Solceller mer lönsamt än någonsin

Anmärkning: Detta är en sponsrad artikel.

Senaste uppdateringen: Fredag 19 maj 2023

Många faktroer tillsammans gör det just nu mer lönsamt än någonsin att investera i solceller på ditt villa- eller sommarhustak

Historiskt har man räknat med en återbetalningstid på ca 10 år på en typisk solcellsanläggning i Sverige. 

Man räknade då på hur lång tid det skulle ta för installationskostnaden att betala tillbaka sig genom den el man sluppit köpa el av elbolagen.

Detta var så klart uträkningar baserade på antagande och prognoser för hur mycket solljus som skulle skina över Sverige. Samt hur solpanelerna skulle hålla i kvalitet och hur elpriserna skulle utvecklas.

När det nu finns anläggningar som varit igång i snart tio år visar det sig att det varit mycket mer lönsamt än man tidigare trott. Med färsk data från de solcellsanläggningar som varit i drift i många år, visar det sig att de snarare betalat av sig på nästan halva tiden. Med facit i hand föll alla faktorer ut långt bättre än förväntat. De som redan investerat i solceller har fått tillbaka sin pengar mycket tidigare och tjänar idag pengar för varje timme som solen skiner. 

Har du funderat på att komma igång med egen solelsproduktion är nu ett ypperligt läge. Många kunniga solcellsföretag hjälper dig snabbt med allt från enklare frågor till att installera solceller. Allt börjar med ett samtal eller en prisförfrågan och från det så designas, monteras och driftsätts din anläggning.

Fyra stora faktorer som gör solceller mer lönsamt än någonsin

Skenande elpriser

I skrivande stund slår elpriserna rekord efter rekord. Vi har snittpriser per dygn i slutet sommaren som tidigare bara setts som toppar under det dyrare vinterhalvåret. Varje dag kommer nya nyhetsnotiser om att elpriset kommer slå rekord det kommande dygnet. Prognoserna säger även att det bara kommer att förvärras en lång tid framöver. Elmarknadsanalytiker förutspår en ökning av kostnader med 200% från tidigare rekordår.

Bidrag för investeringar i grön teknik

Staten ger en skattereduktion på 15% för alla kostnader gällande investeringar i grön teknik såsom solceller.

Du får alltså tillbaka 15% av kostnaderna för både material och arbete. Men just nu ges också ett oerhört generöst bidrag om du investerar i att lagra din egenproducerade solel. Och det är precis vad du gör om du installerar ett batteri till din solcellsanläggning. Investerar du i ett batteri till din solcellsanläggning så får du hela 50% skattereduktion för både material och arbete.

Teknikutveckling 

De senaste sex åren har solpanelerna både blivit billigare och mer effektiva.

För fem år sedan hade en solpanel en ungefärlig verkningsgrad på 16%.  De har sedan dess blivit 30% mer effektiva och har idag en verkningsgrad på ca 20%. Helt nya tekniker och många mindre förbättringar har medfört att du idag får mycket mer elproduktion per kvadratmeter och krona som du installerar och investera i solpaneler. 

Panelerna har också blivit större vilket medfört att arbetskostnaderna för att installer dem har sjunkit. När man förut var tvungen att installera flera mindre för att täcka ett tak går det idag fortare och mindre kopplingsmaterial behövs.

Efterfrågan leder till värdeökning

Studier hävdar att du ökar din fastighets värde efter att du installerat solceller. Vid en undersökning gjord för 2 år sedan av forskare på SLU kom man till slutsatsen att en fastighet kunde öka upp till 14% efter installation av solceller. Detta var dock långt innan dagens skyhöga elpriser och då efterfrågan var mycket lägre. Det är inte bara de rent driftsekonomiska faktorerna som påverkar utan även att väntetiderna på en installation av solceller idag kan vara upp till 12 månader. Har du redan solceller på ditt tak när den ska säljas så slipper köparen både jobb och långa väntetider och kan då spara tusenlappar på elräkningen direkt från tillträdesdagen.

Hur mycket solceller ska man installera?

Det är ett antal val som ska göras när din anläggning ska designas. Men det är lättare idag än någonsin tidigare.

Historiskt har det lönat sig att investera mycket tid i att räkna fram den mest lönsamma anläggningen just för ditt hus. Allt från konsumtionsmönster (När du förbrukar mest el på dygnet) till ditt taks väderstreck och lutning, har varit faktorer som en utbildad solcellsprojektör har matat in i avancerade beräkningssystem. Detta för att simulera solstrålning över året och få fram optimala brytpunkter mellan investering, produktionskapacitet och återbetalningstid.

Idag är det knappt längre relevant. Med de aktuella förutsättningar och elpriserna gäller snarare devisen “sätt upp så många solpaneler som det får plats på ditt tak”. 

Med dagens låga panelpriser och de skyhöga elpriserna handlar det mer om hur mycket kan du producera än vad kommer det kosta att installera.

Vem ska man köpa sina solceller av?

Idag kan du köpa dina solceller från stora elbolag, nationella solcellsföretag eller små lokala takfirmor. Det finns som alltid fördelar och nackdelar med de olika valen. Valet av leverantör är dock just nu både svårare och viktigare än någonsin. De faktorer som är viktiga är förutom det självklara priset:

  • Vilka märke av paneler erbjuder de.
  • Vilken effekt har panelerna.
  • Hur snabbt kan de installera 

Elbolagen

De stora elbolagens fördelar är att de är trygga och stabila. Det finns en väldigt liten risk att något ska hända bolagen och att din installation inte skulle bli av pågrund av konkurser eller materialbrist.

Nackdelen är istället både priser och ledtider. De stora elbolagen är i regel trögare i både förhandlingsutrymme och installationstakt. Många elbolag har idag väntetider på upp till 12 månader och priser på upp till 50% högre än snittet.

Nationella solcellsföretag

Här är fördelarna rätt självklara. När solceller är allt man gör blir man så klart rätt bra på just solceller. Man vet hur anläggningarna ska designas och har koll på hur de ska installeras effektivt och snabbt. Nackdelarna är dock inte lika självklara. När dess företag har alla ägg i en solcellskorg riskerar de att bli känsliga för tillgången på paneler, infästningsmaterial  och annan hårdvara. Både under covids nedstängningar och Rysslands invasion av Ukraina stoppades produktion, transporter av paneler och kringutrustning totalt. Den stora risken är då att solcellsföretagen inte kan installera anläggningar och de kan hamna i svåra ekonomiska lägen med konkurser och oväntade prishöjningar som effekt. 

Lokala firmor

Många kunniga takläggare, elfirmor och återförsäljare av kaminer har börjat sälja solceller. Detta är inte så konstigt då mycket av den kunskap om arbeten på tak och elinstallationer som behövs, redan finns i företag. Fördelarna med att välja dessa typer av leverantör kan vara att priserna generellt är lägre och leveranstiderna något kortare. De blir dessutom mindre känsliga för effekterna av produktionsstopp då de  har en annan verksamhet att falla tillbaka på. Nackdelarna är dock är som vanligt att det alltid finns mindre seriösa aktörer som inte följer branschstandarder eller konsumentregler.   

När bör du överväga inte installera solceller 

Om ditt tak är helt eller delvis skuggat

Solceller måste träffas av solstrålar för att de ska producera el. Det är dessutom så att elproduktionen kan minska kraftigt eller till och med går ner till noll, om bara en an panelerna skuggas. Vid delvis skuggning under kortare stunder kan det fortfarande löna sig. En solcellsprojektör kan enkelt och snabbt bedöma om ditt tak lämpar sig för solceller eller inte.

Om du har ett plattare tack som endast vätter mot norr.

Även om det är väldigt ovanligt så är det tveksamt om en investering i solceller skulle löna sig. Vinkeln som solstrålarna träffar panelerna med har stor påverkan på hur mycket el de producerar och just ett sådant tak skulle ha begränsad effektivt.

Om ditt tak är äldre eller i dåligt skick

Solceller sitter säkert på ditt tak i 20-30 år. Om ditt tak bara har 10 år kvar, blir det lätt en onödig kostnad att skruva ner och upp en solcellsanläggningen vid ett takbyte. De seriösa solcellsbolagen hjälper dig göra en bedömning av ditt taks och avråder dig från att installera solceller om ditt tak inte är i bra skick.

Är de dock lite på tårna så samarbetar de med en duktig takfima och hjälper dig gör båda investeringarna samtidigt.