Svenska Spelbolag: En Översikt av Kvartalsstatistik för 2023

Diskussionen om den senaste kvartalsrapporten från Spelinspektionen angående omsättningen hos svenska spelbolag är igång.

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 6,7 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) i löpande priser under det andra kvartalet 2023. Det är en minskning med drygt 1 procent jämfört med samma period förra året. Siffrorna är preliminära.

Spelpaus.se och Avstängda Spelare

I slutet av kvartal 2 var drygt 95 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 1,4 procent jämfört med föregående kvartal. Vi vet dock redan nu att det tredje kvartalet kommer att ge en ännu större ökning, då mer än 98 000 personer stängt ner sig hos Spelpaus i mitten av september.

Omsättning Fördelad på Licens

Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, i miljoner svenska kronor (MSEK), ser ut som följer:

Tabell över Omsättning på Spelmarknaden per Kvartal

Licenskategori År 2022, kv. 2 År 2022, kv. 3 År 2022, kv. 4 År 2023, kv. 1 År 2023, kv. 2
Kommersiellt onlinespel och vadhållning 4 232 4 311 4 385 4 184 4 183
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 419 1 402 1 694 1 360 1 396
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 145 149 139 126 126
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 870 804 927 812 896
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 48 49 46 50 48
Landbaserat kommersiellt spel 58 62 58 50 51

Intressanta Slutsatser

En intressant observation är att trots en generell minskning i omsättning för spelbolag med svensk licens, har antalet personer som valt att avstänga sig från spel via Spelpaus.se ökat. Detta kan indikera en ökad medvetenhet om riskerna med spel och spelberoende.

En annan notering är att ”Statligt lotteri och värdeautomatspel” hade en markant ökning i omsättning under det fjärde kvartalet 2022, för att sedan minska igen. Detta kan eventuellt vara kopplat till säsongsmässiga variationer eller särskilda kampanjer.

Sammanfattningsvis visar siffrorna att spelmarknaden är i en dynamisk fas, med både upp- och nedgångar i olika segment. Detta kan vara en indikator på att marknaden anpassar sig till nya regler och konsumentbeteenden.