Kampanj för tidig cancerupptäckt i Sverige

Kampanj för tidig cancerupptäckt i Sverige - Läkare talar med en äldre patient (man)

Sveriges regioner lanserar en informationskampanj i september för att uppmuntra fler människor att delta i screeningprogram för tidig upptäckt av cancer. Elin Ljungqvist, nationell screeningssamordnare för regionala cancercentrum, betonar vikten av att tidigt upptäcka förstadier till cancer för att rädda liv.

Inledning

Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i Sverige och världen över. Tidig upptäckt är avgörande för att öka chanserna för framgångsrik behandling. Därför lanserar nu Sveriges regioner en informationskampanj för att uppmuntra fler att delta i de nationella screeningprogrammen.

Elin Ljungqvist: ”Vi kan rädda liv”

Elin Ljungqvist, nationell screeningssamordnare för regionala cancercentrum, är en av de drivande krafterna bakom kampanjen. ”Det handlar om att tidigt upptäcka förstadier till cancer. Till exempel, genom gynekologisk cellprovtagning kan man hitta förstadier. Om dessa behandlas i tid, kan de förhindras från att utvecklas till livmoderhalscancer,” säger Ljungqvist.

Socialstyrelsens rekommendationer

I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen screeningprogram för tidig upptäckt av bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer. Trots detta är det inte alla som deltar när de får en kallelse.

Utmaningar med deltagande

Enligt Elin Ljungqvist är en av de största utmaningarna att få människor utanför tätorter att delta i screeningprogrammen. ”Vi vet att det kan vara så att man har lägre deltagande där språkbarriärer finns,” förklarar hon.

Slutsats

Informationskampanjen syftar till att öka medvetenheten om vikten av tidig upptäckt av cancer och att uppmuntra fler att delta i screeningprogram. Genom att göra detta hoppas Sveriges regioner och regionala cancercentrum att fler liv kan räddas.

”Det är en investering i folkhälsa. Ju tidigare vi kan upptäcka cancer, desto större är chansen att vi kan göra något åt det,” avslutar Elin Ljungqvist.