Casino Cosmopol: AML-brister och Misslyckanden

Illustration av Casino Cosmopol byggnaden med en varningsskylt för 'AML - Anti-Pengatvätt' och svensk flagga, samt rättvisans våg som symboliserar juridisk granskning.

Den svenska spelmyndigheten, Spelinspektionen, har utfärdat en varning och böter på 2 miljoner kronor till Casino Cosmopol för brister i företagets arbete med kundkännedom och anti-pengatvätt (AML). Spelinspektionen påpekar att Casino Cosmopol hade brister i hanteringen av kundkännedom på flera punkter. Tillsynsmyndigheten inledde sin undersökning i november 2021 med särskilt fokus på företagets AML-arbete och kundmedvetenhet.

Undersökningen följde också upp ”tidigare brister avseende vissa krav i penningtvättslagen”. Casino Cosmopol är en del av Svenska Spel och är en av de fyra landbaserade casinon som drivs av företaget i Sverige. Företaget har också ett antal spelautomater runt om i landet. Spelproblem är ett socialt problem i Sverige och Spelinspektionen arbetar för att skydda konsumenterna och säkerställa en sund spelmarknad.

Sanktioner för Casino Cosmopol

Casino Cosmopol, ett dotterbolag till Svenska Spel, fick en varning och en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor för brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt Spelinspektionen. Företaget accepterade sanktionerna och påpekade att de historiska problemen nu har åtgärdats. Företaget har implementerat förbättringsåtgärder som inkluderar spelarregistrering för spelmaskiner och bord, samt lägre spelgränser för interventioner. Spelinspektionen är av uppfattningen att Casino Cosmopol framöver kommer att vara i stånd att uppfylla regelverket.

Förbättrade åtgärder

För att bekämpa penningtvätt har Casino Cosmopol infört en rad åtgärder. Genom att förbättra sitt system för att följa och registrera transaktioner har företaget tagit steg framåt. Dessutom genomgår personalen nu en mer ingående utbildning i penningtvätt och det finns fler dedikerade medarbetare för uppföljning och övervakning. Casino Cosmopol har också infört nya omfattande verktyg och rutiner för att förhindra penningtvätt. Företagets VD, Ola Enquist, är övertygad om att de har höga ambitioner och att eventuella brister kommer att åtgärdas. Casino Cosmopol kommer också att noggrant analysera Spelinspektionens beslut och vidta lämpliga åtgärder.

AML-kostnader

Ökade kostnader relaterade till socialt ansvar och åtgärder mot penningtvätt (AML) nämndes som en anledning till Casino Cosmopols ökade förluster under Q3. Svenska Spels Casino Cosmopol och Vegas slots vertikaler genererade en sammanlagd nettovinstförlust på 35 miljoner kronor under kvartalet. Detta var 22 miljoner kronor större än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen över dessa sektorer sjönk med 11 % till 247 miljoner kronor. För att hantera konkurrens från restaurangbaserade casinon, justerade Svenska Spel öppettiderna för Casino Cosmopols verksamheter i oktober.