Stor Vinstökning för ATG Trots Svenska Marknadens Stagnation

ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, rapporterar om en betydande ökning i rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2023, trots de utmanande marknadsförhållandena i Sverige. Enligt den senaste handelsuppdateringen fram till 30 september ökade nettospelintäkterna med 4,5 % till 1,35 miljarder kronor jämfört med 1,29 miljarder under samma period förra året. Denna ökning anses vara den näst högsta för ett tredje kvartal i ATG:s historia, trots en stagnerande marknad under första halvåret.

Kvartalsrapport för Q3 2023

Totala intäkterna för perioden uppgick till 1,53 miljarder kronor, en ökning med 3,0 % jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna för racing ökade med strax över 1,8 % till 1,02 miljarder, medan betting online också ökade något från 151 miljoner till 159 miljoner.

Under kvartalet gjorde gruppen en rörelsevinst på 497 miljoner kronor, en ökning med 13,7 % jämfört med föregående år. Denna ökning tillskrivs delvis en 3 % minskning av rörelsekostnaderna till 761 miljoner, med besparingar som huvudsakligen kommer från nedskärningar inom marknadsföring och konsultkostnader.

Fortsatt Tillväxt och Ekonomiska Utmaningar

Trots den ekonomiska oro som framhålls av ATG:s VD, Hasse Lord Skarplöth, har bolaget lyckats bibehålla en tillväxttakt även under det tredje kvartalet. Efter en nedgång under Q1 på grund av den allmänna ekonomin och pandemins effekter, visar Q3 på fortsatt tillväxt med ökade intäkter och minskade kostnader, vilket är en följd av fortsatt kundfokus, strikta prioriteringar och kostnadskontroll.

ATG har också uttryckt motstånd mot regeringens planer på att höja spelskatten från 18 % till 22 % från juli 2024, en förändring som beräknas kosta bolaget ytterligare 200 miljoner kronor i skatt, en kostnad som bedöms vara en förlust för Sveriges racingindustri. Istället föreslår ATG att spelskatten behålls på 18 % medan skatten på kommersiellt online spel, som casino på nätet och poker, höjs till 26 %.

Segmentvis Tillväxt och Marknadsprestanda

Det tredje kvartalet visade generellt positiva resultat med casino som den största tillväxtsektorn, trots att det är ATG:s minsta vertikal, med en ökning på 24,2 % till 169 miljoner kronor. ATG:s detaljhandel sjönk med 23,3 % till 154 miljoner kronor medan den digitala kanalen fortsatte att växa med en ökning på 9,7 % till 1,20 miljarder.

Danmark bidrog med 92 miljoner kronor till nettospelintäkterna, en ökning med 18,0 % jämfört med föregående år. Under samma period rapporterade Spelinspektionen en 1 % minskning av bruttospelintäkterna på den svenska marknaden, med en nedgång i kommersiellt online spel och betting, lotteri, slots och landbaserat kommersiellt spel. Dock rapporterade Svenska Spel en 1 % ökning av både intäkter och rörelseresultat under kvartalet.

Författare: Johan Eriksson

Johan Eriksson är redaktör på Passagen och verksam inom Konsument, Spel och Sport. Bland arbetslivserfarenheter Svenska Spel (Sports Content Team) och Betsson (Senior Content Manager).

Johan har över 10 års erfarenhet som frilansande casino- och sportskribent med över 500 publicera casinorecensioner.
Liksom de flesta andra spelskribenter från Sverige har Johan inte gått på Harvard utan i stället Luleå Universitet. Kurser i bland annat kommersiellrätt samt Matematisk Statistik upp till C-nivå kan nämnas.

Johans Linkedin Profil
Johans Twitter Profil
Johans Quora Profil

Du kan enkelt hör av dig till Johan via [email protected]

Se fullständig profil »