Anonyma Spelare – En Nödvändighet mot Spelberoende

Gruppmöte med personer som vill bli av med sina spelberoenden genom Anonyma Spelare.

Vad är Anonyma Spelare?

Anonyma Spelare (GA) är en gemenskap som erbjuder stöd och hjälp till individer som kämpar med tvångsmässigt spelande. Det är en plats där du kan dela din erfarenhet och finna styrka och hopp genom att interagera med andra som har liknande problem.

GA är inte anknuten till någon religion, politisk organisation eller institution och kräver inga avgifter. För att bli medlem krävs bara en vilja att sluta spela.

En Plats för Tillfrisknande

GA:s huvudmål är att bistå dig i din strävan att upphöra med spelandet och att ge stöd åt andra som står inför liknande utmaningar. Det är en plats där du kan finna förståelse och acceptans, och där du kan arbeta tillsammans med andra för att övervinna din besatthet med spelande.

Deras historik – En Slumpmässig Början

GA började med ett slumpmässigt möte mellan två män i januari 1957. Deras bakgrund var fylld med problem och misär på grund av en besatthet att spela. De började träffas regelbundet, och deras diskussioner ledde till insikten att karaktärsförändringar var nödvändiga för att undvika återfall.

Det första GA-mötet hölls den 13 september 1957 i Los Angeles, Kalifornien, och sedan dess har gemenskapen vuxit över hela världen.

Effektiv 12-stegsbehandling – Vägen till ett Normalt och Lyckligt Liv

GA:s 12-stegsprogram är en vägledning för tillfrisknande. Det börjar med att erkänna att du är maktlös inför spelandet och att ditt liv har blivit ohanterligt. Stegen fortsätter med att söka stöd från en högre kraft, som du uppfattar den, och att arbeta med att avlägsna karaktärsfel och gottgöra de du har skadat. Det sista steget handlar om att föra budskapet vidare till andra som lider av spelberoende.

Genom att följa dessa 12 steg kan du hitta en väg ut ur greppet av din besatthet och börja leva ett normalt och lyckligt liv. Det är en process som kräver ärlighet, öppenhet och viljan att förändras.

12 Traditioner som GA håller fast vid

GA:s 12 traditioner är riktlinjer som hjälper till att upprätthålla gemenskapens integritet och syfte. De inkluderar principer som att sätta gemenskapens välfärd först, att vara självstyrande, att vara självförsörjande och att iaktta personlig anonymitet i förhållande till media. Dessa traditioner säkerställer att GA förblir fokuserad på sitt huvudsyfte och inte blir distraherad av yttre angelägenheter.

20 Frågor som avgör om du är Spelberoende

Att identifiera om du är spelberoende kan vara en komplex process. GA har utvecklat en lista med 20 frågor som är utformade för att hjälpa dig att reflektera över ditt spelande och dess inverkan på ditt liv. Frågorna gräver djupt in i hur spelandet påverkar ditt arbete, ditt hemliv, dina relationer och din självkänsla.

Genom att svara på dessa frågor ärligt och öppet kan du börja förstå om ditt spelande har gått över gränsen från ett oskyldigt nöje till ett allvarligt problem. De är ett verktyg som kan användas i samarbete med GA:s 12-stegsprogram och andra resurser för att hjälpa dig på din väg mot tillfrisknande.

Slutsats

GA erbjuder en livlina för de som kämpar med spelberoende. Genom gemenskap, 12-stegsprogrammet och traditionerna erbjuder GA en väg till tillfrisknande och ett nytt, lyckligt liv. Om du eller någon du känner kämpar med detta problem, kan GA vara den hjälp och det stöd du behöver.

För mer information om Anonyma Spelare, besök deras hemsida.