att titta på när jag väljer inkomstförsäkring?
Du ska alltid jämföra villkoren som är förknippade med de inkomstförsäkringar du är intresserad av. Du bör även kontrollera hur ersättningarna ser ut, hur många dagar du har rätt att få ersättning och vilket pris försäkringen har. Räkna även ut hur mycket pengar du tror du kommer behöva för att klara dig ekonomiskt om du förlorar jobbet och gör ändringar i inkomstförsäkringen så att du skräddarsyr den efter dina behov.