Zimpler Utmanar Spelinspektionens Beslut

Ett tomt kontor där Zimpler inte fått svar på Spelinspektionens beslut.

Zimplers överklagan mot Spelinspektionens Beslut

Betalningsleverantören Zimpler har valt att överklaga ett beslut från Spelinspektionen som kräver att de upphör med samarbetet med olicensierade operatörer på marknaden. Spelinspektionen förvarnade Zimpler tidigare denna månad om att de riskerar kraftiga böter på upp till 25 miljoner kronor om de inte upphör med samarbetet med offshore-varumärken.

Användningen av BankID och Zimplers deadline

Spelinspektionen baserade sin handling på att Zimpler använde BankID för transaktioner med spelbolag utan svensk licens, som endast används av svenska kunder. Detta bevisade att de berörda operatörerna olagligt riktade sig mot svenska spelare.

Identifieringen av operatörerna skedde efter ett anonymt tips, men ingen identitet avslöjades. Zimpler fick deadline fram till den 31 juli att avsluta sin verksamhet med de ifrågasatta operatörerna.

Zimplers respons och framåtblickande planer

Zimpler påpekade dock att de redan förklarat sin avsikt att avsluta affärsrelationerna med de berörda operatörerna och meddelade dessa planer redan i maj, mer än en månad före Spelinspektionens varning. Zimpler förväntar sig att ha processen klar vid tredje kvartalet och har som mål att påskynda processen för att uppfylla Spelinspektionens deadline.

Förslag på lagändringar och stöd för Spelinspektionen

Företaget har tidigare föreslagit lagändringar för att stoppa olicensierade sajter från att operera på marknaden. Detta innefattade förslag om att svenska konsumenter ska hindras från att spela casino utan svensk licens genom IP-adressblockering, och att B2B-licenser ska införas för betalningstjänstleverantörer.

Trots det har regeringen ännu inte valt att implementera dessa åtgärder. Zimpler har framfört sitt stöd för Spelinspektionens uppdrag att stärka det svenska licenssystemet inom iGaming-sektorn. De har investerat mycket tid och resurser på produktutveckling inom detta område.

Zimplers planerade överklagan och dess påverkan

Trots att avslutandet av affärsrelationerna skulle uppfylla Spelinspektionens krav, planerar Zimpler att fortsätta med en formell överklagan. Zimpler menar att beslutet kan få omfattande konsekvenser över hela marknaden och att det negativt påverkar deras egen verksamhet, eftersom deras kommersiella förmåga att agera begränsas på ett sätt som de anser inte stöds av lagstiftningen.

Behovet av rättslig klargöring och Zimplers strävan efter rättssäkerhet

Företaget har även lyft fram ett antal juridiska frågor relaterade till fallet, som behöver klargöras i domstol för att andra leverantörer ska kunna bedriva verksamhet utan att riskera ingripanden från myndigheterna. Dessa frågor inkluderar bland annat huruvida det är olagligt att tillhandahålla tjänster till ett olicensierat spelbolag, med tanke på att spel betraktas som en laglig fritidsaktivitet.

Överklagandet ses även som ett sätt att säkerställa rättssäkerhet i företagens relationer med myndigheterna. Detta skulle innebära att företag ska kunna planera och bedriva sin verksamhet med förutsägbar tillämpning av lagar och förordningar, något som anses vara en grundläggande princip både inom Sverige och EU. Spelinspektionen har ännu inte svarat på Zimplers överklagan.