Samverkan mot Matchfixning mellan Sverige och Finland

Bildem visar samarbete mellan Sverige och Finland mot matchfixning i sport. Svenska och finska flaggor symboliserar gemenskap. En svensk fotbollsspelare och en finsk spelare representerar ländernas engagemang för rättvisa i sport.

Spelinspektionen, som är ansvarig för att samordna Matchfixningsrådet, spelar en central roll i att främja strategisk och operativ samverkan för att bekämpa matchfixning. Rådet fungerar som Sveriges nationella plattform i enlighet med Macolinkonventionen.

Erfarenhetsutbyte med Finland

Under det tredje och sista mötet för året, som ägde rum den 5 december, deltog representanter från Finlands nationella plattform. Syftet var att lyssna, diskutera och dela med sig av erfarenheter relaterade till matchfixning, särskilt inom områden som rör betting online. Samuel Wahlberg, samordnare mot matchfixning på Spelinspektionen, betonade vikten av ländernas samarbete mot detta gränsöverskridande problem och de gemensamma utmaningar som nationella plattformar står inför.

Presentation av Sportradar Integrity Services

Mötet inkluderade även en presentation av Sportradar Integrity Services, en global leverantör av integritetstjänster specialiserade på att upptäcka och utreda matchfixning.

Sveriges Framtid som Nationell Plattform

 

Bilden skildrar Sveriges futuristiska vision som nationell plattform, med en mångfaldig grupp människor och högteknologisk stadsmiljö.

Sveriges regering har meddelat att Spelinspektionen ska utvecklas till en nationell plattform som uppfyller kraven i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, även känd som Macolinkonventionen. Patrik Gustavsson, avdelningschef, kommenterade att detta kommer att innebära en fördjupad och mer operativt inriktad samverkan. Det är avgörande att misstankar om matchfixning kan spridas effektivt för att berörda aktörer ska kunna använda tillgängliga verktyg för att motverka detta.

Förberedelser för Framtiden

I samråd med Matchfixningsrådets representanter förbereder Spelinspektionen sig för att driva denna plattform, vilket kommer att innebära en effektiv delning av misstankar och information för att bekämpa matchfixning effektivt.