Ozempic: Självmordstankar och pankreatit?

ozempic

När du scrollar igenom ditt Instagram-flöde har du kanske märkt att det talas mycket om och att influencers prisar ett fetmaläkemedel vid namn Ozempic. Men om vi inte förblindas av selfierna och istället går djupare, finns det faktiskt tecken som tyder på en del allvarliga negativa hälsoeffekter. Bland dessa sticker två ut; nämligen självmordstankar och bukspottkörtelinflammation (pankreatit).

Ozempic, som jag skrivit om i ett flertal artiklar här på Passagen Hälsa, är ett läkemedel som ofta används för att behandla typ 2-diabetes och hjälpa till att kontrollera blodsockernivåerna hos vuxna. Det marknadsförs också som ett sätt att minska risken för vissa hjärt-kärlproblem. Men samtidigt som det har blivit ett populärt val för att hjälpa till med viktnedgång, har det också orsakat en storm av oro inom medicinsk forskning.

Europeiska läkemedelsmyndigheten utreder koppling till självmordstankar

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder för närvarande om det finns en koppling mellan Ozempic och ökad risk för självmordstankar och självskadebeteende. Av de 20 miljoner patienter som hittills har fått läkemedlet, har 150 rapporter om misstänkta biverkningar skickats in, varav två från Sverige. Men innan vi upprörs för mycket så kan vi sätta detta i perspektiv. Det är ett relativt litet antal rapporter i jämförelse med det stora antalet användare.

Värdet av att vara medveten om eventuella biverkningar av läkemedel är dock oumbärligt. Bland de mer allmänna sidoeffekterna av Ozempic hittar vi magont, förstoppning, diarré, illamående eller kräkningar. Men det är de allvarligare sidoeffekterna som verkligen fångar vår uppmärksamhet.

Inflammation i bukspottkörteln

Även om det är sällsynt, kan vissa personer som tar Ozempic utveckla pankreatit, en inflammation i bukspottkörteln. Symtom att vara uppmärksam på inkluderar illamående, kräkningar och intensiv magvärk. Om du misstänker att du kan ha bukspottkörtelinflammation bör du söka medicinsk hjälp omedelbart. Om det diagnostiseras, bör du omedelbart sluta använda Ozempic enligt leverantören, Novo Nordisk egna information. Detta skall självklart göras i samråd av din läkare.

Så varför skapar detta så mycket buzz? Är det bara panik eller finns det något mer bakom detta?

Det är känt att GLP-1-analoger, den medicinska kategori som Ozempic tillhör, kan ge biverkningar som illamående, huvudvärk, magont, förstoppning och diarré. Men denna nya diskussion om självmordstankar? Den framstår som något av en chock. Särskilt som det i USA är vanligt att nämna depression och självmordstankar i listan över potentiella biverkningar, medan det inte är fallet i Europa.

Anledning till panik?

Trots allt detta, finns det ingen anledning till panik. Det är viktigt att komma ihåg att dessa biverkningar är ovanliga, och risken för dem ökar inte enbart på grund av att man tar läkemedlet. EMA:s utredning pågår, med resultaten kommer att komma i november, så vi får se vilka slutsatser de kommer fram till.

Men om du eller någon du känner tar Ozempic och upplever några av dessa symtom, kontakta sjukvården. Och om du bara läst denna artikel och tänker på att starta Ozempic så tala först med din läkare. Kunskap är makt, och det bästa vi kan göra för vår hälsa är att vara informerade.

Och nu, tillbaka till ditt Instagram-flöde. Kanske med lite mer insikt än förut. Eller så läser du vidare om hälsa här på Passagen. Tack för att du läste!