Spelfriheten: Ledande inom Behandling av Spelberoende i Sverige

Spelfriheten AB är en ledande aktör inom behandling av spelberoende i Sverige. Med en kombination av expertis, engagemang och innovativa metoder strävar de efter att ge spelare och deras anhöriga verktygen att övervinna beroendet och finna en ny väg i livet, samtidigt som de betonar vikten av spelansvar.

Historik och Bakgrund

Spelfriheten AB grundades 2017 med en vision om att skapa en innovativ behandling för spelberoende och problematik kring anhöriga. Företaget lanserade sina behandlingspaket när spelberoende blev sjukdomsklassat och inkluderades i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Målet med Spelfriheten är att assistera både spelare och deras anhöriga att uppnå frihet och lycka, oavsett deras bakgrund och tidigare erfarenheter.

Behandlingsmetoder

Spelfriheten har en gedigen erfarenhet av beroendeproblematik, särskilt spelberoende. De tror på flera vägar till ett spelfritt liv, men betonar vikten av tillgänglighet, snabb hjälp och kontinuitet. De tillhandahåller digital behandling i öppenvård som kan startas inom fem dagar efter anmälan. Behandlingarna utförs digitalt via Zoom och inkluderar både gruppbehandlingar och enskilda samtal.

Självhjälpsmöten och Helpline

Spelfriheten arrangerar två digitala självhjälpsmöten varje vecka för spelare och deras nära och kära. De är stolta över att dessa möten är de största digitala självhjälpsmötena i Sverige för denna målgrupp.

Spelfriheten i Samhället

Spelberoende är ett utbrett problem i samhället. Spelfriheten strävar efter att minska okunskapen kring detta genom utbildning, föreläsningar och workshops för företag, myndigheter och organisationer. De arbetar också aktivt med opinionsbildning och har regelbunden kontakt med olika aktörer inom branschen.

Kontakt och Plats: Närvaro i Hjärtat av Sverige

Spelfrihetens huvudkontor är strategiskt placerat på Östermalmsgatan 84 i centrala Stockholm, en plats som är lättillgänglig och välkänd. Utöver detta har de även förgrenat sig till andra delar av Sverige med lokala kontor i Gävle och Göteborg. Dessa kontor fungerar som nav för deras verksamhet, där de erbjuder sina tjänster och möter klienter.

Slutord

Spelfriheten är mer än bara ett behandlingscenter; det är en brygga till ett nytt, spelfritt liv. Genom att kombinera expertis med empati, erbjuder de en hand till dem som kämpar, och visar att det finns hopp även i de mörkaste stunderna.

Författare: Johan Eriksson

Johan Eriksson är redaktör på Passagen och verksam inom Konsument, Spel och Sport. Bland arbetslivserfarenheter Svenska Spel (Sports Content Team) och Betsson (Senior Content Manager).

Johan har över 10 års erfarenhet som frilansande casino- och sportskribent med över 500 publicera casinorecensioner.
Liksom de flesta andra spelskribenter från Sverige har Johan inte gått på Harvard utan i stället Luleå Universitet. Kurser i bland annat kommersiellrätt samt Matematisk Statistik upp till C-nivå kan nämnas.

Johans Linkedin Profil
Johans Twitter Profil
Johans Quora Profil

Du kan enkelt hör av dig till Johan via [email protected]

Se fullständig profil »