Konjunkturinstitutet spår att pandemin kan orsaka högre matpriser

Konjunkturinstitutet menar att priserna på grönsaker och frukt kan komma att bli två till tre gånger högre än normalt till följd av den pågående pandemin. Det till följd av att såväl frukt som grönsaker kräver en hel del arbetskraft för att kunna skördas, och att det finns brist på arbetskraft eftersom många områden i världen har blivit tvungna att isoleras för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Erik Glans är Konjunkturinstitutets inflationsexpert och han förutspår att priserna kan öka, men att det är en osäker prognos. 

Om priserna skulle stiga skulle det gälla framförallt tomater, sallad och jordgubbar. Det är sådana grönsaker och frukter där det inte finns några officiella prisindex. Glans säger att den bedömning som Konjunkturinstitutet gjort baserar sig på omvärldsbevakning, och han menar själv att det kan bli problem att få tillräckligt med arbetskraft i Sverige och i övriga världen. Samtidigt är grönsaker och frukt sådana varor där priserna ofta kan variera, beroende på bland annat väderförhållanden, och det gör att det kan vara svårt att dra helt vattentäta slutsatser om vad som komma skall. 

Om man ser till de genomsnittliga matkostnaderna en vanlig konsument har utgör grönsaker, frukt och rotsaker ungefär en femtedel av det totala beloppet. Glans hävdar dock att det finns andra matvaror som kan komma att bli billigare i spåren av pandemin, däribland majs och socker. Det beror på att de används vid tillverkningen av etanol, som kommer ha en mindre efterfrågan då oljepriserna sjunker.