Rättslig Strid Kring Viktminskningsmedicinerna Ozempic och Manjaro

Rättslig Strid Kring Ozempic och Manjaro

Tillverkarna av de populära diabetesmedicinerna Ozempic och Manjaro står inför en rättslig strid i USA. Medicinerna, som är godkända för behandling av typ 2-diabetes, har också blivit populära för viktminskning. En kvinna har nu stämt företagen och hävdar att de inte har varnat tillräckligt för risken för gastroparesis, en allvarlig mag-tarmsjukdom.

Ökad Popularitet för Viktminskning

Ozempic och Manjaro har blivit alltmer populära som viktminskningsmedel, särskilt i USA. Många har dokumenterat sina framgångshistorier på sociala medier, vilket har lett till en ökad efterfrågan på medicinerna. De kan förskrivas ”off-label” för viktminskning, trots att de primärt är avsedda för behandling av typ 2-diabetes.

Allvarliga Biverkningar

Kvinnan som har stämt tillverkarna hävdar att hon har förlorat 150 pund (cirka 68 kg) men också upplevt allvarliga biverkningar. Hon har inte officiellt diagnostiserats med gastroparesis, men hennes symptom har varit så allvarliga att hon har besökt akutmottagningen flera gånger.

Medicinska Experters Åsikter

Dr. Darian Sutton, medicinsk kommentator för ABC News, säger att så kallad ”magsförlamning” har observerats i isolerade fall men inte i större studier. Symptomen kan vara svåra att kontrollera och kan leda till sjukhusvistelse.

Tillverkarnas Svar

Novo Nordisk, tillverkaren av Ozempic, och Eli Lilly, tillverkaren av Manjaro, har båda kommenterat situationen. De säger att medicinerna har genomgått omfattande studier och att gastrointestinala händelser är kända biverkningar, oftast milda till måttliga.