Hur mycket D-vitamin behöver jag?

Hur mycket D-vitamin behöver jag?

D-vitamin, ofta kallat solskensvitaminet, är en av de viktigaste näringsämnena för vår hälsa. Men det råder en förvirring kring exakt hur mycket av detta vitamin vi faktiskt behöver. Några säger att det är så lite som 400 till 800 internationella enheter (IE) per dag, medan andra insisterar på att det borde vara så mycket som 10 000 IE. Vad säger forskningen?

Mätning av D-vitamin: IE vs ng/ml

När vi talar om D-vitaminintag handlar det ofta om internationella enheter, eller IE. Men när vi testar nivåerna i vårt blod mäts det i nanogram per milliliter (ng/ml). Denna skillnad i mätning skapar förvirring. Om ditt blodvärde visar en brist, hur omvandlar du det till det antal IE av D-vitamin du borde konsumera?

Om vi ser till den optimala koncentrationen av D-vitamin i blodet bör den ligga mellan 40 till 60 ng/ml. Om du har ett värde på 20 ng/ml, som anses vara lågt, konverteras det till 0,8 IE per milliliter. Med tanke på att vi har cirka fem liter blod skulle det innebära att den genomsnittliga personen med detta låga värde har cirka 4000 IE D-vitamin i sitt system. Ironiskt nog är detta mer än vad vissa experter rekommenderar!

Skillnader i rekommendationer och verkligt behov

Så varför denna stora skillnad i rekommendationer? Dr. Eric Berg, en populär hälsokommunikatör, pekar på denna förvirring i en av sina YouTube-videor. Han nämner att om vi räknar med den optimala koncentrationen av 40 till 60 ng/ml, så skulle detta motsvara 8000 till 9000 IE D-vitamin i blodet. Hur kan vi uppnå dessa nivåer om rekommendationerna är så låga?

Dessutom absorberar vi inte 100% av D-vitaminet vi konsumerar genom kosttillskott. Faktiskt, i en hälsosam individ, absorberas bara cirka 60 till 80 procent av vitamin D från tillskott. Så om du tar ett tillskott på 10 000 IE, kan du bara absorbera mellan 6000 och 8000 IE.

Men det finns fler faktorer som påverkar absorptionen. Personer med inflammation, de som saknar en gallblåsa, de som har skadat tarmen på grund av tidigare antibiotikabehandlingar, äldre individer och de med insulinresistens kan alla ha svårare att absorbera D-vitamin. Inte att förglömma personer med övervikt, som har visat sig ha en lägre absorptionsgrad av vitaminet.

Hur mycket D-vitamin bör vi egentligen konsumera?

Med all denna information i åtanke föreslår Dr. Berg att den genomsnittliga personen borde konsumera åtminstone 10,000 IE D-vitamin dagligen. Och detta är innan vi ens räknar med den naturliga exponeringen för solen, som också bidrar till vår D-vitaminproduktion.

D-vitamin är avgörande för vårt immunsystem, vår mentala välbefinnande, inflammation i kroppen och vår benstruktur. Trots dess betydelse är en stor del av befolkningen fortfarande bristfällig i detta kritiska näringsämne.

Om du är intresserad av att dyka djupare in i detta ämne rekommenderar jag att du tittar på Dr. Bergs video ”How Much Vitamin D Do I Need? SURPRISING” på YouTube. Hans insikter och analyser är både informativa och lättförståeliga.

För att sammanfatta: Det finns ett tydligt behov av mer medvetenhet och utbildning kring D-vitaminintag. Det är avgörande att vi inte bara litar på standardrekommendationerna, utan också tar hänsyn till vår individuella kropp, vårt levnadssätt och vårt specifika näringsbehov.