Ökade anslag till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Med den snabba tillväxten av betting online och populariteten av bettingsidor, blir det allt viktigare att säkerställa en trygg och rättvis spelmarknad i Sverige. Regeringen tar nu steg för att stärka tillsynen och bekämpa olaglig verksamhet inom denna sektor.

Förstärkt tillsyn över spelmarknaden och bettingsidor

Spelmarknaden, särskilt inom betting online, ska vara fri från kriminell inblandning. Därför planerar regeringen att höja Spelinspektionens budget med 10,8 miljoner kronor 2024. Denna ökning syftar till att intensifiera övervakningen av spelindustrin, inklusive bettingsidor, och bekämpa olagliga spelaktiviteter samt matchfixning. För att uppnå detta mål på bästa sätt, ser Spelinspektionen fram emot ett utökat samarbete med Finansinspektionen.

Bekämpning av kriminell verksamhet på spelmarknaden

Olagliga spel och matchfixning genererar inkomster för kriminella grupper. Detta utgör en stor risk för penningtvätt inom spelindustrin. Under det gångna året har regeringen infört flera åtgärder för att förbättra den svenska spelregleringen. Målet är att effektivt utesluta olicensierade spelaktörer och motverka matchfixning.

Finansmarknadsministerns uttalande

”Vi vill ha en spelmarknad med hög konsumenttrygghet. Genom denna satsning kan Spelinspektionen förbättra sin tillsyn. Samarbetet mellan Spel- och Finansinspektionen kan också leda till att betalningar till och från olagliga aktörer blockeras, vilket är avgörande i kampen mot kriminalitet,” kommenterar finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Skydda idrottens integritet

Rent spel är kärnan i idrottens trovärdighet. Matchfixning och andra former av manipulerade tävlingar underminerar idrottens grundläggande principer och hotar dess framtid. ”Genom att stärka Spelinspektionens arbete kan vi skydda svensk idrott från negativ påverkan av organiserad brottslighet,” säger idrottsminister Jakob Forssmed.

Framtida budgetförslag

Regeringen planerar att föreslå ytterligare ökningar av Spelinspektionens budget: 15,6 miljoner kronor 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026. Denna ökning kommer också att hjälpa Spelinspektionen att uppfylla kraven i Europarådets Macolinkonvention.

Förstärkning av Finansinspektionens resurser

Från 2024 kommer Finansinspektionens budget att ökas med 4,5 miljoner kronor. Denna ökning syftar till att förbättra myndighetens tillsyn och samarbete med Spelinspektionen, särskilt när det gäller att blockera betalningar relaterade till olaglig spelverksamhet. Detta förslag är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Slutsats

Med den växande trenden av online betting och bettingsidor i Sverige, har behovet av en säker och rättvis spelmarknad blivit alltmer framträdande. Regeringen har tydligt visat sitt engagemang för att adressera denna fråga genom att öka anslagen till både Spelinspektionen och Finansinspektionen. Dessa åtgärder syftar till att bekämpa olaglig verksamhet, som matchfixning och penningtvätt, som hotar integriteten av både spelmarknaden och idrotten. Med stöd från politiska aktörer och en tydlig vision framåt, tar Sverige viktiga steg för att säkerställa en trygg spelupplevelse för alla medborgare.