Spelvanor Online i Sverige – Juli 2023

En person som noggrant skriver in information på en laptop, med fokus på att utforska spelvanor online i Sverige.

I en tid då online-spelande, särskilt online casino, fortsätter att växa i popularitet, ger Spelinspektionens senaste rapport en insiktsfull titt på hur svenskar interagerar med spelplattformar, både licensierade och icke-licensierade. Denna artikel belyser de viktigaste upptäckterna från rapporten.

Bakgrund och Metodik

I den senaste rapporten från Spelinspektionen framgår det att respondenterna valts ut från en noggrant utvald panel för att representera den svenska befolkningen. Genom att vikta datan baserat på kön, ålder och region (NUTS-2) säkerställs att resultaten ger en rättvisande bild av spelvanorna i Sverige, inklusive vanor kring online casino. Denna metodik understryker vikten av att ha en solid grund när man analyserar och drar slutsatser om nationella spelvanor.

Spel på Sidor Utan Svensk Spellicens

Spel på icke-licensierade sidor, inklusive casino utan licens, fortsätter att vara en utmaning för regleringsmyndigheterna. Under de senaste tre månaderna har 6 % av respondenterna medvetet valt att spela på sidor utan svensk licens. Ytterligare 4 % har oavsiktligt hamnat på sådana sidor. Dessa siffror belyser behovet av fortsatt utbildning och medvetenhet kring riskerna med att spela på icke-reglerade plattformar, särskilt när det gäller online casino.

Anledningar till Spel på Sidor Utan Svensk Licens

Många spelare lockas till sidor utan svensk licens av olika skäl. Attraktiva odds och vinstmöjligheter nämns av 23 % av respondenterna, medan 39 % lockas av bonuserbjudanden. En betydande andel, 25 %, nämner att de tidigare blivit avstängda på Spelpaus.se, vilket hindrar dem från att spela på svenska sidor. Detta visar på vikten av att stärka skyddsmekanismerna och stödet för de som kämpar med spelproblem.

Förtroende för Spelinspektionen

Spelinspektionens roll i att säkerställa en säker och reglerad spelmarknad i Sverige kan inte underskattas. Enligt rapporten har en imponerande majoritet av 67 % av respondenterna ett ganska eller mycket stort förtroende för myndighetens arbete. Denna starka tillit till Spelinspektionen visar att dess insatser för att skapa en säker spelmarknad uppskattas av svenska spelare.

Anledningar till Spel på Sidor Med Svensk Licens

När svenska spelare väljer att spela på licensierade sidor, gör de det med flera viktiga faktorer i åtanke. Kontroll av svenska myndigheter, seriösa aktörer och trygghet/säkerhet/kontroll är de tre främsta anledningarna, med 46 %, 54 % respektive 55 % av respondenterna som nämner dem. Andra viktiga faktorer inkluderar fördelen med svenska som språkval och bidraget till svenska skatteintäkter. Dessa insikter belyser vikten av att upprätthålla en stark, reglerad och transparent spelmarknad i Sverige.

Avslutande Analyser

Medan den svenska spelmarknaden fortsätter att utvecklas och anpassa sig till nya utmaningar, visar denna rapport att det finns en stark tillit till regleringsmyndigheterna, men också att det finns utrymme för förbättring när det gäller att informera allmänheten om riskerna med icke-licensierade plattformar. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att säkerställa att spelare har tillgång till säkra och reglerade plattformar, samtidigt som de som kämpar med spelproblem får det stöd de behöver.