Intressant Spelstatistik i Sverige

Casino med spelautomater i en glittrig och färgstark miljö på ett äkta kasino.

I Sverige är spel om pengar en populär sysselsättning bland den vuxna befolkningen, med uppskattningar som indikerar att nästan 60 procent av svenskarna deltog i sådana aktiviteter under det föregående året. Uppgifter om svenskarnas spelvanor och spelproblem finns tillgängliga på Folkhälsodatas webbplats, där användare har möjlighet att gräva fram och visualisera information via FolkhälsoStudio.

Nyckelfaktorer att överväga i spelstatistik innefattar distributionen av spel och spelproblem bland olika demografiska grupper, samt vilka speltyper som är mest populära och hur de påverkar risken för spelproblem.

Spelandet i Sverige: Befolkningsstatistik

Enligt den senaste statistiken har 56 % av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år spelat om pengar det senaste året. Av dessa spelar 18 % minst varje månad, med två tredjedelar som spelar minst varje vecka. Trots dessa höga siffror har det totala antalet spelare minskat under 2000-talet, medan omsättningen för spel ökar. Detta kan tyda på att folk spelar mindre ofta, men spenderar mer pengar när de väl gör det.

Mäns och kvinnors spelande

Spel är vanligast bland män och i åldersgruppen 45-84, med en ökande trend mot online spel, särskilt bland män. Detta kan bero på traditionella könsmönster eller tillgänglighet.

Spel med hög riskpotential

Endast 3 % av befolkningen spelar spel med hög riskpotential varje månad. Trots att denna siffra verkar låg, bör det noteras att problem med spelberoende kan ha allvarliga konsekvenser för individer och deras familjer.

Konsekvenser av spelande

Siffrorna från Swelogs 2021 visar att spelandet totalt sett har minskat under 2000-talet. Trots att antalet spelare har sjunkit, har spelmarknadens totala omsättning stigit, vilket indikerar att spelarna i genomsnitt investerar större summor för spel.

Åldersgrupper och spelande

Spelandet varierar mellan olika åldersgrupper, med högst prevalens i åldersgruppen 45-84 år. Detta kan relateras till faktorer som fritid och tillgång till disponibla inkomster.

Online spelandets uppgång

Online spelandet har ökat dramatiskt sedan 2015, en trend som är särskilt märkbar bland män. Denna utveckling kan återspegla en generell övergång till mer online-aktivitet samt den pågående pandemin och social distansering.

Typ av spel

I Sverige är lotterier och nummerspel de mest populära, följt av hästspel, bingo och sportspel. Dessa speltyper verkar ha en lägre riskpotential jämfört med kasinospel och spelautomater, vilket kan bero på skillnader i reglering och tillgänglighet. Det är också tydligt att casinospel på nätet utgör den högsta riskpotentialen överlag.

Förebyggande och behandling av spelproblem

En liten men betydande andel av befolkningen spelar på spel med hög riskpotential varje månad. Dessa individer löper hög risk att utveckla spelproblem, vilket understryker behovet av effektiva förebyggande och behandlingsstrategier.

Sammanfattning

Det är tydligt att spel om pengar är en komplex fråga som påverkar ett stort antal människor på olika sätt. Fortsatt forskning och insatser krävs för att minimera dess negativa konsekvenser. För mer information om detta ämne och andra aspekter av spel i Sverige, besök Folkhälsomyndigheten.