Remissvar från BOS Gällande Marknadsföring av Spel till Konsumenter

Möte som kan handla om BOS remissvar till Konsumentverket.

BOS, Branschföreningen för Onlinespel, står inför en utmaning när Konsumentverket presenterar sitt nya förslag till allmänna råd om marknadsföring av spel till konsumenter. BOS välkomnar initiativet men uttrycker en viss besvikelse. De har inte blivit konsulterade i framtagandet av dessa råd, trots att de redan har etablerade överenskommelser med andra branschorganisationer.

Allmänna Synpunkter

I sitt remissvar, som är en blandning av instämmande och kritiska kommentarer, framhåller BOS vikten av marknadsföring för den reglerade spelmarknaden i Sverige. De menar att en välreglerad marknadsföring är avgörande för att upprätthålla en hög kanalisering till licensierade aktörer och därmed konkurrera effektivt med olicensierade alternativ.

Plats för Marknadsföring

En av de första punkterna som BOS tar upp är osäkerheten kring var marknadsföring får äga rum. De efterlyser mer klarhet och föreslår att Konsumentverket antingen ger exempel eller helt stryker det relevanta stycket. Detta skulle, enligt dem, undvika onödig förvirring och rättsosäkerhet.

Kampanjer och Erbjudanden

När det kommer till kampanjer och erbjudanden, är BOS särskilt intresserade av användningen av ordet ”gratis”. De argumenterar för att termen bör vara tillåten om det enda som krävs av konsumenten är att lämna kontaktinformation. Detta skulle enligt dem vara en rimlig kompromiss.

Användning av Karaktärer i Reklam

BOS är också angelägna om att få klarhet kring användningen av karaktärer i reklam. De undrar om detta inkluderar både fiktiva och verkliga karaktärer och efterlyser en mer detaljerad definition.

Utomhusreklam och Skolor

När det gäller utomhusreklam, föreslår BOS en praktisk lösning: en minimitröskel för närhet till skolor. En sådan tröskel, kanske på 150 meter, skulle göra det enklare för företag att följa reglerna.

Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring är en annan punkt där BOS söker klarhet. De vill att Konsumentverket specificerar att det gäller ”all form av direktmarknadsföring” och inte ”all marknadsföring” i allmänhet, för att undvika missförstånd.

Design och Innehåll i Marknadsföring

Vidare är BOS kritiska till användningen av ordet ”neutral” i förslaget, särskilt när det gäller design och innehåll i marknadsföring. De föreslår att det ändras till ”saklig” och ”balanserad” för att inte begränsa den kreativa friheten.

Avslutande Kommentarer och Framtida Dialog

I sina avslutande kommentarer uppmanar BOS till en ökad dialog med Konsumentverket. De är kritiska till att allmänna råd kan vara ensidiga och framhåller vikten av klara och tydliga riktlinjer för att undvika tolkningstvister och rättsosäkerhet.

Sammanfattning

Genom att adressera dessa punkter i sitt remissvar, hoppas BOS på en mer balanserad och effektiv reglering av marknadsföring inom spelindustrin i Sverige. Vill du läsa mer om BOS remissvar så kan du göra det här.