Många besök på bilverkstan leder till missnöje

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

En situation där det är ganska vanligt att missnöje uppstår är besök på en bilverkstad. Många bilverkstäder får negativa omdömen från sina kunder och det är inte ovanligt att tvister uppstår eller att anmälningar kommer in till Konsumentverket. Ofta handlar det om att det uppstått missförstånd mellan kunden och verkstaden. Här kommer vi att gå igenom vad du kan göra för att förebygga problem inför besöket på bilverkstaden.

Ha realistiska förväntningar på bilen och bilverkstaden

Om du valt att köpa en begagnad bil med några år på nacken, som rullat många mil, får du räkna med att du kommer behöva laga den. Det kommer heller inte gå att göra något åt problemet alla gånger. Många som köpt en begagnad bil har orealistiska förväntningar när det kommer till vad det kostar att äga och reparera en äldre bil. Det kan leda till att de ställer orimliga krav på verkstan.

En annan anledning till att det kan uppstå en konflikt mellan fordonsägare och en bilverkstad är att kunden tror att den betalar för att få ett visst resultat. Men det är snarare så att du köper en tjänst när du lämnar in bilen till en bilverkstad och att ett perfekt resultat inte kan garanteras. Går du till doktorn finns det ingen garanti för att du kommer att bli kvitt ditt problem. Doktorn kan utföra ett bra arbete utan att det hjälper. På samma sätt är det när du lämnar in bilen hos en mekaniker. Mekanikerns arbete kan vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, utan att det hjälpte och då måste du ändå betala, om inget annat avtalats.

Att bilen inte kan lagas beror ofta på att slitaget är för stort på någon eller några av bilens delar. Det enda sättet att lösa problemet kan då vara att byta ut delar och ersätta dem med nya. Att det krävs går inte alltid att veta innan en mekaniker utfört sitt arbete. Därför är det bra att börja med att göra en felsökning och att mekanikern ger priser på olika åtgärder efter det att den är utförd. Då är risken att dyra arbeten utförs helt i onödan inte lika stor.

Hur vet man om arbetet utförts fackmannamässigt?

Ibland händer det naturligtvis att en kund har helt rätt i en tvist med en bilverkstad. Som lekman är det dock svårt att veta om ens bil har reparerats eller felsökts på ett fackmannamässigt sätt. Man har ju inte samma kunskap i ämnet som den mekaniker som tagit hand om bilen och är ofta tvungen att lita på dennes ord. Om du är missnöjd med en bilverkstad kan du alltid lämna in bilen hos en annan verkstad och få arbetet kontrollerat. Det kan vara ett sätt att få in bevis i en eventuell tvist där det är uppenbart att en mekaniker tagit betalt för ett arbete som inte utförts korrekt. Du kan ha rätt att få dina pengar tillbaka om det skulle visa sig att det är så.

En verkstad får inte reparera en bil om det inte är till nytta

Konsumenttjänstlagen innehåller paragrafer som skyddar dig som kund när du lämnar in bilen på verkstan och det är bra att känna till dessa. Verkstaden ska inte genomföra en reparation om du inte har nytta av det utan de är skyldiga att meddela ifall en åtgärd du bett dem genomföra inte kommer att lösa problemet. Det gäller även i fall då man kan anta att du mycket snart kommer att behöva genomföra samma reparation igen. Många bilverkstäder brister när det gäller detta och då har du alltså lagen på din sida. En annan praxis är att en reparation inte får kosta dig mer än 50 % av vad bilen är värd. I det läget ska mekanikern meddela det och avråda från reparation.

Verkstaden får bara utföra reparationer ni avtalat om

Vilka reparationsåtgärder som ska utföras på en bil bestämmer kunden. Verkstaden kan dock, efter att ha gjort en kontroll, ge förslag på lämpliga åtgärder. Här finns det dock en risk för att kommunikationen inte fungerar och att det uppstår oklarheter kring vilka reparationer som ska utföras. För att undvika det kan det vara en bra idé att spara all kommunikation mellan dig och verkstaden och be om en skriftlig överenskommelse på vad som ska göras med bilen. Du kan också spela in samtal för att få svart på vitt vad som är sagt. Om du får tillbaka den och det har utförts fler reparationer än vad ni kommit överens om har verkstaden inte rätt att ta betalt för dessa. Enda undantaget är om något var så trasigt att bilen inte kunnat framföras utan fara för liv och hälsa.

Om du har fått en prisuppgift på en reparation får slutnotan inte vara mer än 15 % högre än det uppskattade priset. En prisuppgift ska alltid ges om en reparation förväntas bli dyrare än 2 000 kronor. Även om en reparation sker på löpande räkning ska priset vara skäligt. Tycker du att det blev dyrt kan du be om en specificerad faktura så att du ser precis vad verkstaden har tagit betalt för. Om verkstaden inte kan specificera priset i förväg kan du i alla fall sätta ett maxpris som inte får överskridas.

Kolla branschorganisationen och “Svarta listan”

Innan du väljer vilken verkstad du ska anlita kan det vara en bra idé att kontrollera om den hör till en branschorganisation. Gör den det så har verkstaden förbundit sig att följa en överenskommelse mellan organisationen och Konsumentverket. Den överenskommelsen hittar du på konsumentverket.se. Du kan också kontrollera ifall verkstaden finns med på Råd & Röns “Svarta lista” över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Du blir inte av med dina rättigheter bara för att du betalat

Ibland kan du vara tvungen att gå med på verkstadens krav, bara för att kunna få ut bilen. Det betyder dock inte att du inte kan gå vidare med ärendet. Meddela gärna verkstan att du kommer att gå vidare med ärendet, det kan leda till att de sänker sina krav. Försök att hålla all kommunikation på en sansad nivå, även om du är arg.