Allt du behöver veta om ägg

Senast uppdaterad: 19 maj 2023

Här kommer vi att förklara vad alla bör veta om märkningen av ägg, deras anatomi, hur länge de håller och varför priserna varierar så mycket som de gör beroende på hur äggen är märkta.

Ägg har mycket lång hållbarhet

Ett äggskal är egentligen den perfekta förpackningen, bortsett från att det ganska lätt går sönder vid oaktsam hantering. Även om ägg förvaras i rumstemperatur håller de minst en månad. Det är dock just det som gäller när vi tittar på märkningen av ägg enligt EU:s regler. Bäst före-datum ska vara 28 dagar efter värpdagen. Om ägg förvaras i kyla, som i svenska butiker, håller de sig egentligen minst dubbelt så länge. En av anledningarna till de strikta reglerna är att det finns salmonella i vissa länder i Europa och man vill därför ha goda säkerhetsmarginaler när det gäller märkning av ägg. Det är också vanligt att förvara ägg i rumstemperatur i många länder. Hållbarheten för ett kokt ägg som förvaras i kylskåp är omkring en vecka.

Märkningen av äggen ger mycket information

Det är inte bara när ägget har sitt bäst före-datum som framgår av märkningen. Ägg ska också ha en stämpel som säger hur det har producerats, vilket land det kommer från samt vem producenten är. Svenska ägg har stämpeln SE. Olika sätt att producera ägg har olika siffror i märkningen. Dessa visar hur hönorna har haft det. Märkningarna visar om äggen har produceras genom:

  • Ekologisk produktion
  • Frigående höns
  • Frigående inomhus
  • Burhöns

Ekologiska ägg

För att ägg ska klassas som ekologiska krävs det att hönsen haft tillgång till rastgårdar med gräs och gårdar utomhus där de har tillgång till mat och skydd. Fodret ska vara varierat och till stora delar ekologiskt odlat. De ska ha tillgång till såväl hö som grovfoder som grönsaker. I Sverige är strax över 15 % av alla ägg som produceras ekologiska.

Frigående höns 

Frigående höns är höns som lever i stallar inomhus men som även har tillgång till utomhusområden. Dock inte lika stora områden som hönor som värper ekologiska ägg. Det är bara några få procent av de ägg som produceras i Sverige som hör hemma i denna kategori.

Frigående inomhus 

När det gäller detta produktionssätt bor hönorna i stallar där de rör sig fritt och kan välja mellan olika reden där de värper sina ägg. Detta är det vanligaste sättet att producera ägg i Sverige och omkring 67 % av alla ägg som säljs i Sverige kommer från hönor som varit frigående inomhus.

Burhöns

Burhöns är hönor som lever sina liv i små burar. I Sverige idag säljs inte ägg från burhöns som färska ägg i butiker. De förekommer istället som ingredienser i andra produkter. Strax under fem procent av alla ägg som värps i Sverige kommer från burhöns.

Priset på ägg

Ekologiska ägg kostar lite mindre än en krona mer per ägg än ägg från hönor som varit frigående inomhus. Ett tolvpack ekologiska ägg kostar omkring 40 kronor och en lika stor förpackning från frigående höns inomhus kostar omkring 30 kronor. Ägg från frigående hönor som fått vara utomhus ligger ungefär i mitten men är som sagt inte särskilt vanliga i Sverige.

Varför ser äggen så olika ut?

Ägg kan som bekant vara både bruna och vita. Det är så enkelt som att bruna hönor brukar värpa bruna ägg medan vita hönor istället värper vita ägg. Vad äggen har för smak och näringsinnehåll påverkas inte alls av vad de har för färg. Det finns också en skillnad mellan unga och äldre hönor. Generellt är det så att äldre hönor värper ägg som är lite större medan unga hönor istället värper fler ägg. De smakar likadant och har samma näringsinnehåll men ju större äggen är, desto skörare blir de. Det beror på att äggen, oavsett storlek, har samma mängd kalcium i skalen. Mindre kalcium ger helt enkelt skörare ägg. En annan skillnad mellan unga och äldre hönor är att andelen ägg med två gulor är större om det är unga hönor som har värpt.

Den vita “snodden”

När du knäcker ett ägg ser du att det sitter en slags snodd av äggvita i själva gulan. Dess funktion är att hålla äggulan skyddad, mot bland annat bakterier, mitt i ägget. Det är gulan som innehåller den näring som embryot behöver för att kunna utvecklas till en kyckling.

Gamla ägg flyter

Ett äggskal är inte helt och hållet tätt utan det har porer genom vilka ägget andas. Därför kan ett ägg ta smak från andra livsmedel som förvaras intill det. Eller av marinader, om man skulle vilja försöka sig på det. Koldioxid och vatten försvinner långsamt ut genom ägget via porerna samtidigt som syre tränger in i det. Det gör att gamla ägg får en större blåsa av luft innanför skalet än ägg som är färska. Ett sätt att undersöka hur färskt ett ägg är, är att lägga det i vatten. Sjunker det till botten är det färskare eftersom det inte innehåller lika mycket luft som äldre ägg, som kan resa sig eller till och med flyta på ytan. Ett ägg som flyter behöver inte vara dåligt men det kan vara en idé att lukta på innehåller innan du blandar det med andra ingredienser. Luftblåsan finns i botten av ägget. Genom att förvara ägg med den trubbiga sidan uppåt kommer luftblåsan ligga mellan gulan och äggskalet. Det förlänger äggets hållbarhet.