Kindred ser en ökning i intäkter från skadligt spel

I ljuset av den globala spelindustrins utmaningar har Kindred Group nyligen, under året 2023, rapporterat om sina intäkter från skadligt spel. Denna rapport belyser företagets insatser för att hantera skadligt spel och de framsteg som gjorts samt de utmaningar som fortfarande kvarstår.

Ökning av skadligt spel under Q3

Under det tredje kvartalet observerade Kindred Group en ökning i intäkterna från skadligt spel. Mellan 18 juni och 19 september 2023 stod skadligt spel för cirka 3,3% av företagets intäkter. Detta är en liten ökning från 3,1% under det föregående kvartalet.

Det är värt att notera att 3,1% var den lägsta siffran sedan 2018, då Kindred satte upp ett mål att inte ha några intäkter från skadligt spel vid slutet av 2023.

Kindreds proaktiva respons på skadligt spel

Kindred, som äger varumärken som Unibet, rapporterade positiva resultat för kvartalet (Q3). Företaget har lagt stor vikt vid att upptäcka och genomföra automatiserade ingripanden för att motverka skadligt spel.

Denna strategi har lett till en förbättring i spelbeteendet efter dessa ingripanden. Under detta kvartal rapporterade de att 86,7% av de som fick ingripanden visade förbättrat beteende, en ökning från 86,4% under det andra kvartalet och 82,1% under det fjärde kvartalet 2022.

Förstärkta åtgärder mot skadligt spel

För att ytterligare bekämpa skadligt spel har Kindred kontinuerligt introducerat automatiserade ingripanden. De har också förbättrat sina verktyg för säkrare spel, vilket ger en mer omfattande och ansvarsfull spelupplevelse över alla deras varumärken.

Framtida utmaningar och insikter

Trots dessa framsteg indikerar data från 2023 att det fortfarande finns arbete att göra. Även om Kindred är engagerade i att skapa en säkrare spelupplevelse för alla sina kunder, inser de att det behövs ytterligare åtgärder för att skapa en hållbar spelindustri på alla marknader.

En uppmuntrande observation är att kunder som har upptäckts och fått ingripanden tenderar att förbättra sitt spelbeteende.

Historisk översikt över skadligt spel

För att ge lite historiskt perspektiv: Under det första kvartalet 2020 stod skadligt spel för 3,9% av Kindreds intäkter. Denna siffra ökade till 4,7% senare samma år. När det gäller effekten av ingripanden var förbättringen 77,3% under Q1 2020, men denna siffra sjönk till 64,9% 2021.

Slutord

Kindreds rapport belyser vikten av att ständigt förbättra och anpassa strategier för att bekämpa skadligt spel. Medan framsteg har gjorts, påminner de senaste siffrorna oss om att kampen mot skadligt spel är en pågående process. Det kommer att vara av yttersta vikt för Kindred och hela spelindustrin att fortsätta sina ansträngningar och innovationer inom detta område.

Författare: Johan Eriksson

Johan Eriksson är redaktör på Passagen och verksam inom Konsument, Spel och Sport. Bland arbetslivserfarenheter Svenska Spel (Sports Content Team) och Betsson (Senior Content Manager).

Johan har över 10 års erfarenhet som frilansande casino- och sportskribent med över 500 publicera casinorecensioner.
Liksom de flesta andra spelskribenter från Sverige har Johan inte gått på Harvard utan i stället Luleå Universitet. Kurser i bland annat kommersiellrätt samt Matematisk Statistik upp till C-nivå kan nämnas.

Johans Linkedin Profil
Johans Twitter Profil
Johans Quora Profil

Du kan enkelt hör av dig till Johan via [email protected]

Se fullständig profil »