Bolån, hur funkar det med topplån?

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Topplånet är vad vissa banker kallar den delen av bolånet som ligger mellan 70 % av bostadens värde och 85 % av värdet. Topplånet har en högre ränta än bottenlånet, som är det lån du tar på upp till 70 % av bostadens värde. Det kallas topplån för att det helt enkelt gäller den sista delen av bolånet och det kommer långsamt att försvinna i takt med att du betalar av ditt bolån. När du amorterat så mycket på ditt bolån att du äger minst 30 % av den har topplånet försvunnit helt och du kommer i fortsättningen bara att betala på bottenlånet.

Varför är det högre ränta på topplånet?

En av anledningarna till att vissa banker delar upp bolånet i ett topplån och ett bottenlån är att det alltid finns en risk för att bostaden tappar några procent i värde. Om belåningsgraden är hög fungerar huset inte längre som säkerhet för lånet till 100 %. I värsta fall kan det innebära att du inte kan betala hela din skuld för bolånet om du hamnar i ekonomisk onåd och tvingas sälja bostaden. Banken anser sig därför ta en större risk när du lånar till en större del av bostadens värde. För den ökade risken tar de extra mycket betalt. Kan du köpa en bostad utan att behöva ta ett topplån genom att ha en lägre belåningsgrad så sparar du en hel del pengar i långa loppet.

Topplån var vanligare förr

Tidigare kunde man låna till hela bostadens värde och behövde inte ha någon kontantinsats. Då var topplån standard och alla bolån var indelade i två delar. Nu när det finns ett krav på en kontantinsats har topplånet spelat ut lite av sin roll och långt ifrån alla banker har topplån idag. Du betalar då samma ränta på hela lånet. Det här med topplån är alltså inte alltid något som du ens behöver fundera över, bara för att du tänkt ansöka om ett bolån. Många som tecknade bolån före 2016 sitter dock kvar med sina topplån och kommer att göra så under många år framöver. Om de inte väljer att amortera på sitt lån så att topplånet försvinner.

Bolånetaket fyller samma funktion som topplånet

Man kan säga att topplånet fungerade lite som en broms som hindrade svenska hushåll från att låna allt för mycket och istället spara ihop till en kontantinsats. Idag har vi istället bolånetaket som har en mycket större bromsande effekt än vad topplånet hade.

Kan man låna till kontantinsatsen?

I Sverige behöver du idag ha en kontantinsats på 15 % av bolånet för att bli beviljad ett bolån. Topplånet täcker alltså inte de sista 15 procenten av lånet. Det du möjligen kan göra om du behöver ett bolån men saknar besparingar är att ansöka om ett privatlån som du använder istället för kontantinsats. Var dock medveten om att räntan på ett privatlån är ännu högre än för topplånet och att det för de flesta är bra att ha sparat ihop till 15 % av bostadens värde.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »