Det lönar sig att satsa på digital marknadsföring

Senaste uppdatering: Fredag 19 maj 2023

Det företag som inte syns på någon av de första sidorna i sökmotorerna på sina viktigaste sökord kommer få det svårt att klara konkurrensen online. Det spela ingen roll hur bra priser, service och produkter ni har om ni inte når ut med era erbjudanden. Genom att satsa på digital marknadsföring kan lösa problemet!

Vad innebär digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är ett brett område, och insatserna kan se mycket olika ut. Syftet är dock alltid att insatserna ska synliggöra digitala plattformar och stärka ett företags varumärke och kommunikation i digitala medier. Här är några exempel på hur man kan arbeta med digital marknadsföring:

  • Stärk er närvaro på sociala plattformar som är relevanta för er kundgrupp
  • Ha en informativ och uppdaterad sida på LinkedIn så att den attraherar parters och potentiella medarbetare
  • Jobba på den upplevelse era kunder får digitalt av era varumärken
  • Skicka reklam via e-post och följ upp resultaten av utskicken
  • Skapa grupper för reklamutskick via sms med anpassat innehåll
  • Annonser i Google och på Facebook

Digital design som gillas av sökmotorerna

SEO-design är ett område inom digital marknadsföring som det talas mycket om idag. Det handlar om att designa hemsidor och plattformar så att de placerar sig högre i sökmotorerna. I grund och botten bygger det på att det ska finnas ett bra innehåll som svarar mot de frågor och behov som kunder och andra intresserade vill få lösta. Men det finns också en hel del knep att ta till och tekniska hjälpmedel som ger er den data som bör ligga till grund för insatser inom digital marknadsföring.

seodesign.se kan du läsa mer om hur man med relativt enkla och prisvärda medel kan sökmotoroptimera en hemsida så att den rankar högre i Google och andra sökmotorer. Genomtänkt SEO-design leder inte bara till mer trafik utan också högre konverteringsgrad. Bättre affärer helt enkelt.

Analysera utgångsläget

Något många brukar missa är att resultatet av digital marknadsföring till stor del beror på hur väl man lyckats bedöma utgångsläget. Idag kan du ta reda på exakt hur era hemsidor rankar jämfört med konkurrenterna och inom vilka områden det går att genomföra förbättringar. Att löpande hålla sig uppdaterad om förändringar i rankingen är ett exempel på en enkel och billig insats som kan ligga till grund för era digitala strategier och konkreta åtgärder inom marknadsföring.

Datadriven marknadsföring för en individuell upplevelse

Idag behöver du inte lägga stora resurser på budskap som kommuniceras till alla som kan tänkas se det. Den typen av reklam är föråldrad idag. Digital marknadsföring handlar istället mer och mer om att fånga individers intresse genom att ha ett tilltal och erbjudanden som bygger på vad just de är ute efter. Genom att samla data från de digitala kontaktytor en kund har mot ert företag kan kommunikation bli mer exakt och det blir lättare för er att skapa värde för enskilda besökare. För att detta ska fungera krävs det att era digitala plattformar och kommunikationskanaler hänger samman så att information om hur en besökare interagerar med er i en kanal kan ligga till grund för hur ni kommunicerar med den individen via andra kanaler.

Författare: Passagen

Se fullständig profil »