Den Svenska Spellagstiftningen för Konsumentskydd: Det du behöver veta

En bild av en våg som balanserar onlinekasino-element och konsumentskyddssymboler mot en digital bakgrund.

En ny lag som är utformad för att öka konsumentskyddet inom spel är på väg att införas i svensk lag i april 2024. Regeringen lämnade in det föreslagna svenska spelregelverket till riksdagen igår. Enligt Spelinspektionen, Sveriges spelregulator, syftar lagen till att bekämpa brott relaterade till spel och skydda konsumenter. Detta är en del av en större trend i Norden, där Finland nyligen har infört liknande reformer, och även passagerarfartyg har påverkats av förändringar som syftar till att gynna allmänheten.

Böter enligt den nya svenska spellagen

Under den nya svenska spellagen kommer bötesbeloppen för operatörer som bryter mot penningtvättslagen att ökas för att stämma överens med de för överträdelser av spellagen. Licensierade operatörer kommer också att ha rätt att få tillgång till personlig ekonomisk och hälsorelaterad information som tillhandahålls av potentiella kunder för att motverka problemspelande. Dessutom måste konsumenter ge skriftligt samtycke innan de deltar i telefonspel. Dessa åtgärder syftar till att förbättra konsumentskyddet och avskräcka från överdrivet och aggressivt spelande. Den nya lagen träder i kraft den 1 april, och Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg har välkomnat förslagen.

Lagstiftningsförändringar

Den svenska regeringen har aktivt föreslagit och genomfört förändringar i landets spellagar. I juli 2023 introducerades leverantörslicenser, och Spelinspektionen fick nya verkställighetsbefogenheter. Regeringen har också föreslagit en ökning av spelbeskattningen från 18 % till 22 % av bruttospelintäkterna, som ska införas tidigast i juli nästa år. Dessa förändringar är en del av en bredare ansträngning att omreglera och stärka regleringen av spelmarknaden, minska rättsosäkerheten och förbättra konsumentskyddet.

Stagnerande tillväxt under Spelinspektionen

Tillväxten i Sveriges reglerade spelmarknad har stagnerat, vilket har lett till att förändringar har införts av Spelinspektionen. Enligt Q3-rapporten minskade bruttospelintäkterna med 0,6 % jämfört med föregående år och var oförändrade jämfört med det andra kvartalet i år. Enligt en ny rapport från förra månaden har olagligt spelande i Sverige ökat tiofaldigt sedan 2019.