16 Symtom som kan vara Cancer

Cancer är en sjukdom som ofta tar lång tid att utveckla, och det kan dröja år innan symtom blir synliga. Det är just därför som det är så viktigt att vara uppmärksam på tecken och symtom. Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chansen att den går att behandla framgångsrikt.

Knölar på kroppen

En knöl på kroppen kan vara ett första tecken på cancerformer som bröstcancer, testikelcancer och lymfom. Även om knölar ofta är godartade, bör du söka vård för en undersökning om knölen inte går över eller om du inte har någon annan förklaring, som en infektion.

Blödning utan känd orsak

Blödning, som blodiga upphostningar eller blod i urinen, kan vara tecken på allvarliga cancerformer som lungcancer och urinblåsecancer. Om du upplever någon form av oklar blödning bör du omedelbart söka vård.

Födelsemärke som förändras

Förändringar i ett födelsemärke eller en leverfläck, som oregelbundna kanter eller färgändringar, kan vara tecken på hudcancer. Det är viktigt att regelbundet kolla sina födelsemärken och söka vård om du märker några förändringar.

Sår som inte läker

Sår som inte läker kan vara tecken på cancer i huden eller andra cancerformer. Om ett sår inte börjar läka inom en rimlig tid bör du konsultera en läkare.

Hosta och heshet

Om du har haft en hosta eller heshet som inte försvinner efter ett par veckor, och det inte finns någon annan förklaring som en förkylning, kan det vara tecken på lungcancer eller sköldkörtelcancer.

Förstoppning och diarré

Särskilt hos äldre kan långvarig förstoppning eller diarré vara tecken på tjocktarmscancer eller neuroendokrina tumörer. Det är viktigt att inte ignorera dessa symtom.

Sväljsvårigheter

Om du upplever svårigheter med att svälja och det inte kan kopplas till en halsinfektion, kan det vara tecken på cancerformer som matstrupscancer eller huvud- och halscancer.

Urinträngningar och svårigheter att kissa

Om du har problem med urinering och det inte kan förklaras av en urinvägsinfektion, kan det vara tecken på prostata- eller livmodercancer.

Långvarig feber

Feber som varar länge och inte kan förklaras bör utredas, eftersom det kan vara tecken på lymfom eller leukemi.

Dålig aptit och viktnedgång

Oförklarlig viktnedgång och dålig aptit kan vara tecken på allvarliga cancerformer som bukspottkörtelcancer och levercancer.

Oklara symtom från nervsystemet

Symtom som smärta, känselrubbningar eller personlighetsförändringar kan vara tecken på hjärntumörer eller gliom.

Ont i ryggen

Smärta i ryggen som inte försvinner kan vara tecken på bukspottkörtelcancer eller levercancer.

Ändrad avföring

Avföring som förändras i färg eller konsistens kan vara tecken på tjocktarmscancer.

Blod i urinen

Synligt blod i urinen kan vara tecken på njur- eller urinblåsecancer.

Anemi – blodbrist

Anemi som inte kan förklaras kan vara tecken på tjocktarmscancer eller blodcancersjukdomar som leukemi.

Synproblem

Försämrad eller dubbel syn kan vara tecken på hjärntumör eller cancer i näsan och bihålorna.

Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att söka vård för en noggrann utredning. Kom ihåg att de flesta symtom inte automatiskt betyder att du har cancer, men det är bättre att vara säker. Tidig upptäckt ökar chanserna för framgångsrik behandling.

Du kan också ringa 010-199 10 10 till Cancerlinjen som är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Källa: Cancerfonden.se

Författare: Stefan Turlock

Jag är väldigt intresserad av hälsa och personlig utveckling och skriver därför gärna om just de ämnena.

Jag bor i Marbella sedan 2012 men är född och uppvuxen i Stockholm. Innan Marbella har jag hunnit med bostadsorter som Tokyo, Kho Samui, Malaga och Aiya Napa.

Förutom att jag skriver för passagen så jobbar jag även som fastighetsmäklare och coach. Ibland har jag även glädjen att få jobba som skådespelare.

Se fullständig profil »