Spelinspektionens Uppföljning av Spelpaus och Spelproblem

Översikt av Spelinspektionens rapport om Spelpaus.se, fokuserad på orsaker till självavstängning från spel, fortsatt spel trots avstängning, och behovet av utökade avstängningsalternativ och stödinsatser.

Sammanfattning av Spelinspektionens Rapport

Spelinspektionen, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, genomförde nyligen en omfattande datainsamling för att förstå varför personer använder Spelpaus.se för självavstängning från spel och hur många som fortsätter att spela casinon med svensk licens trots avstängning. Syftet var också att utforska behovet av utökade avstängningsalternativ på Spelpaus.se.

Huvudsakliga Anledningar till Avstängning

  • Problem med att begränsa spelande: Den vanligaste anledningen till avstängning var svårigheter att begränsa spelandet.
  • Önskan att undvika marknadsföring: Många användare ville undvika direktmarknadsföring för spel.

Spel under Avstängning

  • Spel hos olicensierade spelbolag: En betydande andel av de avstängda spelade hos casinon utan svensk licens, främst casinospel online och slots.

Behov av Utökade Avstängningsalternativ

  • Önskemål om fler avstängningsperioder: Många användare efterfrågade fler alternativ för avstängningsperioder, inklusive längre perioder.
  • Stänga av från enskilda spelformer: Nästan hälften av respondenterna ville ha möjlighet att stänga av sig från specifika spelformer.

Stöd och Hjälpinsatser

  • Behov av ytterligare stöd: Det fanns ett uttryckt behov av ytterligare stöd och hjälpinsatser, inklusive information om andra självavstängningsverktyg.

Reflektioner och Slutsatser

  • Spelpaus.se som stödverktyg: Spelpaus.se används främst av personer som behöver hjälp för att begränsa sitt spelande.
  • Förhindra spel under avstängning: Det finns ett behov av att förhindra spel under avstängning, särskilt på olicensierade webbplatser.
  • Kunskapsspridning: Ökad kunskapsspridning om Spelpaus.se och andra verktyg för avstängning är nödvändig.

Datainsamlingens Styrkor och Begränsningar

  • Representativitet: Resultaten ger en god bild av hur och varför Spelpaus.se används, men det finns vissa begränsningar i representativiteten.

Framtida Åtgärder

Spelinspektionen planerar att utvärdera och utveckla Spelpaus.se för att bättre underlätta stöd- och hjälpinsatser. Detta inkluderar att överväga tekniska och juridiska aspekter av förslag som framkommit under studien. Vill du läsa denna omfattande slutredovisningen från Spelinspektionen så hittar du den här.