Spelinspektionen i Dialog med Branschen för att Bekämpa Olagligt Spel

Spelinspektionen, SPER och BOS samlas för ett strategiskt möte i syfte att bekämpa olagligt spel i Sverige och stärka regleringar, med fokus på att minska attraktionen och tillgängligheten av olicensierade casinosidor.

I en viktig satsning för att stävja olagligt spel i Sverige, har Spelinspektionen tagit initiativet till ett betydelsefullt möte med branschorganisationerna SPER och BOS. Denna samling, som markerar en ny fas i samarbetet mellan regleringsmyndigheten och spelbranschen, fokuserar på att utforska och stärka strategier för att minska attraktiviteten och tillgängligheten av casinosidor utan svensk licens. Genom öppen dialog och gemensamma ansträngningar, strävar de efter att skapa en mer säker och reglerad spelmarknad i Sverige.

Nya Verktyg och Samarbete

Generaldirktör Camilla Rosenberg från Spelinspektionen betonade vikten av samarbete och dialog med branschen. Hon nämnde att myndigheten har tillgång till nya verktyg för att stänga ute olagligt spel i Sverige, men underströk även behovet av ytterligare effektiviseringar. Rosenberg betonade att branschens input är avgörande för att upprätthålla en sund och säker svensk spelmarknad med högt konsumentskydd, speciellt när det gäller att reglera nätcasinon och bettingsidor.

Stärkande av den Licensierade Spelmarknaden

Ett viktigt mål för mötet var att ytterligare stärka den licensierade spelmarknaden. Spelinspektionen presenterade det gällande regelverket och gav en översikt av de insatser och initiativ som myndigheten har arbetat med under en längre tid för att motverka olagligt spel.

Dialog och Förslag till Förbättringar

Mötet ledde till öppna diskussioner och dialog kring olika frågeställningar för att motverka olagligt spel. Deltagarna diskuterade förbättringar och effektiviseringar, vilket visar på en stark vilja att samarbeta för att lösa problemet.

Branschens Synpunkter och Samverkan

Maria Wennerberg Sedigh, vd för SPER, uttryckte uppskattning för diskussionerna mellan branschen och Spelinspektionen. Hon betonade vikten av samverkan mellan myndigheter och branschen för att licenssystemet ska fungera effektivt.

Gemensamma Intressen och Samarbetsbehov

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, gav sitt stöd till Maria Wennerbergs synpunkter. Han underströk att spelindustrin och Spelinspektionen delar ett gemensamt intresse i att bekämpa olicensierat spelande i Sverige. Hoffstedt betonade behovet av att samla styrkor och inte arbeta isolerat för att uppnå detta mål.

Sammanfattningsvis visar detta möte på en stark vilja och ett engagemang från både myndigheter och branschorganisationer att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål: att säkerställa en trygg och reglerad spelmarknad i Sverige.