Vad är LEI?

LEI är en förkortning som står för Legal Entity Identifier. Det är i grund och botten en kod som ger ett företag ett ID-nummer som gäller globalt och som används vid handel med värdepapper. Det är framförallt aktörer på finansmarknaden som ska ha en LEI-kod. Inom EU är det sedan 3 januari 2018 lag på att alla juridiska personer som investerar i värdepapper är skyldiga att ha en LEI-kod. Det kan till exempel handla om att företag investerar i aktier. Idag finns det över en halv miljon LEI-koder. LEI-koder gäller i ett år och behöver alltså förnyas årligen. Annars förlorar företaget sin rätt att bedriva handel med värdepapper. Eftersom det kan ta tid att förnya sin LEI-kod är det viktigt med god framförhållning. Privatpersoner behöver inte en LEI-kod för att kunna köpa eller sälja värdepapper.

Här kan du registrera en LEI-kod

LEI-koder kan utfärdas lokalt men bara av aktörer som är GLEIF-ackrediterade (Global Legal Entity Identifier Foundation). I Sverige finns det flera alternativ som ger en snabb och billig registrering. Du kan också registrera ett företag för flera år åt gången, för att slippa besvär med att behöva förnya er LEI-kod. 

Så fungerar systemet

En LEI-kod är en alfanumerisk kod som består av 20 symboler. Med hjälp av den kan en kund, säljare eller en annan transaktionspartner identifieras, grundläggande information om dem som äger företaget är också kopplad till deras LEI-kod. De fyra symboler som inleder en LEI-kod identifierar utfärdaren av koden. Resterande symboler består av en mix av siffror och bokstäver och är unik för den juridiska person som tagit emot koden. De två sista siffrorna fungerar som kontrollnummer.

Vad är syftet med LEI?

LEI-förordningen behövs för att myndigheter ska få ökad insyn i affärer med värdepapper. Bland annat för att motverka skattebrott och penningtvätt. LEI-koder är också viktiga för att två transaktionspartners ska kunna lita på varandra.

Vad händer om en LEI-kod saknas?

Om ett företag vill bedriva handel med aktier,obligationer, derivat, fonder, optioner eller terminer krävs en giltig LEI-kod. Utan en kod kan inga värdepapperstransaktioner genomföras genom banken eller en nätmäklare som Avanza, de är helt enkelt skyldiga att kontrollera att det finns en kod. Även om alla företag inte behöver en LEI-kod kan ett behov av att genomföra transaktioner som kräver LEI uppkomma plötsligt. Många juridiska personer skaffar därför en LEI-kod utifall att, snarare än när de måste ha en.

Exempel på situationer där LEI inte krävs

Det finns situationer då ett företag kan genomföra transaktioner med värdepapper med hjälp av en investeringstjänst utan LEI-kod. Är företaget i besittning av en kapitalförsäkringsdepå är det inte företaget utan ett försäkringsbolag som äger tillgångarna rent formellt. I detta fall krävs ingen LEI-kod då det inte är företaget i fråga som står som formell ägare. Därför kan tillgångar i depån hanteras på ett sätt som annars hade krävt en LEI-kod. En LEI-kod behövs inte heller inte vid handel med aktier som inte är börsnoterade. Samma sak gäller fondandelar som inte handlas på börsen och företagscertifikat.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »