Svenska Riksrevisionen Granskar Spelinspektionen

Granskning av Spelinspektionen av Riksrevisionen i ett ljust, modernt kontor med flera revisorer i diskussion.

Den 24 november 2023 inledde Sveriges Riksrevision en omfattande granskning av Spelinspektionen. Detta görs för att utvärdera effektiviteten i Spelinspektionens tillsyn över den svenska spelmarknaden, inklusive online casino verksamheter.

Granskningen fokuserar på hur myndigheten anpassat sig efter omregleringen av spelmarknaden år 2019. Resultaten förväntas publiceras i september 2024.

Spelinspektionens Roll och Ansvar

Riksrevisionen har tydliggjort Spelinspektionens ansvar och uppdrag i samband med utredningen. Det centrala är att utvärdera hur väl Spelinspektionen övervakar den reglerade marknaden, som inrättades för att förbättra kanalisering av spelverksamhet.

Ökad Olicensierad Spelverksamhet

Nyligen genomförd forskning visar en tiofaldig ökning av trafik till olicensierade spelsidor sedan 2019. Enligt data från ATG varierade kanaliseringssiffrorna för reglerat online spel mellan 70 % och 82 % under tredje kvartalet.

Spelmarknadens Ekonomiska Påverkan

Riksrevisionen har även presenterat data som antyder en negativ ekonomisk påverkan av den svenska spelmarknaden. Målet med den svenska spelregleringen är att upprätthålla en ”sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll”, med fokus på att skydda offentliga medel och stödja ideella organisationers finansiering.

Det påpekas att sektorn, inklusive casino med svensk licens, genererar skatteintäkter på 6 miljarder SEK, medan kostnaderna för problemspelande uppgår till 9 miljarder SEK

Omregleringens Effektivitet

Granskningen ska även bedöma om det omreglerade systemet, under Spelinspektionens övervakning, effektivt skyddar konsumenter och återtar kontrollen över marknaden.

Efter omregleringen har många nya aktörer tillkommit, vilket innebär att Spelinspektionen nu har tillsynsansvar över cirka 600 licens- och tillståndsinnehavare.

Spelinspektionens Marknadstillsyn

Nyligen släppta siffror visar att bruttospelintäkterna för svenska licensinnehavare var stabila på 6,7 miljarder SEK. Landbaserade kasinon noterade en ökning på 30,5 % i omsättning jämfört med föregående år.

För ideella lotterier i Sverige noterades dock en minskning med 8,26 % under samma period.

Förändringar i Spellagen

Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg har välkomnat föreslagna lagändringar för att stärka konsumenters skydd inom spelindustrin. Dessa förändringar innefattar krav på skriftligt godkännande från kunder för telefonbaserat spelande och ökade böter för företag som överträder lagen mot penningtvätt.

Spelinspektionen har också föreslagit ett förbud mot spel på kredit, trots att en regeringsutredning funnit att nackdelarna med ett sådant förbud överväger fördelarna.