Överbryggningslån

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

Ett överbryggningslån kan du behöva om du har köpt en ny bostad innan du har fått sålt din gamla. Den här typen av lån är främst aktuellt för dig som redan äger en bostad som du planerar att sälja och ska investera i ett nytt hem. 

Det kan hända att du hittar dina drömmars hem innan du har hittat en köpare som vill köpa din gamla bostad. För att du inte ska gå miste om den bostad du vill flytta till kan du behöva ta ett lån för att finansiera den del av kostnaden som du kommer få för din nuvarande bostad. Ett överbryggningslån tar du om du inte har hunnit sälja din gamla bostad innan tillträdesdatumet på den nya är. Om du inte tar ett lån riskerar du att stå med dubbla kostnader, ett större skuldsaldo och i värsta fall även risken för att du inte får din nya bostad. Överbryggningslånet fungerar därmed som en trygghet för att du ska klara att betala för den nya bostaden även fast du inte fått in pengarna för den gamla. 

Att ta ett överbryggningslån istället för att teckna ett nytt bolån är ofta mycket mer ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom är det inte troligt att du hade blivit beviljad ytterligare ett bolån om den gamla bostaden redan är belånad. Med ett överbryggningslån lånar du pengar för en kortare period, nämligen den period då du står som ägare till två bostäder. Banker som beviljar den här typen av lån kräver ofta att pengarna ska betalas av direkt när du har fått in kapitalet från den gamla bostaden, vilket innebär att räntorna inte hinner stå och ticka på och öka till väldigt stora summor.

Var kan jag få ett överbryggningslån?

Det lönar sig ofta att kolla med banken där du har ditt bolån om de beviljar ett överbryggningslån. Anledningen till att prata med banken du redan har är att det ofta blir mycket enklare både för dig och för dem att handlägga ärendet. Det är ändå inte alla banker som beviljar överbryggningslån och om du blir nekad kan du istället välja att kontakta en annan bank. 

Om det inte handlar om väldigt stora summor pengar kan du också överväga att ta ett privatlån som du sedan betalar av i sin helhet så fort du har fått in pengarna för den gamla bostaden när den blivit såld. Du behöver dock överväga om ett privatlån är värt kostnaderna eftersom räntorna är högre. Med ett överbryggningslån har banken en trygghet i att den nya bostaden ligger i pant, men ett blancolån kräver ingen sådan trygghet och det är en av orsakerna till att sådana lån är dyrare att ta.

Risker och fördelar med överbryggningslån

Fördelarna med ett överbryggningslån är det vi diskuterade tidigare; att det går att köpa en ny bostad innan den gamla har hunnit bli såld. Det gör att dina möjligheter på bostadsmarknaden blir större och att du har en bättre rörlighet när rätt bostadsobjekt dyker upp. Med ett överbryggningslån undkommer du dubbla kostnader, som kan vara påfrestande både för ekonomin, en relation och psyket. 

Nackdelarna eller riskerna med ett överbryggningslån är relativt små, men det finns ändå ett par svåra scenarion som kan vara bra att känna till. Om du har hittat en köpare av din gamla bostad och köparen väljer att häva avtalet har du ändå dubbla kostnader. Om du skulle hamna i en sådan situation har du rätt att kräva skadestånd av köparen. Observera att det enbart är så ifall ett köpeavtal redan är undertecknat. Att en köpare har gett ett bud men inte skrivit på ett avtal är inte bindande. Hur mycket skadestånd du kan få beror på vad det kommer kosta för dig att starta en ny försäljningsprocess och på vilka räntor och avgifter du har betalat.


Om du har blivit beviljad ett överbryggningslån och köparen väljer att häva avtalet kan det vara nödvändigt att du ansöker om att förlänga löptiden på överbryggningslånet. Det vanligaste är att löptiden är upp till sex månader, och om du tror att den gamla bostaden inte hinner bli såld inom den tiden behöver lånet förlängas. Ta därför kontakt med din kontaktperson på banken direkt om du hamnar i en situation där en köpare väljer att backa ur.

Krav för att få ett överbryggningslån

Bankerna har olika krav på vad som krävs för att du ska få ett överbryggningslån. Först och främst behöver du vara i en sådan situation att du tillfälligt behöver en dubbelfinansiering. De flesta banker kräver också att du ska kunna visa upp ett undertecknat mäklaravtal där det framgår att du avser sälja den gamla bostaden. Det är även vanligt att bankerna vill få en dokumentation på mäklarens värdering av den gamla bostaden så de får en överblick av vilket pris du kan tänkas få för den. 

Om du redan äger en bostad som ska säljas och ska köpa en ny lönar det sig att i ett så tidigt stadie som möjligt kontakta banken för att diskutera möjligheten till ett överbryggningslån. Tänk på att du inte kan signera ett nytt köpeavtal innan du fått klartecken från banken om att de kan betala ut ett lån till dig för den nya bostaden.

Skillnaden mellan överbryggningslån och handpenning

Ett överbryggningslån och en handpenning är inte samma sak även om deras syfte är liknande. När du köper en ny bostad ska du betala en handpenning som oftast uppgår till 10 % av köpebeloppet i samband med att ni skriver ett kontrakt. Handpenningen är en trygghet för säljaren och en bekräftelse på att du planerar att fullfölja köpet. Resterande pris för bostaden kommer betalas i samband med att själva överlämningen sker. 

Överbryggningslånet i sin tur är det du använder för att betala säljaren när överlämningen av bostaden sker. I vissa fall låter bankerna dig använda överbryggningslånet för att även betala handpenningen, men även här har alla banker egna riktlinjer. Om de inte godkänner att du använder överbryggningslånet till handpenningen kan du istället ta ett separat lån för att finansiera den.

Kreditupplysning vid överbryggningslån

När du ansöker om ett lån behöver bankerna kontrollera din kreditvärdighet. Det gör de både för deras egen och för din trygghets skull. När du diskuterar ett överbryggningslån med din bank kan det därför hända att de gör en kreditupplysning på dig för att följa sina skyldigheter att säkerställa att du har en god ekonomi. Vanligtvis inhämtar banken en kreditupplysning från UC. Om du har ett lån på din gamla bostad kommer banken även se den i kreditupplysningen, men så länge du kan styrka att du ska sälja den gamla bostaden behöver det inte vara ett hinder för att du ska få ett överbryggningslån beviljat. 

Vill du kontrollera din egen kreditvärdighet går det att göra. Du kan ta kontakt med UC för att beställa en kontroll eller prenumerera på någon av deras tjänster så att du får tillgång till exakt samma information om dig själv och din ekonomi som bankerna får när de tar en upplysning.

Att finansiera ett bostadsköp

När du ska köpa en ny bostad och redan äger en gammal gäller samma regler som vid alla andra bostadsköp. Du behöver alltid ha minst 15 % av köpeskillingen i kontantinsats. Om du säljer din gamla bostad kanske du går med vinst på den försäljningen och de pengarna kan du använda för att finansiera din kontantinsats. Det är alltid 15 % som gäller oberoende av om du köper en bostadsrätt, villa eller fritidshus. 

Du har rätt att låna upp till 85 % av den nya bostadens marknadsvärde. Det innebär inte att bankerna alltid kommer bevilja dig det beloppet, eftersom de gör en bedömning av din återbetalningsförmåga och kan komma att anse att du planerar köpa en för dyr bostad. Återbetalningstiden på bolån är ofta lång eftersom det handlar om stora belopp. Du kan själv förhandla med din bank om hur lång löptid du vill att lånet ska ha, samt förhandla om hur räntan ska läggas upp. Det här ska du även göra när du tar ett överbryggningslån, alltså diskutera hur du vill att räntan ska fungera när du väl flyttar in i din nya bostad och det vanliga bolånet börjar gälla för bostaden.

Ränta, löptid och amortering på överbryggningslån

I de allra flesta fallen kommer räntan på ett överbryggningslån vara rörlig. Det innebär att den kan förändras under tiden du har lånet och att räntenivån styrs av marknaden. När du tecknar ett överbryggningslån behöver du därför tänka på att räntan kan komma att öka, så det gäller att du känner dig trygg med att du kommer kunna betala tillbaka lånet inom en kort tid för att inte drabbas av onödiga extrakostnader.

Löptiden för ett överbryggningslån är ofta kort, upp till sex månader. Det gör i sin tur att även om räntorna skulle komma att stiga så är det under en begränsad tid du blir drabbad. Vill du ha ett överbryggningslån med bunden ränta behöver du diskutera möjligheterna till det med din bank. Om de går med på att du binder räntan kan du behöva ersätta dem med räntekompensation om du säljer din gamla bostad tidigare än förväntat och betalar av överbryggningslånet innan bindningstiden för räntorna har gått ut. 

Ett överbryggningslån är nästan alltid amorteringsfritt. Du betalar alltså inte en summa varje månad för att minska skulden utan återbetalar istället lånet i sin helhet när du har fått in pengarna från bostadsförsäljningen av din tidigare bostad. Du är skyldig att meddela din bank om något som avtalats gällande tillträde och köpesumma förändras i samband med ditt nya bostadsköp. Förändringar kan påverka löptiden för överbryggningslånet.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka ett överbryggingslån?

Om löptiden för överbryggningslånet har tagit slut och du inte har haft kontakt med banken för att förhandla om en ny plan kommer du att få en påminnelse om att du har en obetald räkning. I det här stadiet behöver du agera direkt och betala tillbaka pengarna för att ärendet inte ska skickas vidare till Kronofogden. Om du varken kontaktar banken eller betalar tillbaka lånet kan det i värsta fall hända att Kronofogden gör en utmätning på dig för att kräva tillbaka pengarna å bankens vägnar. Det kan de göra genom att sälja dina tillgångar. 

Drabbas du av svårigheter med att betala tillbaka överbryggningslånet ska du genast ta kontakt med din bank. Även om det är en svår situation är det betydligt mycket bättre än att Kronofogden blir inblandad då det kan försvåra för dig att ta lån i framtiden.

Vanliga frågor om överbryggningslån

Vad täcker ett överbryggningslån?
Lånet täcker den summa som ditt nya bolån kommer att uppgå till.

Vad innebär försäljningen av bostaden för överbryggningslånet?
När du sålt bostaden måste du betala tillbaka hela överbryggningslånet till banken. Vid behov kan du teckna ett nytt bolån, du kanske inte fick vad du förväntade dig vid försäljningen och behöver ett större lån exempelvis.

Vad gör jag om min gamla bostad inte sålts inom sex månader?
Kontakta din långivare för att diskutera en eventuell förlängning av överbryggningslånet, eller för att hitta andra möjliga finansieringsalternativ.