Skönhetsprodukter innehåller skadliga ämnen i tre av fyra fall

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

En internationell granskning visar att tre av fyra produkter inom skönhet innehåller skadliga ämnen. Det är bland annat hormonstörande, allergiframkallande och miljöskadligt innehåll som påträffats i produkterna. 

Produkter från 34 olika länder har granskats och blivit betygsatta av lokala konsument- och miljöorganisationer. Flertalet av produkterna, som kommer från några av de allra mest populära märkena, får ett betyg som är under all kritik. 31 varor som finns att köpa i svenska butiker ingick i granskningen. Av de varorna var det enbart två stycken som var fria från skadliga ämnen. Sju stycken innehöll allergiframkallande och miljöskadliga ämnen, medan de allra flesta, totalt 22 stycken, fick det sämsta betyget. Det betyget tilldelades produkter med ett innehåll som är hälso- och miljöskadligt, hormonstörande och kraftigt allergiframkallande. De två produkterna som fick högsta betyg var Avène Tolérance extrême cream samt Avivir Aloe vera sun lotion SPF 30. Produkterna som ingått i granskningen tillhör de som har flest sökningar i appen Kemiluppen, som är en dansk kemikalieapp. Att de har flest sökningar betyder att det handlar om populära märken ur en konsumentsynvinkel.

I Sverige har Sveriges Konsumenter varit ansvariga för granskningen. Projektledaren Maria Hammarling är starkt kritisk till resultatet och menar att det för en vanlig konsument i princip är omöjligt att begripa vad de olika namnen på en innehållsförteckning betyder. Hammarling menar att många konsumenter antagligen tror att de köper hälsofrämjande produkter, men att de i verkligheten innehåller skadliga ämnen och att det går emot försiktighetsprincipen.

Hammarling uttrycker en förvåning över att dyra och omtyckta krämer, såsom eight hour cream från Elizabeth Arden och Ultra facial cream från Kiehl’s har ett så pass högt kemikalieinnehåll. Hammarling påpekar även att stora märken som Head & Shoulders och Colgate har högt kemikalieinnehåll i sina produkter, även fast det är produkter som används dagligen av många individer. 

De organisationer som har gjort granskningen har också jämfört resultaten olika länder emellan för att se om samma produkt har samma innehåll. Jämförelsen visade att av 39 testade produkter fanns det 176 versioner. Sju stycken av de produkter som finns att köpa i Sverige kunde hittas med bättre innehåll i något av de andra länderna. Utmärkande i jämförelsen var Head & Shoulders som hade 13 olika versioner, som alla fick ett dåligt betyg. Colgate Karies Kontroll fick mellanbetyg i Sverige medan det fick högsta betyg i ett par andra länder. 

Tillverkarna själva motiverar det varierande innehållet i sina produkter med att de anpassar sig efter marknaden, något som Hammarling ställer sig frågande till. Hammarling ifrågasätter vilka marknader som faktiskt har konsumenter som vill ha hormonstörande ämnen i sina produkter. 

Du kan läsa mer om den här granskningen på Sveriges Konsumenters hemsida.