Utnyttja Fördelarna med Stödlinjen – Ett Stöd mot Spelproblem

En ung man och en ung kvinna sitter bredvid varandra i väntan på terapi.

Stödlinjen: En Hjälpande Hand

Stödlinjen utgör en kostnadsfri rådgivningstjänst för personer som upplever problematik kring spelande, samt deras nära och kära. Anonymitet garanteras för alla som söker hjälp, och tjänsten drivs under ledning av Stockholms läns sjukvårdsområde samt Centrum för psykiatriforskning, på uppdrag av Socialdepartementet. Stödlinjen tillhandahåller individanpassad rådgivning och stöd via telefon och chatt till alla i Sverige.

Spelinspektionens roll i bekämpning av spelproblem

Spelinspektionen, Sveriges myndighet för tillsyn över spel- och lotterimarknaden, spelar en nyckelroll i att förebygga och hantera spelproblem. Myndigheten utfärdar licenser till spelbolag och ser till att de uppfyller de strikta krav som ställs för att säkerställa spelarnas skydd.

Spelinspektionen driver också ett aktivt arbete med att informera och utbilda både spelbolag och allmänheten om riskerna med spel och hur man kan identifiera och hantera spelproblem. Samarbetet med organisationer som Stödlinjen är en viktig del av detta arbete.

Säkerhet först – Hur Stödlinjen och Svenska Casinon arbetar för att bekämpa spelproblem

I en bransch som den svenska casinomarknaden, där spänning och underhållning ständigt balanserar på gränsen till potentiell problematik, blir trygghet och säkerhet kritiska komponenter. Stödlinjen arbetar oavbrutet för att tillhandahålla stöd och riktlinjer till de som kämpar med spelproblem.

Samtidigt fungerar den svenska casinolicensen som ett kraftfullt skyddsnät, med strikta regler och förordningar designade för att förebygga spelberoende. Även på de mest populära online casinon med svensk licens ställs höga krav på ansvarsfullt spelande. Denna dubbla säkerhet av proaktiv hjälp från Stödlinjen och noggrann licensiering ger en omfattande skyddsbas för spelare och deras nära och kära.

Stödlinjen som Informationsresurs

Utöver att ge stöd och råd till enskilda, fungerar Stödlinjen även som en viktig informationsresurs för personal inom hälso- och sjukvården, ideella organisationer och allmänheten.

Stödlinjens Tillvägagångssätt och Strukturen för ett Samtal

Stödlinjen präglas av en personcentrerad inställning, där individen och dess unika behov och önskemål står i fokus. Ett samtal med Stödlinjen är flexibelt och anpassat efter individen i fråga. Fokus ligger på att aktivt lyssna och förstå individens behov, och styr riktningen för samtalet baserat på det.

Rådgivning Grundad på Forskning och Erfarenhet

Rådgivning grundas på forskningsbaserad kunskap, men är alltid anpassad till individens egna förutsättningar och behov. När man kontaktar Stödlinjen kan diskussionen variera kraftigt. Man kan dela sin oro över situationen, skapa en plan för att klara av nästa dygn, eller fastställa ett mer långsiktigt mål och skapa en strategi för att uppnå det.

Råden som ges baseras på individens specifika situation, vad som har fungerat för andra i liknande situationer, samt vad som anses vara effektivt enligt forskning. Stödlinjen kan även erbjuda samtal med tolk vid behov.

Kompetensen hos Stödlinjens Rådgivare

Rådgivare vid Stödlinjen innehar omfattande utbildning och tar del av ständiga vidareutbildningar för att på bästa sätt hjälpa personer med spelandeproblematik och deras närstående. De besitter en omfattande kunskap inom en rad olika discipliner, som inkluderar beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och psykologi. Detta inkluderar även förståelse för spelrelaterade problem, stöd och terapimetoder för spelmissbruk, hjälp till familjemedlemmar och tekniker för att motivera till förändring.

Respekterande av privatliv: Integritetsskydd hos Stödlinjen

Stödlinjen prioriterar användarens integritet högt. Med strikt tystnadsplikt och ingen tillgång till personliga kontaktuppgifter, garanterar de fullständig anonymitet och respekt för din personliga information när du interagerar med deras tjänster.

Kontaktvägar och Tillgängligheten av Samtalsrådgivning

För att ställa frågor eller få stöd kan Stödlinjen kontaktas enkelt via telefon på 020–81 91 00, eller via chat på deras hemsida. Ibland kan det förekomma kö till rådgivningen. Vid dessa tillfällen har man alternativet att vänta, eller att lämna sitt nummer för att bli uppringd när en rådgivare blir tillgänglig. Om man chattar och stöter på kö, kan man välja att vänta, testa igen senare, eller ringa in och lämna sitt nummer.

Uppföljande Samtal

Det är inte ovanligt att man inte får med allt man vill diskutera under ett samtal. Efter man har haft ett inledande samtal med Stödlinjen, kan det vara hjälpsamt att ha ett uppföljande samtal för att berätta hur saker och ting har utvecklats. Man kan boka ett uppföljande samtal, eller ringa in eller starta en chatt på egen hand om man inte vill lämna ut sitt telefonnummer. Vid alla hänvisningar används ett ärendenummer som erhålls vid den initiala kontakten med Stödlinjen.