Översyn av Förslaget om Höjd Spelskatt i Sverige

Mannen med glasögon skrattar och pekar mot dataskärmen, som visar att Regeringen föreslår ökad skattehöjning för svenska spelbolag.

I ljuset av den senaste budgetpropositionen för 2024 har Sveriges regering introducerat ett förslag som kan ha en betydande inverkan på landets spelindustri. Medan regeringen ser detta som ett steg mot en stabiliserad spelmarknad, har branschaktörer uttryckt sina bekymmer. Denna artikel ger en kort men saklig översikt över förslaget, dess bakgrund och de potentiella konsekvenserna för den svenska spelmarknaden.

Bakgrund och Motivering

Inom ramen för budgetpropositionen 2024 har Sveriges regering introducerat ett förslag som rör spelindustrin. De vill höja spelskatten från de nuvarande 18 procenten av bruttospelintäkter (GGR) till 22 procent. Regeringen anser att sedan omregleringarna 2019 har spelmarknaden i Sverige stabiliserats. De ser också en tillfredsställande nivå av kanalisering, vilket innebär den andel av spelintäkterna som passerar genom licensierade aktörer.

BOS Reaktioner

Branschföreningen för Onlinespel, BOS, genom sin generalsekreterare Gustaf Hoffstedt, har uttryckt oro över regeringens förslag. Hoffstedt ifrågasätter om regeringen verkligen har en djup förståelse för spelmarknaden och dess dynamik. Han belyser att den aktuella kanaliseringen på den svenska spelmarknaden endast ligger på 77 procent. Inom vissa segment, särskilt online casino, är denna siffra ännu lägre, runt 72 procent, vilket också är en produkt av att spel på casino utan svensk licens fortfarande är populärt.

Hoffstedt påtalar att Sverige redan har svårt att nå den målsättning som staten satt upp, vilken är en kanalisering på minst 90 procent. Han varnar för att om skattehöjningen genomförs kan det leda till att kanaliseringen sjunker ytterligare, kanske till och med till nivåer som sågs innan omregleringen 2019.

Hoffstedt betonar också vikten av att regeringen tar en andra titt på sitt förslag. Han menar att det är viktigt att förstå de potentiella konsekvenserna av en sådan skattehöjning på den svenska spelmarknaden.

Slutord om Budgetpropositionen 2024

Förutom förslaget om spelskatt har regeringen presenterat en omfattande budgetproposition för 2024. Denna proposition ger en bred översikt över regeringens ekonomiska planer för det kommande året, inklusive förväntade inkomster, utgifter och andra viktiga reformer.