Nytt Samarbetesavtal Stärker Spelintegriteten

Ett handslag mellan två stiliserade figurer, symboliserande Spelinspektionen och IBIA, framför en genomskinlig jordglob och en bakgrund med sport- och spelikoner.

Spelinspektionen, Sveriges spelmyndighet, och International Betting Integrity Association (IBIA) har tagit ett betydande steg mot att stärka integriteten inom sport och betting. Genom ett nyskapande samförståndsavtal etableras en stark grund för samarbete och informationsutbyte, vilket är avgörande för att bekämpa bedrägerier och säkerställa en rättvis spelmarknad.

Samverkan för en Renare Spelvärld

Detta avtal symboliserar en gemensam vision om en renare och mer transparent spelvärld. Genom att dela information om misstänkta bettingaktiviteter och sportevenemang, tar Spelinspektionen och IBIA ett gemensamt grepp om utmaningarna inom spelbranschen. Detta samarbete är en viktig del i kampen mot matchfixning och andra former av spelrelaterade bedrägerier.

Skydd och Sekretess i Fokus

En central aspekt av avtalet är det ansvarsfulla sättet som personuppgifter hanteras på. Båda organisationerna förbinder sig att skydda känslig information och säkerställa att datadelningen sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Detta skapar en trygg grund för informationsutbyte som respekterar individens integritet och rättigheter.

Proaktivt Arbete mot Oegentligheter

Avtalet möjliggör en proaktiv approach för att identifiera och hantera misstänkt matchfixning och andra oegentligheter inom betting. Genom ökad övervakning och samarbete kan potentiella risker upptäckas och hanteras effektivt, vilket bidrar till en renare och mer rättvis spelmarknad.

Framåtblickande Strategier

För att säkerställa att samarbetet förblir effektivt och relevant, kommer Spelinspektionen och IBIA att hålla regelbundna möten. Dessa möten syftar till att utvärdera och vidareutveckla samarbetet, samt att anpassa strategier och metoder efter den ständigt föränderliga spelmarknaden.

Långsiktigt Engagemang

Detta avtal är inte bara en tillfällig åtgärd, utan snarare en del av ett långsiktigt engagemang från båda organisationerna för att främja integritet och rättvisa inom spelindustrin. Genom kontinuerlig dialog och samarbete strävar Spelinspektionen och IBIA efter att ständigt förbättra och stärka spelmarknadens integritet.

Avtalet, undertecknat av Matt Fowler från IBIA och Camilla Rosenberg från Spelinspektionen, är ett tydligt tecken på båda organisationernas beslutsamhet att arbeta tillsammans för en säkrare och mer rättvis spelvärld.