Psykisk ohälsa – Och hälsa!

Föreställ dig att du går på en tunn, smal linje. På ena sidan ligger en lummig skog, full av liv och skönhet. På den andra sidan ligger ett dystert, kargt landskap. Denna tunna linje representerar balansen mellan psykisk hälsa och ohälsa, en linje som alla vi, vid något tillfälle i livet, balanserar på.

Att navigera i världen av psykisk hälsa kan vara som att navigera i ett oändligt hav, fullt av oväntade svall och strömmar. Men förstår vi hur havet fungerar, kan vi lära oss att segla säkrare. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt i detta ämne, utforska vad psykisk hälsa och ohälsa är, hur vi kan optimera vår mentala välbefinnande och vad vi kan göra när stormarna hotar att välta vår båt.

Psykisk hälsa och ohälsa – Två sidor av samma mynt

Begreppen psykisk hälsa och ohälsa kan verka som två helt separata världar, men i verkligheten är de två sidor av samma mynt. De är båda delar av vår mänskliga erfarenhet, och precis som ett mynt kan snurra och vända sig, så kan vår mentala tillstånd skifta och förändras.

Psykisk hälsa är inte bara frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar om att ha en känsla av välbefinnande, att kunna fungera under stress, att känna att man bidrar till sitt samhälle, och att kunna hantera känslor på ett sunt sätt. På andra sidan av myntet, psykisk ohälsa, handlar om att uppleva fortsatta negativa känslor och tankar som kan påverka våra dagliga funktioner och livskvalitet.

Det är viktigt att komma ihåg att psykisk hälsa och ohälsa inte är fasta tillstånd. Precis som myntet kan snurra, kan vi flytta längs kontinuumet mellan hälsa och ohälsa under olika perioder av våra liv, beroende på omständigheter och händelser. Målet med denna artikel är att ge dig insikt och verktyg för att förstå, bibehålla och optimera din psykiska hälsa, samt vägledning om vad du kan göra om du upplever psykisk ohälsa.

Psykiatrisk diagnos uppfyller kriterierna för psykisk ohälsa

Vad är psykisk hälsa och ohälsa?

I djupet av våra inre världar finns en skattkista av känslor, tankar och erfarenheter som formar oss till de individer vi är idag. Dessa aspekter påverkar vår psykiska hälsa och ohälsa, och det är här vi ska börja vår resa av förståelse och upptäckt.

Psykisk hälsa – Vad innebär det egentligen?

När vi talar om psykisk hälsa, refererar vi till vårt emotionella, psykologiska och sociala välbefinnande. Det är inte bara frånvaron av mental sjukdom, utan innefattar också hur vi tänker, känner och agerar i vardagen. En god psykisk hälsa innebär att vi kan hantera livets utmaningar, skapa meningsfulla relationer, lära oss nya saker och bidra positivt till samhället.

Psykisk hälsa påverkar allt i våra liv: Hur vi tar hand om oss själva fysiskt, hur vi interagerar med andra, och hur vi upplever världen omkring oss. Att ha en god psykisk hälsa betyder inte att man alltid känner sig lycklig eller aldrig upplever negativa känslor. Istället handlar det om att kunna hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt och att känna att man kan möta livets upp- och nedgångar med ett starkt och friskt sinne.

Från hälsa till ohälsa – När blir man psykiskt sjuk?

När vi talar om psykisk ohälsa, syftar vi på tillstånd som påverkar vårt tänkande, våra känslor och vårt beteende, vilket kan leda till betydande svårigheter i dagliga livet. Psykiska sjukdomar, som depression, ångeststörningar, bipolär sjukdom och schizofreni, är alla exempel på psykisk ohälsa.

Övergången från psykisk hälsa till psykisk ohälsa är inte alltid tydlig. Det finns ingen exakt gräns eller tröskel som man passerar. Ofta är det en gradvis process, där symtomen långsamt blir värre över tid. Det är också möjligt att ha perioder av god psykisk hälsa mellan episoder av psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på tecken på försämrad psykisk hälsa, som förändringar i sömn, aptit, humör, eller beteende, så att man kan söka hjälp så tidigt som möjligt.

Dålig sömn ökar risken för mer psykiskt dåligt tillstånd - Kvinna får diagnos

 

Förståelse av psykisk ohälsa

En förståelse av psykisk ohälsa är lika viktig som en förståelse för fysisk hälsa. Psykisk ohälsa är inte ett tecken på svaghet, brist på karaktär eller ett fel i din personlighet. Det är ett medicinskt tillstånd, precis som diabetes eller hjärtsjukdom, och det kräver rätt behandling och stöd.

Psykisk ohälsa – Vanligare än du tror

Psykisk ohälsa är en dold epidemi som påverkar människor över hela världen. Du kanske blir förvånad att veta att det är mycket vanligare än de flesta tror. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer en av fyra människor att uppleva någon form av psykisk ohälsa i deras livstid. Och ännu fler kommer att bli berörda indirekt, genom en familjemedlem, vän eller kollega.

Det är viktigt att vi pratar om psykisk ohälsa öppet och ärligt, och att vi bekämpar stigmat kring det. Att uppmuntra öppenhet och förståelse kan göra det lättare för de som drabbas att söka hjälp.

Orsaker till psykisk ohälsa

Det finns ingen enskild orsak till psykisk ohälsa. Ofta är det en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Till exempel kan du ärva en predisposition för vissa psykiska sjukdomar, men det betyder inte nödvändigtvis att du kommer att utveckla dem. Stressiga livshändelser, som att förlora ett jobb eller uppleva en traumatisk händelse, kan också utlösa psykisk ohälsa.

Livsstil och beteendefaktorer, som brist på fysisk aktivitet, dålig kost, alkohol- och drogmissbruk, kan också bidra till psykisk ohälsa. Det är viktigt att vara medveten om dessa riskfaktorer och att vidta åtgärder för att hantera dem.

Symptom att hålla utkik för

Symptomen på psykisk ohälsa varierar beroende på den specifika sjukdomen, men det finns några allmänna tecken att vara uppmärksam på. Dessa kan inkludera:

 • Ihållande känslor av sorg eller hopplöshet
 • Extrema humörsvängningar
 • Känslor av överväldigande rädsla eller oro
 • Drastiska förändringar i ät- eller sömnvanor
 • Problem med minne, tänkande eller koncentration
 • Undvikande av sociala aktiviteter och platser
 • Tankar om självmord eller död

Om du eller någon du känner upplever dessa symptom, är det viktigt att söka hjälp från en vårdgivare eller en mental hälsoexpert. Det finns många effektiva behandlingar tillgängliga, och att få hjälp tidigt kan förbättra resultaten.

vid psykiatrisk nedstämdhet går att förebygga

Hur man bibehåller psykisk hälsa

Att bibehålla psykisk hälsa handlar om mer än bara att undvika psykisk ohälsa. Det handlar om att odla en mental miljö där vi kan trivas och växa, att navigera i världen med självkännedom och resiliens och att leva ett meningsfullt och uppfyllande liv.

Skapa balans – Nödvändiga element för god psykisk hälsa

Att upprätthålla psykisk hälsa kräver balans i flera aspekter av livet. Det handlar om att ha balans i arbete och fritid, att veta när man ska pressa på och när man ska dra sig tillbaka, att förstå när man behöver socialisera och när man behöver tid för sig själv. Att förstå och uppfylla dessa behov kan vara en utmaning, men det är en nödvändig del av att bibehålla en god psykisk hälsa.

Livsstilsförändringar för att bibehålla psykisk hälsa

Din livsstil har en stor inverkan på din psykiska hälsa. Här är några livsstilsförändringar som kan bidra till att bibehålla psykisk hälsa:

 1. Regelbunden motion: Fysisk aktivitet frigör endorfiner, kroppens naturliga humörhöjare, och kan hjälpa till att minska stress, ångest och depression.
 2. Hälsosam kost: Vad du äter kan påverka hur du känner. En balanserad kost rik på frukt, grönsaker, hela korn och magra proteiner kan bidra till bättre psykisk hälsa.
 3. Tillräcklig sömn: Sömn är viktig för din psykiska hälsa. Sträva efter att få mellan sju till nio timmars sömn per natt.
 4. Sociala relationer: Ha kontakt med andra människor kan hjälpa till att minska känslor av ensamhet och isolering.
 5. Mindfulness och avslappning: Tekniker som meditation, yoga eller djupandning kan hjälpa till att minska stress och främja mental välbefinnande.

Från fysisk till psykisk hälsa – Sammanhängande välbefinnande

Fysisk och psykisk hälsa är tätt sammanlänkade, och förbättringar i den ena kan ofta leda till förbättringar i den andra. Regelbunden fysisk aktivitet, en balanserad kost och tillräcklig sömn är inte bara bra för din kropp, de är också bra för ditt sinne. Att ta hand om din fysiska hälsa är en viktig del av att bibehålla din psykiska hälsa.

Å andra sidan kan psykisk ohälsa påverka din fysiska hälsa. Stress, depression och ångest kan leda till en rad fysiska hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdom, diabetes och immunbrist. Det är därför det är så viktigt att ta hand om både din kropp och ditt sinne.

insatser hjälper till - exempel på symtom är ihållande nedstämdhet

Optimera din psykisk hälsa

Även om det är viktigt att bibehålla god psykisk hälsa, är det även möjligt att ta ett steg vidare och aktivt optimera den. Detta innebär att man inte bara försöker undvika psykisk ohälsa, utan också strävar efter att förbättra sin psykiska välbefinnande och livskvalitet.

Rutiner för att stärka psykisk hälsa

En viktig aspekt av att optimera psykisk hälsa är att etablera positiva dagliga rutiner. Dessa rutiner kan omfatta allt från när du vaknar och går och lägger dig, till hur du äter och motionerar, till hur du tillbringar din fritid.

Här är några förslag på rutiner som kan stärka din psykiska hälsa:

 1. Starta dagen på ett positivt sätt: Ta några minuter varje morgon för att meditera, skriva i en tacksamhetsdagbok eller utföra någon annan form av självreflektion.
 2. Fysisk aktivitet: Boka in tid för träning varje dag, oavsett om det är en promenad runt kvarteret, en yogaklass eller en intensiv träningspass.
 3. Regelbundna måltider: Ät näringsrika måltider vid ungefär samma tid varje dag.
 4. Tid för avkoppling: Avsätt tid varje dag för att koppla av och göra något du tycker om, oavsett om det är att läsa en bok, lyssna på musik eller umgås med vänner.
 5. Sömnhygien: Försök att gå till sängs och vakna upp vid samma tid varje dag, även på helgerna.

Mental träning – Verktyg och tekniker för att optimera psykisk hälsa

Precis som fysisk träning kan hjälpa till att stärka kroppen, kan mental träning hjälpa till att stärka sinnet. Här är några tekniker som kan hjälpa till att optimera din psykiska hälsa:

 1. Mindfulness och meditation: Dessa tekniker kan hjälpa till att minska stress, förbättra koncentrationen och öka känslan av välbefinnande.
 2. Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna form av terapi kan hjälpa till att förändra negativa tankemönster och beteenden.
 3. Positiv psykologi: Denna gren av psykologin fokuserar på att främja positiva känslor, styrkor och meningsfulla livserfarenheter.
 4. Självmedkänsla och självomsorg: Att vara snäll mot dig själv och ta hand om dina egna behov är viktigt för att optimera psykisk hälsa.
 5. Sömnreglering: God sömn är viktig för både fysisk och psykisk hälsa. Tekniker för att förbättra sömnkvaliteten kan inkludera avkopplingstekniker, sömnschema och god sömnhygien.

området psykisk hälsa är något många söker hjälp för

När ohälsa slår till – Att söka hjälp

Trots allt vårt bästa arbete för att förebygga och hantera psykisk ohälsa, kommer det tillfällen när vi alla kan uppleva perioder av psykisk ohälsa. Det kan vara som en reaktion på en särskild stressfaktor, som att förlora ett jobb eller gå igenom en uppbrott, eller det kan komma utan förvarning. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är ok att inte vara ok, och att det finns hjälp att få.

Vikten av att erkänna och acceptera psykisk ohälsa

Det första steget mot återhämtning är ofta att erkänna och acceptera att man upplever psykisk ohälsa. Det kan vara skrämmande och svårt att göra, särskilt i en kultur som ofta stigmatiserar psykisk ohälsa. Men att förneka eller ignorera problemet kommer bara att göra det värre på lång sikt.

Att acceptera psykisk ohälsa innebär inte att du accepterar att det alltid kommer att vara så. Snarare betyder det att du erkänner var du är just nu, så att du kan börja ta steg mot att må bättre. Att acceptera din psykiska ohälsa är ett tecken på styrka, inte svaghet, och det är ett viktigt steg mot återhämtning.

exempel på symtom är ihållande nedstämdhet

Att söka hjälp – Steget mot återhämtning

När du har erkänt och accepterat din psykiska ohälsa, är nästa steg att söka hjälp. Det finns många olika typer av hjälp tillgängliga, från psykoterapi och rådgivning, till medicinering och stödgrupper.

Att söka hjälp kan kännas överväldigande, särskilt om du aldrig har gjort det förut. Men kom ihåg att det inte finns något ”rätt” sätt att söka hjälp på. Vad som är viktigt är att du tar det steg som känns rätt för dig.

Om du inte är säker på var du ska börja, kan du prova att prata med din husläkare eller en betrodd vän eller familjemedlem. De kan hjälpa dig att navigera i systemet och hitta den hjälp du behöver.

Kom ihåg, det är aldrig för sent att söka hjälp, och det är aldrig något att skämmas över. Att ta hand om din psykiska hälsa är en av de mest värdefulla investeringar du kan göra i dig själv.

Slutsats

Att navigera i världen av psykisk hälsa och ohälsa kan vara en komplicerad resa, men en som är oerhört viktig att göra. Genom att öka medvetenheten och förståelsen av dessa ämnen, kan vi alla arbeta för att skapa en mer inkluderande och stödjande kultur kring psykisk hälsa. Det handlar om att ta kontroll över vår egen psykiska hälsa, vare sig det handlar om att bibehålla eller förbättra den, och veta när och hur man ska söka hjälp när det behövs.

Psykisk hälsa – En livslång resa

Psykisk hälsa är inte en destination, utan en livslång resa. Det kommer att vara upp- och nedgångar, och perioder av både hälsa och ohälsa. Men genom att arbeta aktivt för att ta hand om våra psykiska hälsor, och genom att ha modet att söka hjälp när vi behöver det, kan vi alla leva ett mer uppfyllt och meningsfullt liv.

Det är vår förhoppning att den här artikeln har gett dig några insikter och verktyg för att hantera din egen psykiska hälsa. Kom ihåg, det är aldrig för sent att börja ta hand om din psykiska hälsa, och det är aldrig något att skämmas över att söka hjälp. Du är inte ensam, och det finns alltid hjälp att få.

Har du tankar om självmord så kontakta någon av följande organisationer:

 • Suicide Zero är en engagerad organisation som står i första ledet för att bekämpa den hjärtskärande verkligheten av självmord på en nationell nivå. De strävar efter att minimera antalet självmord genom sina engagerade insatser.
 • Riksförbundet SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd) är ett starkt och unikt nätverk som är drivet av individer som upplevt förlusten av en nära och kära genom självmord. Deras arbete fokuserar på att ge stöd till dem som sörjer och att hjälpa dem att hantera deras förlust.
 • MIND är en ideell förening med en djup engagemang för att erbjuda stöd till människor som är drabbade av psykisk ohälsa och självmord. Genom deras insatser arbetar de för att öka förståelsen och kunskapen om dessa viktiga frågor.
 • Bris erbjuder ovärderligt stöd till familjer som drabbats av självmord. De arrangerar stödhelger där både barn och vuxna får chansen att träffa andra som gått igenom samma erfarenheter. De hjälper dessa familjer att navigera genom sorgens utmaningar och hantera förlustens djupa avtryck.