Söker vi för mycket Dopamin? 

dopamin

I podcasten som jag bifogat nedan diskuterar min gamla lärare på Stanford Dr. Anna Lemke och Dr. Andrew Huberman ämnet beroende och hur vår moderna livsstil påverkar vår hjärnkemi. En del av deras diskussion handlar om att utforska hur vår jakt på ”övernormala” upplevelser kan vara en bidragande faktor till beroende.

Jakten på ”Övernormala” Upplevelser

Som jag nämnde i min tidigare artikel ”Dopaminbrist”, är dopamin en neurotransmittor som spelar en central roll i hur vi upplever nöje och belöning. Lembke och Huberman diskuterar hur människor i dagens samhälle ofta söker ”övernormala” upplevelser, vilket kan leda till en obalans i dopaminsystemet och potentiellt till beroende.

Livet i Överflöd

En av de mest intressanta punkterna i diskussionen var hur vår moderna livsstil, där alla grundläggande behov är uppfyllda, kan vara en bidragande faktor till beroende. Lembke påpekar att livet har blivit ”tråkigt” eftersom vi inte längre har några överlevnadsutmaningar att möta. Detta leder till att människor söker spänning och ”friktion” genom olika former av beroendeframkallande beteenden.

Nöje och Smärta: En Balansakt

En annan viktig insikt från diskussionen var det neurobiologiska sambandet mellan nöje och smärta. Lembke beskriver hur dessa två känslor är kopplade i hjärnan och fungerar som en balans. När vi upplever nöje, tenderar hjärnan att kompensera genom att också generera en känsla av smärta, vilket kan leda till en cykel av beroende.

Diskussionen mellan Lembke och Huberman ger en djupgående inblick i de komplexa sambanden mellan beroende, dopamin och vår moderna livsstil. Det är viktigt att vi blir medvetna om dessa mekanismer för att kunna leva ett mer balanserat och hälsosamt liv.

Vem är Dr. Anna Lembke?

Dr. Anna Lembke är en ledande expert inom området beroendemedicin och författare till boken ”Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence”. Hon är en framstående forskare och kliniker som har ägnat en stor del av sin karriär åt att förstå de neurobiologiska mekanismerna bakom beroende.

Vem är Dr. Andrew Huberman?

Dr. Andrew Huberman är en neurovetenskapsman och professor vid Stanford University. Han har specialiserat sig på att förstå hur hjärnan fungerar, särskilt i samband med stress, lärande och visuell perception.