Reseförsäkring

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

Att resa är ett ypperligt sätt att koppla av, ta del av nya kulturer och få en välbehövd paus i vardagen. Resan ska också vara något som är förknippat med glädje, men ändå kan det hända att saker inträffar som gör att den efterlängtade semestern istället blir stressande. Om du blir sjuk eller tappar bort ditt bagage och inte har en giltig reseförsäkring kan det medföra onödiga kostnader som drabbar dig ekonomiskt. Därför bör du se till att du har en heltäckande reseförsäkring som skyddar dig när du upptäcker världen.

Reseförsäkringen innebär en trygghet

Om du skadar dig, är med om en olycka eller blir sjuk under din semester kan kostnaderna för vården du behöver skena iväg till oanade höjder väldigt snabbt. Om du inte har ett kapital som kan ersätta sådana summor är det alltid bäst att ha en reseförsäkring. Även om du har ett kapital kan det kännas tråkigt att behöva avsätta det för att du ska få den vård du behöver. 

I en reseförsäkring ingår skydd för olika slags händelser. En del av dem är kopplade till dig som person medan andra delar är kopplade till dina saker. Försäkringsbolagen som erbjuder reseförsäkringar har egna villkor för vad som ingår så det är viktigt att du kontrollerar att du får precis det skydd du vill ha.

Ersättning vid sjukdom och olycksfall under resan

Om du blir akut sjuk under resan eller om du till exempel slår ut en tand som måste åtgärdas direkt behöver du uppsöka läkarvård på den plats där du är. En reseförsäkring innehåller allt som oftast ett skydd mot de kostnaderna så att du inte behöver belasta din egen ekonomi. På de flesta turistorterna finns det läkare som är anslutna direkt till vissa av de större försäkringsbolagen, och om du kan uppvisa ett försäkringsbesked kan de oftast debitera ditt försäkringsbolag direkt. I andra fall kan du behöva lägga ut pengar själv först för att sedan begära tillbaka dem från ditt försäkringsbolag.

Ersättning för ägodelar under en resa

Utöver att du som person har ett skydd genom en reseförsäkring har du även en trygghet i att du får ersättning om ditt bagage tappas bort. Du kan få en viss summa per dag fram tills det att ditt bagage hittas igen så att du kan köpa de mest nödvändiga sakerna du behöver. Vissa reseförsäkringar kommer även med ett inbyggt avbokningsskydd så att du får pengarna tillbaka om du av någon anledning inte kan åka på resan du hade tänkt. Ofta erbjuder även resebolagen dig att teckna en sådan försäkring genom dem, men om du har en reseförsäkring är det ofta en onödig utgift att teckna ett avbokningsskydd separat. Kom ihåg att kontrollera vad det står i villkoren för just din reseförsäkring så att du vet när du har rätt att avboka och få dina pengar tillbaka.

Reseförsäkring i hemförsäkringen

I de flesta hemförsäkringar ingår ett grundläggande skydd under resor. För att du ska veta vad som gäller för din hemförsäkring behöver du läsa försäkringsbrevet och alla villkor. Många försäkringsbolag erbjuder även sina kunder att teckna ett utökat reseskydd som ibland både sänker självrisken och som ger mer generösa ersättningar för flera typer av händelser. Om du tycker att skyddet i din hemförsäkring inte är tillräckligt lönar det sig att titta på en separat reseförsäkring så att du alltid vet att du är försäkrad om något oväntat skulle inträffa. 

Om du väljer att använda det grundläggande skyddet som finns i din hemförsäkring under en resa gäller försäkringen vanligen i upp till 45 dagar. Det kan finnas vissa skillnader kring vilka länder reseskyddet i hemförsäkringen gäller för. Om du ska resa till ett land som inte omfattas av försäkringsvillkoren behöver du skaffa en annan reseförsäkring eller också ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du kan köpa en tillfällig tilläggsförsäkring som är giltig på den plats du ska åka till. Om ni är flera personer som står skrivna på samma adress och står med i försäkringsbrevet har ni alla ett skydd under resan.

Något annat som är värt att titta på i villkoren för reseförsäkring genom din hemförsäkring är vilka orsaker som ger dig rätt att avboka resan, och vad du har rätt till om du är tvungen att göra det. Dödsfall i familjen, sjukdom eller olycksfall brukar vara godkända händelser och om du behöver avboka resan kan det antingen hända att försäkringsbolaget erbjuder dig en ersättningsresa eller också att de betalar tillbaka pengarna du har förlorat till följd av den outnyttjad resan.

Reseförsäkring genom kredit- och kontokort

Allt fler kortutgivare väljer att erbjuda sina kunder en reseförsäkring förutsatt att resan har betalats med kortet. Om du använder ditt betal- eller kreditkort för att betala för resan behöver du som alltid läsa igenom villkoren för att veta vilket skydd det är du har. Generellt sett ser villkoren för reseförsäkring via kreditkortet liknande ut som de gör i din hemförsäkring, men det kan förstås finnas vissa skillnader. 

Reseförsäkringar som träder i kraft när du har betalat för resan med ett visst kort innefattar oftast ersättning för försenade ankomster, dödsfall, olycksfall och ersättningar för försenat bagage.

Separata reseförsäkringar

Även fast du oftast har ett bra skydd under din resa genom din vanliga hemförsäkring, eller genom kortutgivarens reseförsäkring, kan det uppstå situationer där du behöver ett ännu större skydd. Det allra vanligaste är att man väljer att teckna en separat reseförsäkring om man ska resa under en längre period. Med separata reseförsäkringar förändras även de maximala ersättningsbeloppen, så var noga med att leta efter en reseförsäkring som passar dina behov om du väljer att teckna en reseförsäkring på det här sättet. 

Separata reseförsäkringar kan du bland annat behöva teckna om du under resan ska syssla med en extremsport, om du ska studera eller jobba i ett annat land eller om du är gravid och ska resa efter den 28 graviditetsveckan.

Försäkring vid studier utomlands

Den reseförsäkring som ingår i din vanliga hemförsäkring gäller enbart för fritidsresor, och är alltså inte giltig om du åker utomlands för att studera. För att ha ett försäkringsskydd när du studerar utomlands behöver du därför skaffa en annan form av försäkring. 

En del utländska lärosäten erbjuder sina studenter att teckna en försäkring direkt genom dem, men det går också att välja att vända sig till ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar som är framtagna specifikt för de som ska studera utomlands.

Om du egentligen studerar på en svensk högskola eller ett universitet kan det hända att du omfattas av Student UT som innefattar ett reseförsäkringsskydd samt ett skydd mot personskador. Den försäkringen tecknas av lärosätet och Kammarkollegiet, kostar ingenting och är i kraft dygnet runt.

Viktigt att tänka på för dig som är student är att du får stå för alla kostnader själv om du inte har en giltig reseförsäkring, något som kan drabba en studerandes ekonomi hårt. Om du inte har möjlighet att finansiera en egen reseförsäkring kan det finnas möjligheter att få ett lån via Centrala Studiestödsnämnden. 

UD:s rekommendationer påverkar reseförsäkringen

I Sverige går Utrikesdepartementet regelbundet ut med rekommendationer kring vart man inte bör resa. Om läget är oroligt i ett land och det föreligger en förhöjd risknivå kan UD komma att avråda människor från att resa in i landet. Hos de flesta försäkringsbolag gäller inte försäkringen om det är så att UD avråder från en resa. Därför behöver du alltid kontrollera om det finns några aktuella råd innan du åker iväg.

Tänk på att om du åker till ett land som UD avråder dig från att åka till och något händer är det alltså inte säkert att du får någon ersättning. Om du ändå åker och behöver hjälp kommer du behöva kontakta Utrikesdepartementet, men de ersätter dig inte för sjukvårdskostnader eller ger ersättningar för andra händelser som din reseförsäkring vanligen skulle betala.

Kostnad för en reseförsäkring

Beroende på vilken reseförsäkring du väljer kommer kostnaden för den räknas ut på olika sätt. Använder du enbart reseförsäkringen som finns i din hemförsäkring är det er boyta, boendesituation och ert lösöre som avgör vad premien för reseförsäkringen blir. 

Tittar du istället på andra typer av reseförsäkringar kommer priset avgöras av faktorer som hur länge du ska vara på resande fot, vart i världen det är du ska åka och om du under resan kommer ägna dig åt en aktivitet som anses vara mer riskfylld. Exempel på sådana aktiviteter är klättring och dykning. 

Reseförsäkring via fackförbund

En del fackförbund har samarbeten med försäkringsbolag för att kunna erbjuda sina medlemmar ett lägre pris för ett försäkringsskydd. Om du är medlem i ett fackförbund kan du kontrollera om det finns möjlighet att teckna en reseförsäkring, eller en hemförsäkring i vilken det ingår ett reseskydd, genom dem. Din premie kommer i sådana fall bli lite lägre än för andra. 

Om du tecknar en reseförsäkring med ett försäkringsbolag och gör det som medlem i ett fackförbund kommer du vara skyddad på samma sätt som någon som inte är medlem i förbundet. Var ändå noga med att läsa alla villkor så du vet vad som gäller.

EU-kortet ger dig rätt till vård inom EU

Om du ska resa inom EU kan du beställa ett sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Det kostar ingenting att beställa ett sådant kort, men om du skulle bli sjuk under din resa och visar upp kortet har du rätt att få vård i landet på samma sätt som de som är fast bosatta där. EU-kortet ger dig både rätt till akutsjukvård och sådan vård som behövs på grund av en kronisk sjukdom. Du har rätt att få vård på de instanser som hör till det allmänna sjukvårdssystemet i landet du besöker. 

Värt att observera är att EU-kortet inte innebär att vården du får är gratis. Du får fortfarande betala en patientavgift, men den blir inte högre än vad fast bosatta invånare i landet betalar för samma vård. I vissa länder får du betala de fulla kostnaderna till en början, men om du sparar dina kvitton kan du sedan kräva tillbaka pengarna från försäkringsbolaget.

Ett EU-kort är giltigt i tre år och på kortet framgår dina personuppgifter. När du beställer kortet från Försäkringskassan kan det ta upp till tio arbetsdagar innan du får hem det på posten, så kom ihåg att beställa det i god tid innan du ska resa.

Vid skada eller akut sjukdom när du är utomlands

Om du skadar dig eller blir sjuk när du är utomlands och har behövt uppsöka sjukhuset kan du ringa till SOS International för att få en medicinsk förhandsbedömning utifrån ditt försäkringsbolags regler. Du kan själv göra en förhandsbedömning på SOS Internationals hemsida där du utifrån ditt försäkringsnummer och försäkringsbolag kan se om din reseförsäkring täcker det du drabbats av.

Vanliga frågor om reseförsäkring

Behöver jag en reseförsäkring om jag har EU-kortet?

Med EU-kortet har du rätt att få vård men om du till exempel behöver flyga med ett ambulansflyg är det ingenting som kortet ersätter. Därför är det bra att ha en reseförsäkring som ger ett större skydd. 

Får försäkringsbolagen kräva läkarintyg om jag inte kan resa?

Ja. Försäkringsbolagen har rätt att begära in ett läkarintyg för att styrka att du har avbokat resan på grund av en sjukdom. Läkarintyget måste vara aktuellt och innehålla information om vad din diagnos är. 

Avbokar du istället en resa på grund av inbrott eller brand i bostaden brukar försäkringsbolagen istället vilja få in en kopia på polisanmälan. Om du inte kan skicka in den dokumentation som försäkringsbolagen efterfrågar kan de komma att neka dig ersättning. 

Vad gäller för mig som är gravid och ska resa utomlands?

Om du som är gravid ska resa utomlands behöver du kontakta ditt försäkringsbolag för att fråga vad som gäller. Det är vanligt att försäkringsskyddet förändras ju närmare du är ditt beräknade förlossningsdatum. 

Som regel ersätter försäkringsbolagen sjukvård och olyckor som inträffar fram till den 28 graviditetsveckan men det här kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Det finns även speciella reseförsäkringar för gravida som du kan teckna om du reser efter att din vanliga försäkring inte längre gäller. 

Tänk även på att flygbolagen kan ha begränsningar kring hur sent i graviditeten du får flyga. Om du behöver flyga senare än en viss vecka kan det komma att krävas att du uppvisar ett läkarintyg.