Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddstationer

Elbilsförsäljningen fortsätter att öka i Sverige. Allt flera bostadsrättsföreningar får med anledning av det frågor om ifall det finns möjlighet att ladda dem. För att kunna sätta upp laddstolpar i en bostadsrättsförening är det en del saker att tänka på. Här kommer vi att gå igenom de viktigaste.

Första och främst handlar det om att försäkra sig om att det finns ett brett intresse för laddstolpar i föreningen. Om det gör det gäller det att kapaciteten i elnätet är så stor att den motsvarar intresset. Inte bara nu utan även i framtiden. Visst är det möjligt att ladda via uttaget för motorvärmaren en enstaka gång men det är inte att rekommendera. Uttagen är inte dimensionerade för den värmeutveckling som kan uppstå vid hög belastning. Det kan leda till bränder i värsta fall. Det ideala är att installera en laddstation som slås av om något blir fel under laddningen. En behörig elektriker kan installera laddstolpe på villor, radhus och hos BRF:er.

Frågan om betalning kan lösas på flera sätt

En bra modell för installation av laddstationer är att låta föreningen göra det och att sedan hyra ut stationen till den medlem som ska ladda sitt fordon. En medlem som har en egen parkeringsplats kan installera en egen laddstation men frågan är då vem som ska betala för den el som används och stå för underhållet av laddstationen. Det måste också stå klart vad som händer om den medlemmen flyttar.

När det kommer till betalning av den el som förbrukas under laddningar finns det framförallt två alternativ. Man kan ta betalt för precis den el som förbrukas genom en mätare som sitter i laddstationen. Man kan också ta ut en avgift för möjligheten att använda en laddstation på bostadsrättsföreningens parkeringsplats. En anledning till att många föreningar väljer den senare lösningen att de måste momsregistreras för att kunna ta ut en löpande avgift. Det är ett besvär som många bostadsrättsföreningar inte vill göra sig. Även om en förening väljer alternativet med fasta avgifter är det viktigt att följa hur hög förbrukningen blir, så att den fasta avgiften håller rätt nivå. Att ha laddstationer som mäter förbrukningen är alltså alltid en bra idé även om man väljer att ta ut en fast avgift.

Brandsäkerheten är en viktig fråga

Laddstationer ska placeras på ett brandsäkert sätt. Stockholms brandförsvar förordar att de placeras på parkeringsplatser utomhus eller åtminstone i ett garage av öppen typ. Helst nära utfarten så att de är lättåtkomliga vid eventuellt släckningsarbete. Brand i litiumjonbatterier kan leda till en kraftig rökutveckling som sprider sig i byggnaden, framförallt om laddstationen placeras i ett garage inomhus. Det är en bra idé att konsultera en brandsäkerhetskonsult om det inte är uppenbart hur laddstationerna bör placeras för att vara säkra. Det ska dock sägas att denna typ av bränder är ovanliga.

Installationen av laddningsstationer måste göras av en behörig elektriker, annars gäller inte försäkringen i händelse av brand.