Spelreklam och dess Dubbla Effekter: En Gammal men Fortfarande Aktuell Rapport från Folkhälsomyndigheten

I en tid där spelreklam blir alltmer påträngande i våra liv, ställer många av oss frågan om dess verkliga påverkan. Är det en oskyldig form av underhållning eller en katalysator för djupare sociala problem? En rapport från Folkhälsomyndigheten från 2022 ger oss en inblick i denna komplexa fråga. Denna artikel granskar rapportens huvudpunkter och diskuterar dess implikationer för olika grupper i samhället, från de mest utsatta till den bredare allmänheten.

En djupdykning i Folkhälsomyndighetens Rapport

Denna artikel syftar till att belysa och diskutera en rapport från Folkhälsomyndigheten som, trots att den publicerades för ett år sedan, fortfarande är högst relevant. Rapporten ger en insiktsfull analys av spelreklamens omfattande närvaro i Sverige.

Viktig Information från Rapporten:

  • Spelreklam är omfattande och finns i många olika kanaler.
  • Spelreklam påverkar mest de som redan har spelproblem.
  • Unga personer är särskilt utsatta, trots lagar som förbjuder reklam riktad mot dem.
  • Spelreklam kan normalisera spelande och bidra till stereotypa bilder av kvinnor och män.
  • Det är viktigt att problematisera spelreklam ur ett folkhälsoperspektiv.

Spelreklamens komplexa Påverkan

Rapporten från Folkhälsomyndigheten framhäver att spelreklamens påverkan på spelproblem är relativt liten men inte försumbar. De som redan har spelproblem påverkas mest. Mer än 36% av de med spelproblem har uppgett att reklamen fått dem att spela mer. Men intressant nog, i gruppen som upplever att spelreklamen påverkat dem att spela mer, har mer än 70% inte ett problemspelande. Detta fenomen kallas preventionsparadoxen.

Preventionsparadoxen

Preventionsparadoxen betonar att det är viktigt att inte enbart fokusera på högriskgrupper. Små insatser riktade mot hela befolkningen kan ha en större förebyggande effekt.

Ungas Exponering för Spelreklam

För unga är situationen ännu mer komplicerad. Trots att spellagen förbjuder reklam riktad mot personer under 18 år, uppger över tre fjärdedelar av 16–17-åringarna att de har sett spelreklam den senaste veckan. Unga är särskilt känsliga för spelreklam och riskerar att utveckla spelproblem.

Slutliga Ord

Folkhälsomyndighetens rapport belyser den komplexa och ibland paradoxala naturen av spelreklamens påverkan på samhället. Medan reklamen i sig inte är den primära orsaken till spelproblem, har den en oproportionerlig påverkan på de som redan är utsatta. Rapporten, som fortfarande är aktuell ett år efter dess publicering, understryker vikten av att se bortom högriskgrupper och fokusera på bredare förebyggande åtgärder. Det är därför viktigt att ta en närmare titt på spelreklamens påverkan i Sverige, inte bara för att skydda de mest utsatta, men också för att förstå dess bredare inverkan på samhället.

Författare: Johan Eriksson

Johan Eriksson är redaktör på Passagen och verksam inom Konsument, Spel och Sport. Bland arbetslivserfarenheter Svenska Spel (Sports Content Team) och Betsson (Senior Content Manager).

Johan har över 10 års erfarenhet som frilansande casino- och sportskribent med över 500 publicera casinorecensioner.
Liksom de flesta andra spelskribenter från Sverige har Johan inte gått på Harvard utan i stället Luleå Universitet. Kurser i bland annat kommersiellrätt samt Matematisk Statistik upp till C-nivå kan nämnas.

Johans Linkedin Profil
Johans Twitter Profil
Johans Quora Profil

Du kan enkelt hör av dig till Johan via [email protected]

Se fullständig profil »